Sunteți pe pagina 1din 4

I.

Un medicament biologic este un produs Med cu enzime digestive- produse avand prop de a induce la om o imunitate
a carei subst activa este o subst biologica opoterapice care contin enzime digestive active si specifica impotriva agentului
-> este o subst produsa sau derivata dintr- de la provenienta animala cu rol in infectios sau a toxinei acestuia sau a
un organism viu si pentru a carei analiza de facilitarea digestiei antigenului produs de acesta.
calitate sunt necesare o combinatie de
II Cap2. Medicamente imunologice Antigenul continut intr-un vaccine poate fi :
teste fizio-chimice si biologice, precum si
Imunitatea reprez capacitatea de aparare a un microorganism intreg supus unor op de
cunoasterea procedeului sau de fabricatie
organismului fata de agenti externi (virusuri, atenuare – vaccinuri complete, component
si de control.
bacterii) ca si fata de propriile molecule si ale microroganismului – vaccinuri
celule degradate sau modificate.Sistemul incomplete, o gena care codifica
Biotehnologia reuneste ansamblul de
imun are capacitatea de a distinge intre exprimarea antigenului introduce in
tehnici care utilizeaza molecule sau
celulele proprii si cele straine organismului. genomul virusului Vaccinia – vaccinuri cu
structuri ale tesutului viu ( tesuturi, celule)
Caract fundamentale ale sistemului imun vector recombinant.
pt conceperea sau producerea subst active
pt industria medicamentului. sunt : cap de discriminare intre self si non-
Medicamentele tintite sunt obt prin sinteza self, cap de disc intre antigene dif si Conditii imunologice pt eficienta unui
chimica, dar care au fost atasate de memorie imunologica. vaccin: sa determine un rasp imun, care sa
componente provenite din sistemul biologic. se materializeze in instalarea memoriei
Mecanismele apararii imune – de care imunologice; memoria imunologica
dispune organismul mamiferelor se specifica trb sa se refere la
O prima caract a med biologice consta in
grupeaza in 2 categ: imunitatea umorala – microorganismul cu care s-a realizat vacc;
aceea ca 63% din med b sunt prescrise
realizata prin intermediul anticorpilor, antigenele vaccinale trb sa fie bine
pentru prima data in spital iar o treime din
sintetizati in principal de limfocite B si purificate; efectele secundare pe termen
ele au uz strict spitalicesc. Excluzand
imunitatea celulara – realizata prin scurt si lung sa fie minime.
insulinele si vaccinurile, 84% din aceste
intermediul limfocitelor T citotoxice.
tratamente sunt realizate initial sau
Calitatile generale necesare vac
sitematic in cadru spitalicesc.A doua caract Antigenul este definit ca fiind o substanta Sa induca o stare solida si prelungita de
este aceea ca med contemporane de tip non-self cu o molecula cu greutatea de protective, cu riscuri nule sau minime,
drug target au ca accesibilitate categ ft peste 10kDa, impotriva careia organismul legate de efecte secundare nedorite sau
inguste de populatie, in general pacienti declanseaza un rasp imun cu anticorpi complicatii, sa impiedice colonizarea si
suferind de deficite genetice. specifici. multiplicarea periferica a agentului
Anticorpii reprez molecule glicoproteice sau pathogen sis a restranga pericolul
Vaccinurile pt uz uman sunt preparate care ancorate in membrane unor limfocite, raspandirii infectiei la contactii neimunizati;
contin substante antigenice avand prop de capabile sa recunoasca sis a se combine sa fie disponibil in cantitati suficiente si la
a induce la om o imunitate activa si specific cu antigenele. un prêt accesibil sis a poata fi administrat
specifica impotriva agentului infectios sau a printr-o metodologie simpla si de preferinta
toxinei acestuia sau a antigenului produs. Reactia antigen-anticorpi se bazeaza pe nedureroasa.
