Sunteți pe pagina 1din 1

Program cu publicul Avize autorizări

Avize autorizări camera Avize autorizări camera 14


16 Informaţii Informare/eliberare
Înregistrare/Eliberare telefonice * Certificate înregistrare cabinete
medicale, cabinete conexe în
* Autorizaţii sanitare de
Registrul Unic al Cabinetelor
funcţionare 0256-494680
Medicale
* radieri/suspendare activitate
* Viza anuală a autorizaţiilor
cabinete medicale
sanitare * documentaţie centre de
permanenţă
* Notificări asistenţă de
* avize concediu medical
specialitate şi retroactiv petru asiguraţi trataţi
în străinătate
* Notificări certificarea
* apostilare documente
conformităţii * autorizare/viză anuală unităţi
sanitare pentru eliberare
* Viză anuală autorizaţii
certificate tip A (B) fişe auto
sanitare
* Notificări programe FEADR,
Documentele se înregistrează
PNDR, POR, FEP, FEGA etc. la registratura DSP Timiş
* aviz temporar de funcţionare
* paşaport mortuar
* aviz deshumare/reînhumare
* eliberare autorizaţii liberă
practică
Luni 9.30-12.00 9 - 11 11-13
Marţi 9.30-12.00 9 - 11 11-13
Miercuri 9.30-12.00 9 - 11 11-13
Joi 9.30-12.00 9 - 11 11-13
Vineri --------------- ----------- --------------------