Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

REFERAT
Tema:
Amaryllis

București
-2017-
1. INTRODUCERE …………………………………. pag. 2
2. ÎNRĂDĂCINAREA IN VITRO PRIN EFECTUL UNIC
AL 2-IZOPENTILAMINOPURINĂ (2-iP) ȘI ACIDULUI
2- NAFTALENACETIC (NAA)...............................pag. 4
3. BIBLIOGRAFIE .......................................................pag. 9

1
1.INTRODUCERE

Amaryllis ( Hippeastrum) este o plantă bulboasă.

Bulbul nu este rădăcina ei, este, de fapt, o tulpină subterană în care sunt depozitate
substanțele de rezervă de care planta are nevoie.

La Amaryllis bulbul este mare, tunicat (FIGURA 1), iar din el cresc direct tije lungi, cu flori în
formă de pâlnie (FIGURA 2). Dintr – un bulb pot crește una, două sau chiar trei tije florale. Pe
acestea, în vârf, se prind două până la șase flori.

FIGURA 1

2
FIGURA 2

Culorile florilor sunt vii: roșii ( FIGURA 3), roz ( FIGURA 4), albe ( FIGURA 5) sau
bicolore ( FIGURA 6).

FIGURA 3 FIGURA 4

3
FIGURA 5 FIGURA 6

Amaryllis este originar din America Centrală și de Sud și este ușor de cultivat în regiunile
tropicale și subtropicale.

Soiuri:

 "Apple Blossom" - alb, cu pene de culoare roz;


 “Cadou de Crăciun” - alb, cu un gât verde;
 „Minerva”-roșu cu steaua albă;
 „Orange Sovereign” – portocaliu;
 „Picotee” – alb cu margine roșie;
 "Lion roșu" – roșu;
 "Aphrodite" - alb, cu pene roșu roz;
 „Blossom Peacock-roșu” - roșu, cu gât alb și midrib;
 "Dancing Queen" - dungi roșii și albe;
 "White Nymph" – alb;
 "Baby Star" - roșu adânc, cu un centru de culoare albă;
 "Fairytale" - alb, cu dungi roșii de zmeură;
 "Zeita Verde" - albă, cu centru verde;
 „Neon” – fuchsia-roz, cu un gât alb;

4
2. ÎNRĂDĂCINAREA IN VITRO PRIN EFECTUL
UNIC AL 2-IZOPENTILAMINOPURINĂ (2-iP)
ȘI ACIDULUI 2- NAFTALENACETIC (NAA)

Propagarea poate fi realizată prin utilizarea semințelor, bulbilor sau gemeni.


Înmulțirea convențională a lui Hippeastrum johnsonii prin utilizarea bulbilor este lentă,
sezonieră și variabilă. În plus, în mod normal, o plantă produce doi-trei bulbi într-un an de
creștere.
Pentru înrădăcinarea plantei Hippeastrum hybridum, Siddique și colab. au folosit diferite
concentrații de NAA: (0, 14, 16 și 18 mg l-1).
- Studiul lui Siddique și a colab. cu privire la înrădăcinarea plantelor Hippeastrum
hybridum a arătat că sistemul rădăcină, bine dezvoltat, a fost obținută în mediul SM
suplimentat cu 0,2 mg l-1 NAA.
- Studiul lui Kaviani și colab. privind propagarea in vitro a Matthiola incana
(Brassicaceae), o plantă ornamentală, a demonstrat că adăugarea NAA și NAA împreună
cu KIN în mediile de cultură a fost eficientă pentru creșterea numărului de rădăcini și a
lungimii radacinilor.
- Unele studii au arătat efect pozitiv al NAA asupra înrădăcinării.
Înrădăcinarea este un pas crucial pentru succesul micropropagării. Fără eficiența
aclimatizării plantelor radiculare va fi dificilă, iar rata de propagare a plantelor poate fi sever
afectată. Scopul acestui studiu a fost de a induce înrădăcinarea plantei Amaryllis (Hippeastrum
johnsonii) folosind diferite concentrațiile de 2-iP (0, 14, 16 și 18 mg l-1) și NAA (0, 14, 16 și 18
mg l-1).

MATERIALE ȘI METODE

1. Bulbi de Amaryllis (Hippeastrum johnsonii) - au fost colectate dintr-o seră din orașul
Abas Abad, situat în partea de nord a Iranului.

5
 Bulbii au fost spălați cu apă de la robinet, cu câteva picături de săpun lichid timp de 20 de
minute, și apoi s-au scufundat în soluție fungicidă de Carboxytyrame (2 g l-1) timp de 2
min.
 Bulbii au fost clătiți bine cu apă distilată sterilă de trei ori, urmată de înmuiere în soluție
de hipoclorit de sodiu la 10% timp de 20 de minute împreună cu câteva picături de
Tween-20.
 Bulbii au fost clătiți temeinic cu apă distilată sterilă timp de 15 minute.
 Apoi, bulbii au fost transferați în condiții aseptice, la hotă, și au fost imersați în etanol
70% pentru 10 sec., urmată de înmuiere în soluție de clorură de mercur 1% timp de 12
minute, apoi transferată în soluție de hipoclorit de sodium 20% , timp de 10 minute.
 În final, bulbii au fost spălați de 3-4 ori prin apă dublu distilată și apoi separați în așa-
numitele cântare duble, constând dintr-o placă bazală și două până la patru scale. S-au
folosit cântare în două dimensiuni de 15 mm ca explante.

