Sunteți pe pagina 1din 17

1. O pizza are următorul diametru, în funcție de temperatura cuptorului: Calculați coeficientul de corelație și analizați-l.

//a p
the following diameter considering the oven temperature:calculate and analyse the correlation coefficient.
temp diam
73 5.31 a) calculați și analizați coeficientul d
76 5.419 b) scrieți funcția de regresie liniară r
81 5.75 în care temperatura atinge 80 grade
out what diameter the pizza will hav
76 5.276 celsius.
69 4.95
70 4.995
79 5.651
81 5.785
83 5.899
69 5.016
71 5.01
75 5.351
76 5.634
77 5.5
72 5.144
75 5.351
78 5.604
79 5.82
68 4.86
78 5.599

2. Există vreo corelație între înălțime și greutate (calculați coef.de corel. Si realizați o diagramă Scatter) // Is there any correla
between the height and the weight (calculate the correlation coefficient and draw a Scatter diagram)

Name Height (înălțime) Weight (greutate)


Albert 180 87
Beth 176 55
Cindy 144 52
David 195 94
Emily 159 87
Frank 185 79
Gary 166 59
Helen 173 64
Ida 149 45
Jeremy 168 77
3. Calculați și interpretați coeficientul de corelație pentru valorile de mai jos. Calculate and intepretate the correlation coeffic

x y -0.1200961154
12 1
8 7
5 4
3 6
2 4
0 2

4. Calculați și interpretați coeficientul de corelație pentru valorile de mai jos. Calculate and intepretate the correlation coeffic

x y
1 4 0.9723448696
2 6
3 5
4 7
5 9
6 11
7 12
8 17
9 19
10 20

5. Există vreo corelație între scorul obținut la examenul de management și timpul obținut la proba de 100m la alergare? (cal
realizați o diagramă Scatter) // Is there any correlation between the management score and the time taken to run 100m (calcu
coefficient and draw a Scatter diagram)

Time taken to run


Name Management score 100m (sec)
Albert 56 11.3
Beth 29 12.9
Cindy 45 11.9
David 93 10.2
Emily 67 11.1
Frank 38 12.5
Gary 85 10.8
Helen 77 10.5
Ida 56 12
Jeremy 71 10.9
6. Două mașini creează piese cu următorul diametru: //2 machines create parts with the following diameter:

Machine A Machine B
5.31 5.234
5.419 5.765 Anova: Single Factor
5.75 5.342
5.276 4.96 SUMMARY
4.95 4.993 Groups
4.995 5.012 Column 1
5.651 5.454 Column 2
5.785 5.933
5.899 5.888
5.016 5.218 ANOVA
5.01 5.101 Source of Variation
5.351 5.432 Between Groups
5.634 4.894 Within Groups
5.5 5.555
5.144 5.934 Total
5.351 5.483
5.604 5.693 F<Fc=>variatie intamplatoare//rando
5.82 5.931
4.86 4.943
5.599 5.601

Realizați o analiză ANOVA pentru tabelul de mai sus și interpretați rezultatul variației.// Create an ANOVA analyse for the abo

7. Un medic nutriționist testează diferite tehnice de scădere în greutate (dietă, exerciții


fizice, dietă și exerciții). Acesta ia un eșantion de 27 de oameni și îi împarte în 3
grupuri. Mai jos puteți vedea kilogramele pierdute utilizând fiecare metodă în parte.
Construiti o analiză ANOVA (A Dietician testing weight loss techniques has three
options:Diet, Exercise, Diet and Exercise both. He takes 27 people and divide into three
groups.Below you find weight loss per kg by using different methods. Set up an ANOVA
analyse).

