Sunteți pe pagina 1din 13

Avertisment: Aparatul şi părţile sale accesibile devin fierbinti în timpul utilizării.

Trebuie avut grijă să evitaţi să atingeţi elementele de încălzire. Copii sub 8 ani sunt
păstrati departe cu excepţia cazului cand e supravegheat continuu. Acest aparat
poate fi utilizat de copii în vârstă de 8 ani şi de mai sus şi persoanele cu capacităţile
fizice reduse, senzoriale sau mintală sau lipsa de experienţă şi cunoştinţe în cazul
în care acestea au fost date spre supraveghere sau instruiţi cu privire la utilizarea
aparatului în mod sigur şi înţelege riscurile implicate. Copiii nu se joaca cu
aparatul.
De întreţinere de curăţare şi de utilizare nu se efectuează de către copii fără
supraveghere.
Avertisment: Gătit nesupravegheate pe aragaz cu ulei sau grăsime pot fi
periculoase şi pot duce la foc. Nu încercaţi niciodată să stingă un incendiu cu apa,
dar Opriti aparatul şi apoi acoperi flacără cu un capac sau o pătură de foc.
Avertisment: Pericol de incendiu: nu stoca elemente pe suprafeţele de gătit.
Nu folosiţi niciodată generator de abur sau presiunea de curăţare pe aparat.
Elimina orice lichid din capacul înainte de a deschide-l. Nu Închideţi capacul de
sticla (dacă este prezent) atunci când arzatoare pe gaz sau plite electrice sunt încă
fierbinte.
Aparat nu este destinat pentru a fi operat cu un timer-ul extern sau separat remote
contract sistem.
Avertisment: utilizarea necorespunzătoare plita poliţiştii pot provoca accidente

Asistenţă comunicarea:
• tipul de problema întâlnită.
• aparat modelul (Mod.)
• număr în serie (S/N) această informaţie este găsit pe plăcuța cu datele situat pe
aparat sau pe ambalaj
Descrierea aparatului de ansamblu vedere
1.Suport grila pentru vase
2.ARZATOARE PE GAZ
3.Butoane de control pentru arzătoare cu gaz
4.Aprindere pentru arzatoare pe gaz
5.• DISPOZITIVE de siguranță arzatoare pe gaz diferă în mărime şi putere.
Utilizaţi diametrul de vase pentru a alege arzător cel mai adecvat pentru a găti cu.
• Control butoane pentru arzătoare cu gaz ajusta dimensiunea de flacără.
• ARZĂTOR cu gaz aprindere * permite un arzător specifice să fie aprins automat.
• DISPOZITIV de siguranță * opreşte fluxul de gaze dacă flacăra se stinge
accidental

instalare!
Înainte de operare aparatul noi vă rugăm să citiţi cu atenţie Această broşură de
instrucţiuni. Acesta conţine informaţii importante pentru utilizarea în condiţii de
siguranţă, instalare şi îngrijire a aparatului.
! Vă rugăm să păstraţi aceste instrucțiuni pentru referinţe viitoare. Le transmite
posibil noii proprietari a aparatului.
Poziţionare!
Păstraţi material de ambalare la îndemâna copiilor. Ea poate deveni un pericol de
sufocare sau sufocare (a se vedea precauţii şi sfaturi).
! Aparatul trebuie să fie instalat de către un profesionist calificat în conformitate
cu instrucţiunile furnizate. Instalarea incorectă poate provoca daune la oameni şi
animale sau pot deteriora proprietate.
! Această unitate pot fi instalate şi utilizate numai în camere ventilate permanent
în conformitate cu reglementările naţionale. Trebuie respectate următoarele cerinţe:
• camera trebuie să fie echipate cu un sistem de aer de extracţie care elimină orice
gaze de ardere. Aceasta poate consta de o capota, sau un ventilator electric, care
porneşte automat de fiecare dată când aparatul este pornit
Cameră, de asemenea, trebuie să permită circulaţia aerului buna, ca aerul este
necesar pentru ardere să apară în mod normal. Debitul de aer nu trebuie să fie la
mai puţin de 2 m 3 /h fiecare kW de putere instalată.
Sistemul de circulaţie aer poate lua aer direct din exterior printr-o conductă cu un
interior secţiune transversală de cel puțin 100 cm 2; deschiderea nu trebuie să fie
vulnerabile la orice tip de blocaje.
