Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALA GIMN DR IOAN MIHALYI DE APSA

DATA: 29.11.2021
CLASA: a II-a SBS
PROPUNĂTOR: Inv. Bercea Alina-Marinela
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Vin sarbatorile!”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Vreau sa traiesc printre stele”, dupa V. Eftimiu
SCOPUL LECŢIEI : Formarea si dezvoltarea deprinderii de citire corectă, fluentă, expresivă şi
conştientă. Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului.
TIPUL LECŢIEI: predare -învăţare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să citească textul, corect, expresiv şi conştient ( independent şi pe probleme de sarcini ) 


O2 – să răspundă la întrebările referitoare la conţinutul textului 
O3 – să utilizeze cuvintele explicate în enunţuri noi
O4 – să exemplifice cuvinte cu acelaşi sens şi cu sens opus 
O5 – să completeze forma de plural a unor cuvinte 

STRATEGIA DIDACTICĂ

1. METODE SI PROCEDEE:
- lectura explicativă
- conversaţia
- explicaţia
- exerciţiul
- procedee de lectură
- lucrul cu manualul

2. MIJLOACE DIDACTICE:
- manualul
- fişe de lucru 
- braduţ

3. FORMA DE ACTIVITATE :
- frontală
- individuală
- în perechi
BIBLIOGRAFIE :

 Pitilă, T., Mihăilescu, C., 2004, Limba şi literatura română – manual pentru clasa a – II –
a, Editura Aramis, Bucuresti.
 Ungureanu, A., 2003, Metodica studierii Limbii si literaturii române - invatamant primar,
Editura AS’S, Iasi.
 Iordăchescu, C., 2004, Să dezlegăm tainele textelor literare – clasa a II-a, Editura
Carminis , Piteşti.
SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL INSTRUCTIV - EDUCATIV METODE EVALUARE
LECŢIEI OP. PROCEDEE

I.Moment organizatoric Organizarea clasei pentru participarea activă la lecţie. conversaţia

Ghicitori
II. Captarea atenţiei Iarna-n frig, vara în soare,
Neschimbat e la culoare !
( bradul ) conversaţia

III. Anunţarea lecţiei Astăzi la ora de limba română, copii, vom afla
noi şi a obiective- povestea unui braduţ.
lor propuse Pentru aceasta va trebui să citim, cu atenţie, textul
de la pagina 40.
Evaluare
frontală şi
individuală
1. Descifrarea textului Lucrul cu
IV. Transmiterea şi manualul
asimilarea O1 - Lectura independentă a textului
cunoşţinţelor Care este titlul lecţiei ?
Cine este autorul  ?
Cum este aşezat titlul în pagină  ?
- Lectura- model ( realizată de învaţător )
- Dialogul dirijat, referitor la conţinutul textului.
Despre cine este vorba în text ?
O2 Unde trăia brădutul  ?
Ce îşi dorea el ?
Visul lui se împlineşte  ? Evaluare
Cine l-a ajutat ? individuală
O1 - Exersarea actului cititului ( procedee diferite de
lectură) procedee
o Citire în lanţ de lectură
o Citire selectivă
 Citeşte propoziţia din care aflăm
dorinţa brăduţului.
 Citeşte propoziţia în care apare
cuvântul ,,stâncă’’. conversaţia
 Citeşte prima întrebare din text.
 Citeşte propoziţia din care aflăm
unde l-a dus moşul pe brăduţ. evaluare
 Citeşte dialogul. frontală
2. Decodarea textului
V. Îmbogăţirea şi Se scrie în caiete data,titlul lecţiei şi autorul .
activizarea - Identificarea cuvintelor şi expresiilor noi şi evaluare
vocabularului explicarea lor explicaţia individuală
puzderie ( mulţime ), slava cerului( în văzduh )…..
să îmi ţină tovărăşie( să fie împreună cu mine )
O3 Aceste cuvinte se scriu pe tablă şi în caiete.
- integrarea lor în noi enunţuri.
( oral )

O5 - Exerciţii lexicale
 cuvinte opuse ,, neprietene’’ exerciţiul
bătrân – tânăr
prieteni – duşmani evaluare
departe – aproape individuală
întuneric – lumină
a urca – a coborî
O4  cuvinte cu acelaşi sens ,, prietene ’’
bătrân – moşneag
prieten – amic
a zice – a spune

- Formularea propoziţiilor- întrebare, plecând de la


VI. Obţinerea propoziţii din text (se pot citi întrebările din manual) Conversaţia
performanţei Ce dorea să poarte brăduţul pe ramuri ?
Pe cine lăsa în urmă brăduţul  ?
Ce au făcut copii în Ajunul Crăciunului ?
- Formularea propoziţiilor- răspuns sau identificarea
acestora în text.
evaluare
frontală
Ativitate în perechi
Echipele vor fi formate din colegii de bancă
VII. Fixarea
cunoşţinţelor Fiecare echipă va primi câte o fişă de lucru la care cei doi Activitate
( asigurarea membri vor lucra în comun.
în perechi
feed-back-ului )
1. Bifaţi variantele potrivite :
,, Visul brăduţului se împlinise ’’ arată că :
O6  era foarte fericit ;
 se simţea mulţumit că dorinţele i s-au
împlinit ;
 era necăjit fiindcă era singur.
Conversaţia
Explicaţia
2. Compleţati după modelul dat :
 Brad - brazi - brazii
 Molid - -
 Pin - -
 Copac - -
O7
3. Ordonaţi cuvintele şi scrieţi ce aţi obţinut. Explicaţia

copii brăduţul Bătrânul a unor dus

……………………………………………………..

Se fac aprecieri, generale şi individuale, privind Conversaţia Se acordă


VII. Apreciere asupra activitatea elevilor la oră. calificative
activităţii desfăşurate
Tema pentru acasa :
1. Transcrie dialogul din text.
2. Formuleaza o întrebare al cărei răspuns să fie explicaţia
primul enunţ al textului.
FIŞA DE LUCRU

1. Bifaţi variantele potrivite :

,, Visul brăduţului se împlinise ’’ arată că :


 era foarte fericit ;

 se simţea mulţumit că dorinţele i s-au împlinit ;

 era necăjit fiindcă era singur.

2.Completaţi după modelul dat :

brad - brazi - brazii

molid - -

pin - -

copac - -

3.Ordonaţi cuvintele şi scrieţi ce aţi obţinut.

copii brăduţul Bătrânul a unor dus

………………………………………………………………………….

S-ar putea să vă placă și