Dietă Exerciții Dietă și exerciții


2 2 4
3 2 5
2 1 3
1 3 4
2 2 5
2 1 4
3 2 4
1 3 3
2 1 4

8. În cadrul unei fabrici este produs un aparat electric. În momentul confecționării acestuia, s-a realizat că
durata de viață a bateriei este influențată de temperatură, conform datelor de mai jos:// in a manufacturing
company there has been produced an electrical product. During the process, the manufacturers observed
that the battery life is influenced by the temperature, as following:

Durata de viață (în ore)


Temperatură (Celsius)// temperature battery life (hours)
10 420
20 365
30 285
40 220
50 176
60 117
70 69
80 34
90 5

Care va fi coeficientul de corelație? // How much will be the correlation coefficient?


Cât va fi durata de viață a dispozitivului, în cazul în care temperatura va atinge 55 grade?
How long will the battery lasts if the temperature will reach 55 degrees?
y=-5.31X+453.5

9. Se consideră valorile de mai jos, unde X reprezintă variabila independentă, iar Y, variabila dependentă.
Please consider the below values, where X represents the independent value and Y, the dependent one.
X Y
72 45 50
73 38 45
75 41 40
76 35
35
77 31
78 40 30
79 25 25
20
15
10
35
30
25
80 32 20
80 36
15
81 29
10
82 34
83 38 5
84 26 0
85 32 70 72 74 76 78 80 82 84 86
86 28
88 27

a. Construiți diagrama Scatter. //Sketch a scatterplot.


b. Calculați coeficientul de corelație și interpretați rezultatul.//Compute the correlation coefficient and interpretate the result.
c. Scrieți funcția de regresie liniară conform datelor de mai sus.// write the linear regression function resulted from the above v
c.1. Care este valoarea estimată pentru X=74? // What is the estimated value for X=74?

10. Un vânzător de mașini second-hand dorește să afle cum variază prețul unui
automobil în funcție de numărul de kilometrii, luând în considerare datele de mai jos://
A car dealer wants to know how the price vary regarding the number of kilometres,
considering the following data:

Preț (euro) price in euros Nr.km//numer of km. 6000


4475 5061
4583 5008 5800
3086 5795 5600
3170 5784
3401 5359 5400
4585 5235 5200
1905 5845
4014 5536 5000
4023 5401 4800
4353 5330
3274 5806 4600
3447 5805
4400
3772 5317 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 50
4135 5316
2446 5870
4861 5504
2418 5333

a. Construiți diagrama Scatter. //Sketch a scatterplot.


b. Calculați coeficientul de corelație și interpretați rezultatul.//Compute the correlation coefficient and interpretate the result.
c. Scrieți funcția de regresie liniară conform datelor de mai sus.// write the linear regression function resulted from the above v
c.1. Care este valoarea estimată pentru X=5300? // What is the estimated value for X=5300?
e corelație și analizați-l.//a pizza has
efficient.

ați și analizați coeficientul de corelație //calculate and analyse the correlation coefficient 0.9699528035 niv.f.mare de cor.
i funcția de regresie liniară rezultată și spuneți ce diametru vom avea în cazul
emperatura atinge 80 grade. //write the linear regression function and find
t diameter the pizza will have if the temperature will be equal to 80 degrees

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.9699528035
R Square 0.9408084411
Adjusted R Square 0.9375200211
Standard Error 0.0802143593
Observations 20

ANOVA
df SS MS F
Regression 1 1.8408490181 1.8408490181 286.0974
Residual 18 0.1158181819 0.0064343434
Total 19 1.9566672

Coefficients Standard Error t Stat P-value


Intercept 0.0573847624 0.3161462341 0.1815133512 0.857993
catter) // Is there any correlation X Variable 1 0.0709006008 0.0041917266 16.9144143853 1.7E-12
m)