Sistemul poate oferi, de asemenea, aerul necesar arderii indirect, adică la adiacente
camere echipate cu tuburi de circulaţie aer descris mai sus. Cu toate acestea, aceste
camere nu trebuie să fie comunale camere, dormitoare sau camere care pot
prezenta un pericol de incendiu.
• Gaz petrolier lichefiat chiuvete de podea, deoarece este mai greu decât aerul. Prin
urmare, camerele care conţin buteliile de LPG trebuie, de asemenea, echipat cu
guri de aerisire pentru a permite gazului de evacuare în caz de o scurgere. Ca
rezultat buteliile de LPG, fie parţial sau complet plin, nu trebuie să fie instalat sau
depozitate în încăperi sau suprafețe de depozitare, care sunt sub nivelul solului
(beciuri, etc.). Este recomandabil de a păstra numai cilindrul utilizate în cameră,
astfel încât nu este supusă căldura produsă de surse externe (sobe, seminee, sobe,
etc.), care ar putea ridica temperatura al cilindrului peste 50 ° C
Montarea aparatului trebuie luate următoarele precauţii la instalarea plita:
• bucatarii adiacente aparatul şi mai înalt decât partea de sus a plita trebuie să fie
cel puţin 200 mm de la marginea de aragaz.
• Hote trebuie să fie instalat în conformitate cu manualele de instruire lor relativă
de instalare şi la o distanţă minimă de 650 mm la plita (a se vedea figura).
• Locul cabinetelor perete adiacente capota la o înălțime minimă de 420 mm la
plita (a se vedea figura).
Dacă plita este instalat sub un dulap de perete, acestea din urmă trebuie să fie situat
la un minim de 700 mm deasupra plita
Cavitatea de instalare ar trebui să aibă dimensiunile indicate în figura.
Carlige de fixare sunt oferite, permiţându-vă să fixaţi plita la topuri care sunt între
20 şi 40 mm grosime. Pentru a asigura plita este închise la început, vă recomandăm
să utilizaţi toate cârlige furnizate
Înainte de instalarea elimina reţele şi arzătoare de plită şi porniţi-l cu susul în jos,
asigurându-vă că aveţi nu deteriora Termopari şi bujii.
Aplică sigiliile care vin cu aparatul de-a lungul marginilor exterioare de aragaz
pentru a preveni orice trecere de aer, umiditate şi apă (a se vedea figura).
Pentru aplicarea corectă, asiguraţi-vă că suprafeţele să fie închise sunt curate,
uscate şi liber de orice grăsime/ulei
Folosiţi cârlige conţinute în pachetul de"accesoriu"
• unde plita nu este instalat peste un cuptor încorporat, trebuie să fie instalat un
panou de lemn izolare. Acest lucru trebuie amplasate la o distanță minimă de 20
mm din partea de jos a plită.
Ventilatie: pentru a asigura o ventilație corespunzătoare, panoul din spate a
cabinetului trebuie să fie eliminate. Este recomandabil să instalaţi cuptor, astfel
încât se bazează pe două benzi de lemn sau de o suprafaţă complet plat cu o
deschidere de cel puțin 45 x 560 mm (a se vedea diagrame)
În cazul în care o plită este instalat deasupra un cuptor fără o ventilaţie forţată,
sistemul de răcire, ventilație trebuie prevăzute în interiorul cabinetului prin gauri
de aer prin care aerul poate trece (a se vedea figura) pg.18
Plite de branşament electric echipat cu un cablu de alimentare cu trei poli de putere
sunt proiectate să funcţioneze cu curent alternativ la tensiune şi frecvenţa indicate
pe plăcuța cu datele (acest lucru este situat pe partea de jos a aparatului). Firul de
pământ în cablu are un capac verde şi galben. Dacă aparatul este să fie instalate
deasupra unui cuptor electric incorporat, legatura electrica plita si cuptor se
efectuează separat, atât pentru scopuri de siguranţă electrică şi pentru a face
extragerea cuptor mai uşor.
Conectarea cablului de alimentare la priză a instala un plug standardizate
corespunde sarcinii indicată pe plăcuța.
Aparatul trebuie conectat direct la reţea utilizând un-întrerupător omnipolar cu o
deschidere de contact minimă de 3 mm instalat între aparat și alimentare.
