Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ

LA LIMBA ENGLEZĂ
INTERPRETARE

CLASA A V-A

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1- Să identifice corect numele țărilor și naționalitățile; O4 – Să utilizeze corect adjectivele posesive ;
O2- Să completeze spațiile libere cu pronumele personal O5 – Să utilizeze corect articolele nehotărâte a și an ;
corespunzător fiecarui substantiv; O6- Să completeze dialogul cu expresiile potrivite.
O3 – Să utilizeze corect formele verbului to be la timpul prezent;

Descriptori de performanţă :

INSUFICIENT SUFICIENT BINE FOARTE BINE


Nu identifică corect numele Identifică foarte puţine țări și Identifică parţial țările și  Identifică integral țările și
țărilor și naționalitățile; naționalitați; naționalitățile; naționalitățile;
Nu completează spațiile libere Completează foarte puţine Completează parţial spațiile  Completează integral spațiile libere cu
cu pronumele personal spații libere cu pronumele libere cu pronumele personal pronumele personal corespunzător
corespunzător fiecarui personal corespunzător fiecărui corespunzător fiecarui fiecarui substantiv;
substantiv; substantiv ; substantiv;  Utilizează integral corect formele
Nu utilizează corect formele Utilizează foarte puţin corect Utilizează parţial corect verbului to be la timpul prezent;
verbului to be la timpul prezent; formele verbului to be la formele verbului to be la  Utilizează integral corect adjectivele
Nu utilizează corect timpul prezent; ; timpul prezent; posesive ;
adjectivele posesive ; Utilizează foarte puţin corect Utilizează parţial correct  Utilizează integral corect articolele
Nu utilizează corect articolele adjectivele posesive ; adjectivele posesive ; nehotărâte a / an.
nehotărâte a / an. Utilizează foarte puţin corect Utilizează parţial corect  Completează integral dialogul cu
Nu completează dialogul cu articolele nehotărâte a / an. articolele nehotărâte a / an. expresiile potrivite.
expresiile potrivite. Completează foarte puțin Completează parţial
dialogul cu expresiile dialogul cu expresiile
potrivite. potrivite.
Rezultate obţinute:

NOTA 1-4 5-6 7-8 9 - 10 TOTAL


NR. ELEVI 4 5 8 7 24
CALIFICATIV INSUFICIENT SUFICIENT BINE FOARTE BINE

Plan de remediere:

Reluarea şi consolidarea cunoştinţelor legate de țări și naționalități ;


Fise de lucru pentru folosirea corectă a pronumelui personal, a formelor verbului to be
la timpul present, a adjectivelor posesive si a articolelor nehotărâte a si an;
Utilizarea dictionarului pentru insuţirea de noi cuvinte şi exerciţii de vocabular.
Exerciţii de completare a unor dialoguri cu expresii potrivite.