Imunoserurile de origine animale pt uz procesul de recunoastere dintre antigen si
uman sunt preparate lichide sau liofilizate, anticorpii sai specifici si se realizeaza prin
continand imunoglobuline sau fragmente, zonele lor de complementaritate prin
obtinute din serul sau plasma animalelor legaturi necovalente.
provenite de la dif specii, imunizate. Imunitatea dobandita implica asigurarea de
catre sistemul imun a protectiei impotriva
Anticorpii monoclonali au structura unor agenti patogeni in urma contactului
moleculara identica sintetizati in linii de direct cu acestia.
culturi de celule murine nemuritoare. Sunt
produsi de o linie celulara uniforma dpdv Tipuri de imunizare: I naturala – reprez
genetic si au fost denumiti de aceea inducerea protectiei efective impotriva unor
anticorpi m, fiind molecule de inalt specifice microorganism in urma raspunsului imun in
considerate ca ar putea exercita o actiune cursul bolii si I artificial – inducerea
tintita, constituind instrumente utile in memoriei imunologice in urma introducerii
terapie. in organism a unor germeni patogeni
modificati sau produsi ai acestora.
Fractiuni proteice din sange – sunt Tipuri de imunitate dobandita: naturala –
izolate din sangele uman si fol in terapie pt pasiva cu anticorpi materni si active
situatii care impun refacerea rapida a (contact cu microorganismele in timpul
volumului sanguin si prezinta actiuni vietii) si artificial : activa (vaccinare) , pasiva
diverse: anticoagulanta, coagulanta, adezivi (serumizare).
tisulari. Pentru producerea insulinei, s-a
ajuns la dezvoltarea tehnologiei ADN
recombinat, prin inserarea genei care
Tipuri de vaccinuri
codifica lantul polipetidic al insulinei cu Vaccinuri complete bacteriene sau virale
ajutorul unui vector de clonare in genomul atenuate – se obt prin cresterea microorg in
bacteriei E-coli. conditii special de cultura, care-I modifica
virulent. Confera o protective de lunga
Vaccinuri clasice de uz uman: durata, deoarece expunerea persistent ;a
Def: Conform Farmacopeei Romane ed a antigen confera o imunogenicitate ft buna.
Insulina – hormon pancreatic X, supliment 2006 (Vaccinia ad usum Vaccinuri complete bacteriene sau virale
hipoglicemiant de natura polipeptidica. humanum) , vaccinurile pt uz uman sunt inactivate – se obt prin tratarea chimica a
preparate care contin subst antigenice tulpinii de microorg cu formaldehida sau alti
agenti alchilanti sau prin iradierea ei. rasp immunologic asemanator infectiei lor ridicata, utilize lor ca adjv vaccinali de uz
Imunogenicitatea este mai slaba, de aceea naturale. Astfel, formularea unui vacc uman fiind aprobata de FDA in Statele
aceste vacc necesita mai multa administrati modern este esentiala pt eficacitatea sa, iar Unite.Viteza de eliberare a antigenului
(rapeluri). adjv folositi trb sa fie compatibili cu calea de poate fi modulate prin raportul celor doi
administrare si complementari cu antigenul. monomeri.
Vacc cu vectori recombinati – categorie
recenta, se bazeaza pe transfectia de gene Adjuvantii vaccinali sunt reprez de orice Alte ingrediente ale vaccinurilor
in vectori virali sau bacterieni. Genele component care este adaugat antigenului pt Adsorbanti – vacc pot fi adsorbite pe hiroxid
transfectate codifica antigenele microrog a-I amplifica cap de a induce raspuns de aluminiu, fosfat de aluminiu , fosfat de
patogene respective, obtinandu-se vectori immunologic. Mai recent au fost introduce calciu.
recombinati utilize ca microorg vaccinale. cu success cateva categ de adjv : Conservanti antimicrobieni – sunt utilize pt
Vaccinuri incomplete – alc din component complexe imunostimulatorii, lipozomi, a impiedica aletarea preparatului sau pt a
antigenice ale microorg, se admin sub virozomi. Acestea au rol de vehicule cu evita efectele nedorite ca urmare a unei
forma de macromolecule purificate, eliberare treptata a antigenelor vaccinale si contaminari microbiene a vacc, in timpul
capabile sa stimuleze raspunsul imun. s-au dovedit a fi adjv eficienti. utilize sale. Nu se incorporeaza in prep
liofilizate.