2. În acest studiu a fost utilizat mediul MS.


 PH-ul mediu a fost ajustat la 5,7 înainte de autoclavare la 121 ° C, timp de 20 min.
 Explantele au fost cultivate pe mediu bazal MS suplimentat cu nivele diferite de acid 1-
naftalenacetic (NAA) (0,1,2 și 4 mg l-1) și 2-izopentenilaminopurină (2-iP) (0,14,16 și 18
mg L -1).
 Trei explante au fost inoculate în fiecare vesela de sticlă.
 Culturile au fost incubate într-o cameră de creștere la 25 ± 2 ° C, 70-80% umiditate.
Probele au fost subcultivate la fiecare 14 zile.
 Date (lungimea rădăcinii, cea mai lungă rădăcină și rădăcină număr) au fost înregistrate
după 6 săptămâni de la prima inoculare.
 Plantele conținând rădăcini au fost aclimatizate (90% procentul de supraviețuire)
transferându-le în vase de plastic conținând cocopeat, compost și nisip cu volume egale și
apoi au fost ținute într-o seră sub umbră de 75% și umiditate relativă de 80%.
 Analiza statistică a fost design complet bloc randomizat (R.C.B.D).
 Datele înregistrate au fost analizate statistic utilizând software-ul SPSS, iar mijloacele au
fost comparate utilizând Testul diferențial de semnificație minimă (LSD) la nivelul de
5%.

6
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Pe baza tabelului 1 (analiza varianței) s-au constatat diferențe semnificative (p≤0,01) între
diferitele concentrații de 2-iP și NAA în creșterea numărului de rădăcini. Printre concentrațiile
diferite de NAA, 4,0 mg l-1 a prezentat cele mai bune rezultate la numărul rădăcinilor (2.77).
Tratamentul fără NAA a avut un număr minim de rădăcini (1,25).

Efectul 2 – iP și NAA asupra rădăcinilor de Amaryllis


Sursa variației Cele mai lungi Lungimea Numărul
rădăcini (cm) rădăcinilor (cm) rădăcinilor
2 – iP 3,0632 0,5711 0,0277
NAA 43,7495 19,0963 3,1365
Fără 0,7077 0,4315 44,32
Tabelul 1

Printre alte concentrațiile de 2-iP, numărul rădăcinilor maxime (2,33) au fost calculate în
explante crescute pe mediu conținând 16 mg (tabelul 2). Numărul de rădăcini a fost minim
(1,25) în absența NAA.
Datele din Tabelul 2 arată că în majoritatea cazurilor, numărul de rădăcini a fost cel mai
puțin mediul fără NAA.
 Cea mai mică lungime a rădăcinii (2,71 cm) și cea mai mare (3,53) - tratament de 4 mg l-
1 NAA (tabelul 2).
 2-iP la 16 mg l-1 a indus lungimea minimă (2.03 cm) și maximă (2.60 cm).
 Cea mai mică lungime a rădăcinii (1,75 cm) a fost măsurată cu plantele de control
(Tabelul 2).
Datele din Tabelul 2 arată că, în majoritatea cazurilor, lungimea rădăcinii a fost mai scurtă
la mediul fără NAA.
Studiul actual a arătat că NAA în combinație cu 2-iP este eficientă în creșterea numărului
și lungimii rădăcinilor.

7
Efectul 2 – iP și NAA asupra rădăcinilor de Amaryllis
Tratament Cele mai lungi Lungimea Numărul
(mg/0,1 L) rădăcini (cm) rădăcinilor (cm) rădăcinilor
2 – iP – 0 1,97 1,75 1,61
2 – iP – 14 2,25 1,83 1,94
2 – iP – 16 2,60 2,03 2,33
2 – iP – 18 2,08 1,78 1,97
NAA – 0 1,07 1,07 1,25
NAA – 1 1,57 1,46 1,58
NAA – 2 2,64 2,14 2,25
NAA – 4 3,53 2,71 1,57

Tabelul 2

8
3.BIBLIOGRAFIE

1. RG 328 Revised March 2013


2. http://www.scholarsresearchlibrary.com/articles/in-vitro-rooting-of-amaryllis-
hippeastrum-johnsonii-a-bulbous-plant-vianaa-and-2ip.pdf
3. https://www.uaex.edu/yard-garden/home-landscape/docs/Amaryllis.pdf

S-ar putea să vă placă și