Întrerupător de circuit trebuie să fie potrivite pentru nivelul de încărcare indicată şi
trebuie să respecte reglementările electrice (sârmă de legare la masă nu trebuie să
fie întrerupt de întrerupător de circuit). Cablul de alimentare nu trebuie să vină în
contact cu suprafețele cu temperaturi mai mari decât 50 ° C.
!
Programul de instalare trebuie să se asigure că conexiune electrică corectă a fost
făcută şi că este compatibil cu normele de siguranta.
Înainte de conectarea la sursa de alimentare, asiguraţi-vă că: • aparatul este
împământare şi mufa este conformă cu legea.
• soclu poate rezista la puterea maximă a aparatului, care este indicată pe plăcuța
cu datele.
• tensiunea este în intervalul valorilor indicate pe plăcuța cu datele.
• soclu este compatibil cu mufa aparatului. În cazul în care este incompatibil cu
plug socket, cere un tehnician autorizat să-l înlocuiască. Nu folosiţi prelungitoare
sau prize multiple
Odată ce dispozitivul a fost instalat, cablului de alimentare şi priza electrică trebuie
să fie ușor accesibile.
! Cablul nu trebuie să fie îndoite sau comprimat.
! Cablul trebuie să fie verificate în mod regulat şi înlocuit cu tehnicienii autorizaţi
numai (consultaţi Asistenţă).
! Producătorul îşi declină orice răspundere aceste măsuri de siguranţă nu se
observă
Conexiune gaz aparatului trebuie să fie conectat la sursa principală de gaz sau la o
butelie de gaz, în conformitate cu reglementările naţionale. Înainte de efectuarea
conexiunii, asiguraţi-vă că oala este compatibil cu furnizarea de gaze naturale pe
care doriţi să utilizaţi. Dacă acest lucru nu este cazul, urmaţi instrucţiunile indicate
în paragraful "Adaptarea la diferite tipuri de gaze."
Atunci când se utilizează gaz lichid la un cilindru, instalaţi un regulator de presiune
care este conformă cu reglementările naţionale.
! Verificaţi că presiunea de alimentare gaz este în concordanţă cu valorile indicate
în tabelul 1 ("arzător şi duza caietul de sarcini"). Acest lucru va asigura operarea şi
longevitatea de aparatul păstrând consum eficient de energie.
Conexiune cu o conductă rigidă (cupru sau oţel)!
Conectarea la sistemul de gaze naturale se efectuează astfel încât să nu loc orice
tulpină de orice fel pe aparat.
Există o țeavă în formă de L reglabil montarea pe rampa de aprovizionare aparat şi
acest lucru este prevăzut cu un sigiliu pentru a preveni scurgerile. Sigiliul
întotdeauna trebuie să fie înlocuite după rotirea țeava de montaj (Sigiliul furnizate
cu aparatul). Gaz de alimentare ţeavă este un filetat 1/2 gaz cilindric ataşament
masculin
Conectarea o teava inox flexibila atât un ataşament filetate de alimentare gaz ţeavă
montarea este un ataşament de filetat 1/2 gaz cilindric masculin.
Aceste conducte trebuie să fie instalate astfel încât acestea nu sunt niciodată mai
mult de 2000 mm atunci când sunt complet extinse. Odată ce conexiunea a fost
efectuată, asiguraţi-vă că conducte flexibile nu atinge orice piese în mişcare şi nu
este comprimat.
! Doar utiliza ţevi şi sigilii, care sunt conforme cu reglementările naţionale.
Verificarea etanşeităţii de conexiune!
Când procesul de instalare este complet, verificarea armăturilor pentru scurgeri de
informaţii, folosind o soluţie de săpun. Nu folosiţi niciodată o flacără.
De adaptare la diferite tipuri de gaz pentru a se adapta plita pentru un alt tip de gaz
decât tipul implicit (indicate pe placa de rating de la baza de plita sau pe ambalaj),
duzele arzătorului ar trebui înlocuit după cum urmează: 1. elimina grile plită şi
glisaţi arzatoare de pe locurile lor.
2. deşurubaţi duze utilizând o cheie de soclu de 7 mm, şi să le înlocuiască cu duze
pentru noul tip de gaz (a se vedea tabelul 1 "arzător şi duza caracteristici").
3. reasambla părţile urmând procedura de mai sus în ordine inversă.