Vaccinuri sintetice – constituite din Adjuvanti pe baza de aluminiu
polipetide component ale moleculelor Hidroxidul de aluminiu a fost mult utilize in Dipozitii generale privind productia
antigenice. Prin cuplarea acestor molecule industrie, mai ales pt ca este ieftin si vaccinurilor
cu un purtator neimunogen poate stimuli Conform FR X, metoda de productie
considerat inofensiv. Activ sa este atribuita
sistemul imun, inducand un rasp imun utilizata pt un vaccin dat trb sa permita
caract sale fizice, incluzand suprafata sa
complet. obtinerea intr-un mod constant de loturi
mare de adsorbtie, de schimb, precum si
Vaccinuri fara antigen – utilize anticorpi comparabile cu cel al carei efecacitate
morfologia particulelor. Acestea cauzeaza
anti-idiotip care reproduce configuratia clinica si sigurajnta a fost demonstrata la
inflamatie la locul inocularii si in unele
determinantului antigenic produs in om. Vacc trb sa fie lipsite pe cat posibil de
cazuri s-a obs formarea de granuloame. Ele
organism, urmarindu-se vaccinarea subst recunoscute ca provoaca reactii
stimuleaza in principal raspunsul imun
impotrova unor micrororg ft periculoase toxice, alergice sau alte reactii nedorite la
similar cu cel mediat de limfocitele T-helper.
(HIV). om
Vaccinuri bacteriene Adjuv pe baza de ulei mineral
Conform FR X, se prezinta ca suspensii, cu S-au dovedit a fi extreme de puternice, fiind Productia vaccinurilor clasice
opacitate variabila, in lichide colorate sau utilize actual preponderant in productia de Substraturile pt multiplicarea micrororg –
incolore sau aproape incolore sau liofilizate. vacc de uz veterinar. In general, uleiurile corespund prevederilor mentionate in
Concentratia in bacteria vii sau inactivate minerale sunt adjuvanti mult mai puternici Farmacopee sau in lipsa acestora, celor
exte exprimata in unitati nationale de decat uleiurile vegetale, mai mult uleiurile hotarate de Autoritatea component.
opacitate. Loturile de samanta – tulpina de bacterie
minerale nu sunt metabolizate de organism,
sau de virus utiliz intr-un lot de samanta
ramanand in tesuturi timp indelungat.
Anatoxinele bacteriene primar este identificata prin istoric, inclusive
Conform FR X, sunt preparate din toxine prin info asupra originii si a manipularii sale
prin reducerea toxicitatii lor la un nivel ulterioare.
nedecelabil sau prin neutralizarea complete
a acestei toxicitati utilizand metode fizice Complexele imunostimulatorii Mediile de cultura – nu trb sa contina subst
Elaborarea si utilizarea ISCOM ca adjuv recunoscute ca provoaca reactii toxice,
sau chimice, dar care pastreaza in acelasi
vaccinali reprez un pas semnificativ inainte reactii alergice sau alte reactii nedorite la
timp prop imunogene adecvate. de formularea vaccinurilor, acestea evitand
Anatoxinele pot fi lichide sau liofilizate, om. In mediile de c poate fi utiliz serul
o serie de deficient ale adjv traditionali. animal aprobat (dar nu cel uman), dar
purificate si adsorbite. Iscom sunt compuse din cholesterol, mediul final utiliz pt mentinerea culturilor
fosfosfolipide si saponide din quillaja celulare in timpul multiplicarii virale nu trb
Vaccinurile virale
Conform FR X, sunt preparate din virusuri associate hidrofob.In urma imunizarii cu sa contina ser animal, daca nu se prevede
cultivate pe animale, pe oua embrionate, pe vaccinuri formulate cu Iscom, raspunsul astfel.Mediile de c pot contine un indicator
culture celulare sau tesuturi coresp sau pe imun este mai intai detectat in nodulii de pH si antibiotic aprobate intr-o conc
culture de cellule modif genetic. Pot fi limfatici drenori. minima eficace.