0.6729551775 nivel mediu de corel.//medium correlation level


100
90
80
70
60
50 Column C
40 Linear (Column C)
30
20
10
0
140 150 160 170 180 190 200
20
10
0
140 150 160 170 180 190 200
retate the correlation coefficient for the following data:

corelatie negativa//negative correlation

retate the correlation coefficient for the following data:

nivel f.mare de corelatie//very high correlation level

ba de 100m la alergare? (calculați coef.de corel. Si


me taken to run 100m (calculate the correlation

14

12
-0.9601576608 cor.neg.
10

8
Column C
6 Linear (Column C)

0
20 30 40 50 60 70 80 90 100
g diameter:

ingle Factor

Count Sum Average Variance


20 107.924 5.3962 0.1029824842
20 108.366 5.4183 0.1318475895

SS df MS F P-value F crit
0.0048841 1 0.0048841 0.0415968868 0.8394784751 4.098172
4.4617714 38 0.1174150368

4.4666555 39

ariatie intamplatoare//random variation

n ANOVA analyse for the above table and interpretate the variation result.

Anova: Single Factor

SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance
Column 1 9 18 2 0.5
Column 2 9 17 1.8888888889 0.611111
Column 3 9 36 4 0.5
ANOVA
Source of Variation SS df MS F
Between Groups 25.4074074074 2 12.7037037037 23.65517
Within Groups 12.8888888889 24 0.537037037

Total 38.2962962963 26

F>Fc=>variatie semnificativa//signifiant variation

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.9919863879
R Square 0.9840369938
Adjusted R Square 0.9817565644
Standard Error 19.8127744586
Observations 9

ANOVA
df SS MS
Regression 1 169389.0666667 169389.1
Residual 7 2747.822222222 392.546
-0.9919863879 cor.neg. Total 8 172136.8888889

Coefficients Standard Error t Stat


161.45 Intercept 453.5555555556 14.3936469427 31.51082
X Variable 1 -5.3133333333 0.2557818184 -20.7729

Column B
Linear (Column B)
Column B
Linear (Column B)

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R
78 80 82 84 86 88 90 R Square
Adjusted R
Standard E
Observatio

and interpretate the result. -0.6798752721 cor.neg. ANOVA


on resulted from the above values. y=-0.85X+101.98
39.08 Regression
Residual
Total

Coefficients
Intercept

X Variable

SUMMARY OUTPUT

Column B Regression Statistics


Linear (Column B) Multiple R 0.6763098995
R Square 0.4573950802
Adjusted R Squar 0.4212214189
Standard Error 650.9167516354
Observations 17

00 3000 3500 4000 4500 5000 5500 ANOVA


df SS
Regression 1 5357349
Residual 15 6355389
Total 16 11712738

Coefficients Standard Error


and interpretate the result. -0.6763098995 Intercept 14924.86804543 3176.363
on resulted from the above values. y=-2.05X+14924.8 X Variable 1 -2.0553534834 0.578012
4059.8
niv.f.mare de cor.

Significance F
1.7E-12

Lower 95%Upper 95%


Lower 95.0%
Upper 95.0%
-0.60681 0.721583 -0.60681 0.721583
0.062094 0.079707 0.062094 0.079707

mn C
r (Column C)
Column C
Linear (Column C)
P-value F crit
2.11E-06 3.402826

F Significance F
431.5139 1.51E-07

P-value Lower 95%Upper 95%


Lower 95.0%
Upper 95.0%
8.38E-09 419.52 487.5911 419.52 487.5911
1.51E-07 -5.91816 -4.70851 -5.91816 -4.70851
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
0.679875
0.46223
0.423818
4.434479
16

df SS MS F Significance F
1 236.6331 236.6331 12.03345 0.00376
14 275.3044 19.6646
15 511.9375

Coefficients
Standard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%
Lower 95.0%
Upper 95.0%
101.9897 19.7569 5.162235 0.000144 59.61542 144.3641 59.61542 144.3641

-0.85601 0.246765 -3.46893 0.00376 -1.38527 -0.32675 -1.38527 -0.32675

MS F Significance F
5357349 12.64442 0.002874
423692.6

t Stat P-value Lower 95%Upper 95%


Lower 95.0%
Upper 95.0%
4.698729 0.000285 8154.611 21695.12 8154.611 21695.12
-3.5559 0.002874 -3.28736 -0.82335 -3.28736 -0.82335