4. Odată ce această procedură este terminat, înlocuiţi vechi autocolant de rating cu
unul care indică noul tip de gaz utilizat. Autocolant sunt disponibile de la oricare
din centrele noastre de Service
Înlocuirea duzele arzătorului Triple inel 1.
Scoateţi tigaie sprijină şi ridicaţi arzatoare din lor locuinţe. Arzătorul este format
din două părţi separate (Vezi poze)p 19
1. Deşurubaţi duze utilizând o cheie de soclu de 7 mm. Înlocuiţi duze cu modele
care sunt configurate pentru folos cu noul tip de gaz (a se vedea tabelul 1). Două
duze au acelaşi diametru gaura.
3. Înlocuiţi toate componentele finalizarea operaţiunilor de mai sus în ordine
inversă.
• Reglare aer primar arzatoare nu necesită ajustarea.
• Stabilirea arzătoarele la minim 1.
Transforma robinet în poziţia de flacără mică;
2. Scoateţi buton şi ajusta şurubul de reglare, care este poziţionat în sau lângă
robinet pin, până când flacăra este mic, dar constant.
3. au ajustat flacăra necesar scăzut stabilirea, în timp ce arzătorul este aprins,
schimba rapid poziţia de nod la minim la maxim şi vice-versa de mai multe ori,
verificarea că flacăra nu nu g oana.
4. unele aparate au un dispozitiv de siguranță (termocuplu) montate. În cazul în
care aparatul nu funcţionează atunci când arzătoarele sunt setate la setarea de
flacără mică, creşte această setare de flacără mică folosind şurubul de reglare.
5. Odată ce ajustarea a fost efectuată, înlocuirea sigiliile pe cele de-trece folosind
ceara sau o substanță similară
! Dacă aparatul este conectat la gaz lichid, şurub regulament trebuie să fie fixate ca
de strâns posibil.
! Odată ce această procedură este terminat, înlocuiţi vechi autocolant de rating cu
unul care indică noul tip de gaz utilizat. Autocolante sunt disponibile de la oricare
din centrele noastre de Service.
! Presiunea de gaz utilizat trebuie să fie diferite (sau varia uşor) la presiunea
recomandată, un regulator de presiune corespunzătoare trebuie să fie prevăzute la
conducta de admisie (în conformitate cu reglementările naționale de curent)
Pornire şi utilizare!
Poziţia corespunzătoare arzător cu gaz sau electrice plită * este indicat pe fiecare
buton.
Arzatoare pe gaz fiecare arzător pot fi ajustate la una din următoarele setări
folosind corespunzătoare de control buton: ● Off maxim minim pentru a lumina
una de arzatoare, deţin un meci aprins sau mai uşoare lângă arzătorului şi, în
acelaşi timp, apăsaţi în jos şi rotiti butonul corespunzător anti-sensul acelor de
ceasornic la setarea maximă.
Deoarece arzător este dotat cu un dispozitiv de siguranță, trebuie apăsate butonul
timp de aproximativ 2-3 secunde pentru a permite dispozitiv automat menţine
flacăra aprinsă la căldură.
Atunci când se utilizează modele cu un arzător cu gaz aprindere, la lumina arzător
selectate apăsaţi în jos şi rotiti butonul corespunzător măsurat trigonometric poziţia
maximă, menţinându-l apăsat până când arzătorul a ignitied.
! Dacă o flacără se stinge accidental, opriţi butonul de control şi aşteptaţi cel puţin
1 minut înainte de a încerca să relight acesta.
Pentru a dezactiva arzător, rotiti butonul în direcţia acelor de ceasornic până când
se opreşte (atunci când se ajunge la "●" poziţia).
Sfaturi practice privind utilizarea arzatoare pentru a asigura arzătoarele
funcționează eficient: • folosiţi vase corespunzătoare pentru fiecare arzător (a se
vedea tabelul) astfel încât flăcări nu se extind dincolo de partea de jos a vase.
• Folosiţi întotdeauna vase cu o bază de plat şi un capac.
• Când conţinutul tigaie ajunge la punctul de fierbere, rotiti butonul la minim.
Reducerea rapidă (RR) Semi Rapid (S) auxiliare (A) Semi-FishBurner (SP) Tr iple
coroana (TC) 24-26 16-20 10-14 16-20 24-26 Ø vase diametru (cm) arzător pentru
a identifica tipul de arzător, se referă la desenele sau modelele în secţiunea
intitulată "Arzător şi duza specificaţii".