lichide de opacitate variabila in fct de modul Ambalarea vaccinurilor- lotul final – se
de prep sau pot fi liofilizate. face prin repartizarea aseptic a vracului
final in recipient sterile cu inchidere etansa,
Sisteme de eliberare a antigenelor care sa previna orice contaminare. Se
1.Lipozomi – sunt microparticule utilize de
evalueaza aspectul, gradul de adsorbtie pt
industria farm de peste 30 ani, inainte de a
vacc adsorbite, stabilitatea.
li se recunoaste capacitatea de adjv Conservarea vacc – se conserva ferit de
Vaccinuri mono si polivalente
Vacc care confera imunitate impotriva unui vaccinal. Sunt vezicule sferice cu pereti lumina, daca nu la temp de 3-5 grade C.
singur tip de germeni se numesc v alcatuiti dintr-un bistrat lipidic, pe baza de Vacc adsorbite lichide nu trb sa fie
monovalente fosfolipide si steroli.In ei pot fi incapsulate congelate.
Vacc care confera imunitate impotriva a protein antigenice sau chiar structure
doua sau mai multe tipuri de germeni se corpuscular cum sunt : bacteria inactivate Controlul calitatii vaccinurilor
numesc vacc polivalente. Exista combinatii sau attenuate. Det pe animale – trb sa fie realizate astfel
de vacc polivalente ce reunesc mai multe incat sa se utilize un nr cat mai mic de
2.Microparticule – sunt de asemenea animale sis a se reduca la minim orice
tipuri ale aceluiasi microorg.
sisteme de transport si cedare promitatoare durere.
Formularea vaccinurilor pt industria de vaccinuri a viitorului. Ele sunt Det fizio-chimice – vacc trb sa corespunda
Vacc subunitare sau inactivate necesita microsphere de poliesteri alifatici. Marele det prevazute in monografiile specific,
adjuvanti specifici in scopul de a induce un avantaj al acestora consta in biosecuritatea incluzand urm parametrii: pH
(potentiometric), adjuvant ( se det continutul Vacc. impo. difteriei, tetanosului, tusei Ex. ENGERIX B ptr copii 10 ptr adulti 20
sau sa fie in limite), aluminiu ( max 1,25 convulsive si poliomielitei – se admin la 12 microgr prod. Belgia contine antigene
mg/doza umana unitara), calciu (max 1,3 luni. purificate ale virusului hepatitei B.
mg/doza umana), formaldehida libera – Vacc. impo. rujeolei, rubeolei, oreonului se EUVAX-B pediatric sau adult prod. Polonia
max 0,2 g/L in lotul final, continut in apa pt ad. la 13-15 luni contine antigene purificate ale virusului
vacc liofilizate, volum extractibil – vacc trb hepB.
Schema nationala de vaccinare
sa corespunda prevederilor ref la V
V Anti diftero-tetanic pediatric si anti rujeolic Vacc. terapeutic este considerat potential
extractibil.
se adimn. la 7 ani cls I in Campanii terapeut Heptavax B., constant dintr-o
scolare. combinatie de antigene virale produse prin
Anti-poliomielitic oral si anti hepatita B
Etichetarea vaccinurilor (pe eticheta se tehnologia ADN recombinat in culturi de
virala se admin. la 9 ani cls III in Campanii
mentioneaza) : denumire prep., referinta celule de insecte.
scolare. Vacc. antirubeolic RUDIVAX contine virus
care identifica lotul final; doza umana
Anti difteric si BCG (anti tuberculozic) se
recomd. si calea de admstr.; conditii de viu atenuat rubeolic.
ad. la 14 aninumai in colectiv. in care se Vacc. pentru profilaxia tuberculozei
conservare; data expirarii; denum. si
stab. de catre specialisti ca se impune Vacc. BCG contine masa basteriana
concen. tuturor conservantilor
necesitatea vacc. nationala de vaccinare. liofilizata de bacili Calmette-Guerin. Se
antimicrobieni; denum antibioticelor, Anti rubeolic la 14 ani numai ptr fete si anti
adjudvantilor, aromatizant. prezenti in admins. la nou-nasut inceput cu varsta de 4
diftero-tetanic dupa 14 ani se adms. La24
vaccin; denum. tuturor subst. susceptibile si zile.
