Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE ŞTIINȚE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII
MASTER: BIOTEHNOLOGIE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

PROIECT
Tema: METODE BAZATE PE ANALIZA ADN ÎN INVESTIGAREA
TRASABILITĂȚII
DISCIPLINA: TRASABILITATEA PE LANȚUL ALIMENTAR TOTAL

București, Ianuarie 2020


CUPRINS

1. INTRODUCERE
2. METODE DE VALIDARE A AUTENTICITĂȚII
ALIMENTELOR
3. APARIȚIA ȘI SEMNIFICAȚIA CODULUI DE BARE ADN
4. CODUL DE BARE ADN, INSTRUMENT ÎN
PRELUCRAREA INDUSTRIALĂ A ALIMENTELOR
5. BIBLIOGRAFIE
1. INTRODUCERE

Există o cerere tot mai mare pentru DEFINIȚIE


îmbunătăţirea controlului calităţii şi TRASABILITATE (Fig. 1 ):
dezvoltarea unor instrumente de
încredere pentru analiza
alimentelor. Codul de bare ADN
este un sistem care poate identifica
mostre biologice şi este utilizat
pentru identificarea atât a
materiilor prime, cât şi a
alimentelor prelucrate.

Figura 1
2. Metode de validare a autenticităţii alimentelor

Validarea autenticităţii produselor alimentare se bazează, în


principal, pe analiza proteinelor şi/sau a secvenţelor ADN (acid
dezoxiribonucleic). Metodele bazate pe analiza proteinelor ​includ:
- teste imunologice;
- teste electroforetice (Fig. 2);
- tehnici cromatografice: HPLC (Fig. 3) şi TLC (Fig. 4).

Figura 2 Figura 3 Figura 4


2. Metode de validare a autenticităţii
alimentelor
Dacă pentru testarea produselor proaspete sunt
eficiente, aceste metode au eficienţă scăzută
atunci când sunt aplicate pentru analiza unor
alimente puternic procesate. În aceste situaţii, sunt
mai eficiente metodele bazate pe analiza ADN-
ului, acestea putând fi aplicate şi matricelor
alimentare. În plus ADN-ul este mai informativ
decât proteinele şi poate fi extras uşor chiar şi din
urme mici de material organic.
2. Metode de validare a autenticităţii
alimentelor

Datorită progreselor recente din


biologia moleculară, markerii ADN
(Fig. 5) au devenit un instrument
eficient în analiza soiurilor de plante
şi a raselor de animale, fiind folosiţi şi
pentru a urmări materiile prime în
procesele din industria alimentară.
Figura 5
2. Metode de validare a autenticităţii
alimentelor

În ultimii ani, gradientul de


denaturare PCR în
electroforeză în gel (PCR-
DGGE) – Fig. 6 – a fost
utilizat în mare parte în
domeniul de trasabilitate şi
siguranţă a produselor
alimentare cu scopul
caracterizării bacteriilor şi
mucegaiurilor în produsele
fermentate.

Figura 6 – Principiul metodei


2. Metode de validare a autenticităţii
alimentelor

PCR-DGGE a fost folosit, de


asemenea, pentru a
monitoriza contaminarea
bacteriană a produselor
alimentare, de exemplu a
băuturilor fermentate şi
definirea originii materiei
prime pornind de la
caracteristicile drojdiei sau
comunităţii bacteriene ca în
cazul fructelor şi peştelui.
Figura 7 – Denaturarea
gradientului
3. Apariţia şi semnificaţia codului
de bare ADN

Un nou sistem de identificare, codul de bare ADN, a fost


dezvoltat în 2003 de cercetătorii de la Universitatea din
Guelph, Canada. Această abordare se bazează pe analiza
variabilităţii într-o regiune a genomului etalon numit „cod de
bare ADN”. Metoda s-a dovedit utilă în rezolvarea
problemelor taxonomice în mai multe aplicaţii teoretice şi
practice.
3. Apariţia şi semnificaţia codului
de bare ADN

În sens strict, codul de bare ADN nu este o metodă complet


inovatoare deoarece metodele moleculare de identificare erau
deja în uz. Cu toate acestea, ea are avantajul de a combina trei
inovaţii importante: molecularizarea proceselor de identificare
(de ex. investigarea variabilităţii ADN-ului pentru a face
diferenţe între taxoni), standardizarea procedurii (de la
colectarea probelor până la analiza capacităţii moleculare) şi
informatizarea (evitarea transpunerii redundante a datelor
utilizând informatica).
Codul de bare ADN, instrument de trasabilitate
în prelucrarea industrială a alimentelor

Un sistem de trasabilitate ideal trebuie să urmărească istoria unui


produs de la origine la momentul în care este folosit, ţinând cont de
toate etapele de transformare şi de comercializare. Identificarea
moleculară şi sistemele de trasabilitate au fost dezvoltate pentru
materiile prime.
Codul de bare ADN, instrument de trasabilitate
în prelucrarea industrială a alimentelor
Cu toate acestea, seminţele, fructele şi părţi diferite din plante şi animale
sunt transformate în produse alimentare cu o formă definită, cu gust şi miros
specific prin tratamente fizice  sau chimice care pot modifica structura ADN-
ului. Din acest motiv, aplicarea tehnicilor de identificare bazate pe ADN pe
produse transformate poate fi zadarnică din cauza nivelului de degradare
ADN şi a prezenţei simultane a mai multor genomi care aparţin unor
organisme diferite.
Codul de bare ADN, instrument de trasabilitate
în prelucrarea industrială a alimentelor

Codul de bare ADN are două avantaje în comparaţie cu metodele de amprentare a


ADN-ului: este nevoie de amplificarea unui fragment de ADN scurt, prin urmare,
există un risc mai mic datorat fragmentării şi se bazează pe genomul mitocondrial
sau plastidial, păstrat mai bine în timpul prelucrării.
Codul de bare ADN, instrument de trasabilitate
în prelucrarea industrială a alimentelor

Datorită universalităţii sale, codul de bare ADN poate fi utilizat în


diferite contexte, precum şi de către operatori diferiţi. Singura limită
reală a metodei este legată de informaţiile insuficiente din bazele de
date. În timp ce unele grupuri de organisme (de exemplu peşti) sunt
bine reprezentate, pentru altele este necesară multă muncă pentru
completarea cu date de referinţă ale codului de bare ADN. În viitorul
apropiat, codul de bare ADN este probabil să devină un test de rutină
în multe domenii, în special în controlul calităţii şi trasabilitatea
produselor alimentare.
5. BIBLIOGRAFIE

1.
https://www.biome-id.com/english-1/molecular-services
-1/dna-barcoding/
https://www.foodqualityandsafety.com/article/dna-food-t
2.
raceability/
https://www.genengnews.com/magazine/90/using-dna-t
3.
raceability-to-track-meat-and-ensure-safety/
https://www.msc.org/docs/default-source/default-docu
4.
ment-library/what-we-are-doing/msc-from-ocean-to-plat
e-traceability-and-dna-report-2016.pdf
5. https://identigen.com/Home/DnaTraceBack

S-ar putea să vă placă și