Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE ACTIVITATE 1 –Tabloul unui prieten

Tipul de activitate -curriculară ( aria curriculară Consiliere şi orientare)

Abilităţi de viaţă vizată – de interrelaţionare

Obiectivele:
▪ să descrie caracteristicile relaţiei de prietenie
▪ să identifice caracteristicile sale în calitate de prieten/prietenă.

Grupul ţintă: elevi de clasa a II a ,varsta 8-9 ani şi liceu

Resursele:
▪ Umane : cadrul didactic
▪ Materiale : coli A4,Flip-chart,cretă colorată,markere,fişe de lucru,bandă de
lipit,creioane colorate
▪ De timp : 1 oră

Desfăşurarea activităţii
1.La începutul activităţii le vom spune elevilor că vom discuta despre ce este un prieten
despre ce înseamnă prietenia.În continuare ,le vom propune să facă un desen care să-l
reprezinte pe cel mai bun prieten/prietenă,iar alături să scrie calităţiile care-i plac la
acesta în calitate de prieten.
2.După ce elevii termină desenele şi scriu calităţiile prietenilor , îi invităm în faţa clasei
să-şi prezinte desenele şi să precizeze calităţiile care le apreciază la prietenul
respectiv.Vom nota pe tablă sau pe o coală de flip-chart sub titlul ,,Tabloul unui prieten,,
calităţiile evidenţiate de elevi în descrierile lor.
3.Vom purta o discuţie cu întregul grup de elevi despre relaţia de prietenie şi despre
calităţiile pe care le apreciem la un prieten.Vom încerca să dăm răspunsuri la întrebări
precum : un prieten este cel care face tot ce-i cerem ? Dacă avem un prieten înseamnă că
nu putem fim prieteni şi cu alte persoane pe care acesta nu le place? A fi un bun prieten
înseamnă să spunem numai lucrurile bune şi care ne plac? Ce este prietenia ? ş.a.
4.La final ,le vom da elevilor o fişă pe care este desenată o floare cu mai multe petale.
În mijloc vom scrie ,,Eu, ca prieten ,, . Le vom spune că au drept temă pentru acasă să
scrie cu culoare albastră , pe petalele florii , calităţile pe care le au ei în calitate de
prieteni, iar cu culoare roşie calităţile care cred că lipsesc.Vom da un exemplu despre
cum trebuie completată fişa accentuând asupra posibilelor calităţi care pot lipsi.Ora
viitoare vor veni cu fişele completate şi vom purta o discuţie pe marginea lor.

Rezultate:
▪ realizarea de fiecare elev a unui desen care să-l reprezinte pe cel mai bun prieten
▪ enumerarea a minimum o calitate a prietenului de către fiecare elev în parte
▪ realizarea unei definiţii a prieteniei pornind de la răspunsurile elevilor
▪ realizarea de fiecare elev a unei flori cu cât mai multe petale în care să se regăsească
atât calităţile existente , cât şi cele necesare.
Evaluare :

▪ Aprecieri verbale cu privire la desenele realizate şi calităţile evidenţiate


▪ Feţe zâmbitoare – vom împărţi elevilor foiţe colorate pe care ei vor desena o faţă
zâmbitoare , tristă sau indiferentă în fucţie de cum s-au simtit în activitate.