ani apoi din 10 in 10 ani.
stabilizantilor de a provoca reactii
secundare precum si contraindicatiile ptr Vaccinuri recomandate ptr persoanele
Vacc. divalente diftero-tetanice contin
urilizarea vaccinului; in cazul liofilizate se aflate in zone cu risc infectios specific.
anatoxina purificata si tetanica purificata .
Vacc. anti hepatita A- sunt recom. ptr
mentioneaza si denum. sau compozitia adjudvant este fosfat de aluminiu
pers. aflate in zone de risc (hepatita
precum si volumul lichidului ce trb adaugat, Vacc trivalente diftero-tetanica contin in
endemica, cadre medico-sanitare sau de
perioada in care vaccinul trb. utilizat dupa plus suspensie de bordetella sau atigene
intretinere etc .) ex. AVAXIM 160 U prod.
reconstituire. pertussis. Se utilizeaza pentru profilaxia
Franta ptr adulci si 80 U ptr copii vaccin cu
difteriei, tusei convulsive si a tetanosului.
formaldehida. VAQTA prod. romania vaccin
Vaccinuri obligatorii. Esalonarea vacc. Ex. INFANRIX ( pro. Belgia). Institutul
cu antigen viral.
de-a lungul vietii individului repezinta cantacuzino produce vaccin combinat
schema de vaccinare sau calendarul diftero-tetano pertussis adsorbit.
Vaccinuri antirabice- pentru subiectii
vaccinarilor. Vaccin. incluse in schema
expusi riscului de contaminare ex.
difera de la tara la tara in functie de Vacc. polivalente ex.
patologia specifica, de incidenta si TETRAXIM ( pro. Franta) anti tetanic anti RABIPUR prod. Germania vacc. antirabic
gravitatea bolilor. Exista vacc. care se tuse convulsiva. inactivat. VERORAB prod. Franta
admins. curent si vacc. admins. selectiv ptr TETRACT-HIB prod. Franta anti tetanica Vacc.anti herpes zoster- recom. ptr pers
grupe de risc. anti meningitic. peste 50 ani previne herpesul zoster si
Vacc. antirujeolice monovalente sau nevralgia post-herpetica. Ex. ZOSTAVAX
Administrarea vaccinurilor la nivelul polivalente cu componenta antirujeolica prod. Franta.
mucoaselor Atat admns. subcutanata cat PROQUAD prod. Franta vacc. trivalent
si cea instramusculara prezinta dezavan. antirujeolic anti rubeolic si varicelic la copii Vaccinuri anti papiloma-virus anti
major care induc raspuns imunologic slab. de peste un an. PRIORIX prod. Romania cancerului de col uterin. Se recomanda ptr
Admins. la nivel de mucoasa cum ar vacc. viu atenuat trivalent anti urlian prevenirea leziunii genitale precanceroase,
fii(nazala, oculara, pulmonara). Pana in antirujeolic si anti rubeolic. a cancerului cervical determinat de
prezent, admins. vaccinurilor vii atenuate papilomavirusurile umane. Ex.CERVARIX
pe mucoase s-a realizat cu succes in Vacc. anti polio IMOVAZ POLIE prod. prod. Belgia si SILGARD prod. Anglia
medicina veterinara. Este important de franta vacc. monovalent antipoliomielitic amabele sunt indicate pentru administrarea
subliniat faptul ca toate mucoasele organ. inactiv cu administrare injectabila. la femeile intre 16 si 26 ani.
sunt interconect. printr-un sistem imun OPVERO prod. Franta idem imovaz dar cu
Vacc recomandate calatorilor
comun si ca la admst. vacc. la niv. unei administrare orala.