Sfaturi practice privind utilizarea jumătate peşte-ceainic arzător * cele două
arzătoare "jumătate peşte-ceainic", sunt eliptic în formă şi poate fi transformat până
la 90°. Acest lucru face aragaz mai flexibile în ceea ce priveşte modul în care
acesta poate fi utilizat.
La rândul său, două arzătoare 90°, procedează după cum urmează: • Asiguraţi-vă
că arzătoarele sunt cool;
• Ridicaţi arzător complet din locuinţe sale;
• Să o înlocuiască în sale de locuinţe în poziţia dorită;
• Asiguraţi-vă că arzătoarele sunt poziţionate corect înainte de utilizare
În plus, arzatoare două pot fi utilizate în tandem sau speartely cu vase de diferite
forme si dimensiuni: • Writer dublu pentru un gătit peşte-ceainic sau ovale (Fig.
A).
• Writer dublu pentru o tavă sau dreptunghiulare/piaţa vase cu dimensiuni minime
de 28 x 28 cm (Fig. B) • singur arzător pentru vase de dimensiuni medii (cu
diametru de 16-20 cm) (Fig. C
Precauţii şi sfaturi!
Acest aparat a fost proiectat şi fabricat în conformitate cu standardele de siguranţă
internaţionale. Următoarele avertismente sunt prevăzute pentru motive de siguranţă
şi trebuie să fi citit cu atenţie.
• Siguranţa generală este o clasa 3 built-in aparat.
Aparate cu gaz • necesită schimbul periodic de aer pentru a menţine funcţionarea
eficientă. Atunci când instalarea plita, urmaţi instrucţiunile furnizate în paragraful
"Poziţionarea" pe aparat.
• Aceste instrucţiuni sunt valabile doar pentru ţările simboluri ale căror apar în
manualul şi placa de număr de serie.
• Aparatul a fost proiectat pentru uz casnic din interiorul locuinţei şi nu este
destinată utilizării comerciale sau industriale.
• Aparatul nu trebuie să fie instalat în aer liber, chiar şi în zonele acoperite. Este
extrem de periculos pentru a lăsa aparatul expus la ploaie şi furtuni.
• Nu atingeţi aparatul cu picioarele goale sau umed sau umed mâinile şi picioarele.
• Aparatul trebuie utilizat de adulţi numai pentru prepararea hranei, în conformitate
cu instrucţiunile descrise în această broşură. Orice altă utilizare a aparatului (de
exemplu, pentru încălzire în cameră) constituie utilizare necorespunzătoare şi este
periculos. Producătorul nu poate fi considerat răspunzător pentru orice daune care
rezultă din utilizarea necorespunzătoare, incorecte şi iraţională a aparatului.
• Deschiderile pentru aerisire şi dispersie de căldură nu trebuie să fie acoperit.
• Întotdeauna asiguraţi-vă că butoanele sunt în "●" / "○" poziţia atunci când
aparatul nu este în uz.
• Când deconectaţi aparatul mereu trage plug de la priza de alimentare, nu trageţi
de cablul.
• Niciodată să efectueze orice lucru de curăţare sau de întreţinere fără având
detaşată la priza de alimentare.
• În caz de defecţiune, în nici un caz ar trebui să încercaţi să aparat de reparaţii-te.
Reparaţiile efectuate de persoane fără experienţă pot * disponibil doar pe anumite
modele cauza un prejudiciu sau mai proasta funcţionare a aparatului. Contactaţi
Centrul de servicii (a se vedea asistenţă).
• Întotdeauna asiguraţi-vă că pan mânere sunt întoarse spre centrul plita pentru
evitarea arsurilor accidentale.
• Nu Închideţi capacul de sticla (dacă este prezent) atunci când arzatoare pe gaz sau
plite electrice sunt încă fierbinte.
• Nu utilizaţi instabil sau deformate de bucătărie.
• Aparatul nu ar trebui să fi operate de oameni (inclusiv copii) cu redus capacităţile
fizice, senzoriale sau mentale, persoane fizice lipsiţi de experienţă sau de cineva
care nu este familiarizat cu produsul. Aceste persoane ar trebui cel puţin, să fie
supravegheată de către cineva care îşi asumă responsabilitatea pentru siguranţa lor
sau de a primi instrucţiuni preliminare referitoare la funcționarea aparatului.