Vaccin impotriva febrei galbene
singure mucoase are loc stimularea imuna ex.STAMARIL prod. Franta contine virus viu
a tuturor mucoaselor org. atenuat al febrei galbene.
Vacc. anti hepatita B Vacc. imp. Febrei tifoide VACCIN
Calendarul vaccinarilor la copii si nou Exista 2 tipuri: vacc. obtinute din plasma TIFOIDIC SUBCUTANAT prod. Romania;
nascuti sanguina a persoanelor cronic infectate cu TYPHERIX prod. Belgia.
Vacc. impotriva hepatite B (in maternitate) virus hepatitic si vacc. recombinare obtinute Vacc. impotriva dizenteriei VACCIN
in primele 24 h. prin transfectia unei gene virale codificand DIZENTERIC VIU ORAL VADIZEN prod.
BCG ( bacillus calmette-guerin) se un polipeptid antigenic intr-o celula de Cantacuzino ptr profilaxia si tratamentul
administreaza in primele 4-7 zile. drojdie. Ambele vacc contin ca adjavanti dizenteriei
Vacc. impo. difteriei, tetanosului, tusei hidroxid/fosfat de Al. Vacc. contra encefalitei de capuse
convulsive, hepatitei B si poliomielitei- in Virusul hepatitei virale B este un virus ENCEPUR adulti/copii prod. Germania- Se
primele 2 luni. anvelopat cu material genetic ADN recomn. ptr imunizarea activa impotriva
Vacc. impo. difteriei, tetanosului, tusei bicatenar, apartinan familie encefalitei cauzate de virusul TBE, transmis
convulsive, si poliomielitei se adminis. la 4 Hepadnaviridae. prin muscatura de capuse.
luni. Vaccinurile Antigripale -se recomanda in
Vacc. impo. difteriei, tetanosului, tusei Imunizarea prin vacc ramane cea mai special pentru persoanele cu risc. in
convulsive, hepatitei B si poliomielitei se ad. sigura modalitate de protectie in cazul sezonul pre-epidemic.
la 6 luni. hepatitei virale B. Sunt inca pe piata farm. Etapele producerii vacc.
vacc. apartinand celor 2 generatii antigripale :Recoltarea virusului ;
conceptuale.
caracterizarea virusului; selectarea tulpinii
vaccinale OMS; confirmarea eficacitatii
vaccinale la nivel local; Virusurile gripale
selectionate se cultiva pe oua embrionate
conform standardelor.

Vacc conventionale antigripale.


Majoritatea vacc. actuale, comercializate pe
piata farmaceutica mondiala sunt vacc.
inactive, avand o capacitate de protejare in
aproximativ 70% din pacientii vacc, din
palierul de varsta intre 14-60 ani. Pentru
pacientii cu varste peste 60 si copii cei mai
expusi riscului de complicatii in cazul
imbolnavirilor, vacc actuale nu sunt eficace.
Acestea prezinta avantajul de a induce atat
un raspuns imun local cat si unul imediat
celular. Totusi ele mentin dezavantajele
vacc inactive desi usureaza model de
administrare.

Strategii moderne de prevenire a


infectiei gripale.
Virusurile gripale A reprezinta o provocare
importantaptr sanatatea populatiilor imane
si o cauza preputuua de alerta. Antigenele
utilizate ptr prepararea vacc actuale
reprezinta proteinele virale cele mai expuse
mutatiilor- hemaglutininele. Conceptele
moderne in elaborarea acestor vaccinuri
iau in consideratie si antigene virale cu
structura mai stabila. Hemaglutininele sunt
glicoproteine de suprafata virala cu ajutorul
carora virusul se ataseaza pe colula gazda,
permitant intrarea acestuia in celula.

De aceea, anticorpii anti hemaglutinine pot


media cu mare eficienta neutralizarea
virusului. Aparitia sporadica a unor virusuri
gripale noi cu potential pandemic constituie
o amenintare de secole pentru intreaga
civilizatie umana. Partea slaba a strategiei
este faptul ca vacc. cele mai eficiente sunt
cele care contin proteina cea mai expusa
mutatiilor.