• Nu lăsaţi copiii să joace cu aparatul.
• Aparat nu este destinat pentru a fi operat cu un timer-ul extern sau sistem de
control la distanţă separat.
• Eliminarea prin desfacerea materialelor de ambalare: respectaţi legislaţia locală,
astfel încât ambalajele pot fi refolosite.
• Directiva 2012 Europene/19/UE a deşeurilor electrice şi echipamente electronice
(DEEE), necesită că vechi electrocasnice electrice nu trebuie să se elimine din în
normale fluxul deşeurilor municipale nesortate. Aparatele vechi trebuie să fie
colectate separat pentru a optimiza recuperarea şi reciclarea materialelor ele conţin
şi de a reduce impactul asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul traversat
afară "roţi bin" pe produs ti aminteste de obligaţia dumneavoastră, că când
înstrăinaţi aparatul acesta trebuie să fie colectate separat.
Consumatorii ar trebui să contactaţi autoritatea locală sau distribuitorul lor pentru
informaţii privind casarea corectă a lor aparat vechi.
Respectând şi conservarea mediului • găti mâncarea în închis ghivece sau Cratiţe
cu capace bine-montaj şi de a folosi ca puţină apă ca posibil. Gătit cu capacul de pe
va creşte foarte mult consumul de energie.
• Utilizarea pur şi simplu plat oale si tigai.
• Daca ai gatit ceva care ia o lungă perioadă de timp, este în valoare de folosind o
oală sub presiune, care este de două ori fel de rapid şi salvează o treime din
energia.
Întreţinerea şi îngrijirea aparatul oprit deconectaţi aparatul de energie electrică de
comutare de alimentare înainte de efectuarea de orice lucru pe ea.
Curăţarea aparatului!
Nu folosiţi detergenţi abrazive sau corozive, precum petelor, produse anti-rugină,
detergenţi pudră sau bureţi cu suprafetele abrazive: acestea pot zgâria suprafaţa
dincolo de reparaţii.
! Nu folosiţi niciodată generator de abur sau presiunea de curăţare pe aparat.
• Este de obicei suficient pentru a spăla plita cu un burete umed şi uscat cu
absorbant de bucătărie rola.
• Oţel inoxidabil pot fi marcate de apă grea, care a fost lăsat pe suprafaţă pentru o
lungă perioadă de timp sau de detergenţi agresivi care conţin fosfor.
După curăţare, se clătește și se usucă orice rămase picături de apă.
Gaz robinet de întreţinere în timp, robinetele poate deveni blocat sau dificil de a
transforma. Dacă se întâmplă acest lucru, robinet trebuie să fie înlocuit.
! Aceasta procedura trebuie efectuata de un tehnician calificat, autorizat de către
producător.
•Troubleshooting se poate întâmpla că aparatul nu funcţionează corespunzător sau
deloc. Înainte de a apela centrul de servicii pentru asistenţă, verificaţi dacă ceva se
poate face. În primul rând, verificaţi pentru a vedea că nu există nici o întreruperi
în gaze şi bunuri electrice, şi, în special, că robinete gaz de alimentare sunt
deschise.
Inscriptorul nu se aprinde sau flacăra nu este chiar în apropiere de bu rner.
Verificaţi dacă: • sunt înfundate orificiile de gaz pe arzător.
• Toate părţile mobile care alcătuiesc arzător sunt montate corect.
• Nu sunt Dame lângă aparatul.
Flacăra moare în modele cu un dispozitiv de siguranță.
Verificaţi pentru a vă asiguraţi că: • aţi apăsat butonul toate mod inch • vă păstraţi
butonul apăsat în timp suficient pentru a activa dispozitivul de siguranta.
• Gauri de gaz nu sunt blocate în zona corespunzătoare la dispozitivul de siguranta.
Inscriptorul nu rămâne aprins când este setat la minim.
Verificaţi pentru a vă asiguraţi că: • orificiile de gaz nu sunt blocate.
• Nu sunt nici un joc de dame, lângă aparatul.
• Setarea minimă a fost ajustat în mod corespunzător.
Gătit este instabil.
Verificaţi pentru a vă asiguraţi că: • partea de jos a gătit este perfect plat.
• Vase este poziționat corect în centrul a arzătorului.
• Tigaie suport reţelele au fost poziţionate corect.