Sunteți pe pagina 1din 5

Funcţiile sintactice ale pronumelui

f.s. caz partea de vorbire exemplu


pronume personal El tocmai cobora din maşină.
pronume de politeţe Dumnealui cobora din maşină.
pronume posesiv Ai săi coborau din maşină.
pronume demonstrativ Acesta tocmai cobora din maşină.
pronume personal Câştigătorii sunteţi voi.
pronume de politeţe Câştigătorii sunteţi d-voastră.
pronume posesiv Câştigătorii sunt ai voştri.
pronume demonstrativ Câştigătorii sunt ceilalţi.
pronume personal Câştigătorii sunt ca voi.
pronume de politeţe Câştigătorii sunt ca d-voastră .
pronume posesiv Câştigătorii sunt ca ai voştri.
pronume demonstrativ Câştigătorii sunt ca ceilalţi.
pronume personal Notele sunt ale lor.
pronume de politeţe Meritele sunt ale d-voastră .
pronume posesiv Rezultatele erau alor noastre.
pronume demonstrativ Maşina era a celorlalţi.
pronume personal Cartea de la noi a pierdut-o.
pronume de politeţe Cartea de la d-voastră o păstrez.
pronume posesiv Părinţi ca ai săi găseşti mai rar.
pronume demonstrativ Teză ca aceasta nu mai vreau.
pronume reflexiv Lauda de sine nu miroase bine.
pronume personal Casa ei fusese asigurată.
pronume de politeţe Casa dumneaei fusese asigurată.
pronume posesiv Casa alor mei fusese asigurată.
pronume demonstrativ Casa acestora fusese asigurată.
pronume personal O cunosc.
pronume de politeţe O cunosc pe dumneaei.
pronume posesiv Îi cunosc pe ai tăi.
pronume demonstrativ Îi cunosc pe aceştia.
pronume reflexiv Se cunosc între ei.
pronume personal Nu îţi cer imposibilul.
pronume de politeţe Spune-le dumnealor adevărul.
pronume posesiv Spune-le alor tăi adevărul.
pronume demonstrativ Spune-le acestora ceva.
pronume reflexiv Îşi imaginează multe.
pronume personal Mă duceam până la voi.
pronume de politeţe Mă duceam până la dumnealor.
pronume posesiv Mă duceam până la ai voştri.
pronume demonstrativ Mă duceam până la aceştia.
pronume personal Vorbeşti ca ei.
pronume de politeţe Tu vorbeşti ca dumnealor.
pronume posesiv Ai păţit ca ai mei.
pronume demonstrativ Ai alunecat ca ceilalţi.
CAZURILE ŞI FUNCŢIILE SINTACTICE ALE PRONUMELUI PERSONAL

CAZUL FUNCŢIA ÎNTREBĂRI EXEMPLU PREPOZIŢII ŞI


SINTACTICĂ LOCUŢIUNI
PREPOZIŢIONA
LE CARE CER
UN ANUMIT CAZ
Cine?Care e El citeşte o carte
lucrul interesantă. -
care?Despre
cine e vorba în
propoziţie?
Cine este? Olimpicul este el. -
Ce este?
Care? Olimpicul,el, este foarte -
deştept.
Pentru cine Cărţile sunt pentru el. Pe, la, cu,de, în,
sunt? către, fără,până,
Care?Ce fel de? Cărţile pentru el sunt prin, printre,spre,
interesante. pentru, dinspre,
Pe care? Pe Răzvan, pe el , după,înspre, de pe,
l-a impresionat o carte. de pe la, de
Pe cine?pe Pe el l-am învins. lângă,de pe lângă,
ce?Care e lucrul fără de, înainte
pe care? de,alături de, afară
La cine? La ce? Am vorbit despre el. de, faţă de, în loc
Despre cine? de etc.
Despre ce?Cu
cine?Cu
ce?Pentru
cine?Pentru Am primit de la el un
ce?de la cine?De mărţişor.
la ce?
De cine? De A fost felicitată de către
către cine? el.
Când? De când? Înainte de el ai venit tu.
Până când?
Cum? Procedează ca el.
Unde?De unde? Merg până la el.
Până unde?
Cu ce scop?
A venit pentru el.
Din ce cauză?

Mă doare capul de el.

Împotriva cui Lupta este împotriva Împotriva, contra,


este? lui. asupra, deasupra,
A cui este? Cartea este a lui. înaintea, dinaintea,
Care? Lupta împotriva lui s-a împrejurul,în faţa,
încheiat. în spatele, în
A cui? Sora Mariei, a ei, a fost mijlocul, în susul,
premiată. în josul, în urma,în
al, a, ai, ale cui? Lupta lui s-a încheiat. jurul, din pricina,
Împotiva cui? Luptă împotriva lui. din cauza etc.
Când? Ajunge înaintea lui
acasă.
Unde? Răzvan merge înaintea
lui.
Din ce cauză? Tremură din cauza lui.
Cu ce scop? Se pregăteşte în vederea
lui.
Datorită cui Reuşita este datorită Datorită,
este? lui. mulţumită, graţie ,
Care? Reuşita datorită lui a conform, contrar ,
fost apreciată. asemenea, aidoma
Cui? Mariei,ei , i-am dat o etc.
carte.
Care? Faţa-i albă ca şi varul
este acum înlăcrimată.
Acordarea de burse lor a
avut loc ieri.
El este nepot lui.
Cui?datorită Îi dau o carte.
cui? Reuşeşte datorită lui.
Cum? A procedat asemenea
lui.
Din ce cauză? Tremură datorită lui.
Tu, veşnică,dumneze-
iască floare!
Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului

Cazul Funcţia sintactică Întrebări Exemplu

Ştefan învaţă. Cartea este pe masă


Băiatul acela este Ştefan.
Aceea era cartea Ancăi.
Fratele ei, Ştefan, este la liceu.
Prietena mea cartea îmi este mereu alături.

Pe Ştefan l-am văzut ieri.


Am cumpărat o carte interesantă.
Vorbeam cu Ştefan despre cartea cea
nouă.
Andrei se gândea la colega cea nouă.
Am adus pentru mama nişte trandafiri.
Mâine merg la Ştefan.
Copiii vin de la şcoală.
Cărţile se citesc cu plăcere.
Voi proceda ca Ştefan.
Va veni acasă peste săptămâni bune.
Plouă de zile întregi.
Cadoul este cumpărat de Ştefan.
Coperţile de carte sunt rupte.
Despărţirea de Ştefan nu mi-a făcut bine.
Cartea este din hârtie.
Scaunele sunt de lemn.

I-am dat lui Ştefan nota 10.


Dăruiesc fetelor câte o floare.

A procedat asemenea lui Ştefan.


A desenat aidoma colegilor din clasă.
Comportarea asemenea părinţilor este de
dorit.
Copilul este aidoma părinţilor.
Acest băiat este asemenea lui Ştefan.

Cartea lui Ştefan este nouă.


Paginile cărţii sunt rupte.
Lupta împotriva colegilor nu este dreaptă.
Ochelarii sunt ai bunicii.
Calculatorul este al lui Ştefan
Şi-a pus cartea deasupra ghiozdanului.
Locuieşte deasupra lui Ştefan.
Am ajuns acasă înaintea lui Ştefan.

Ştefan, fii cuminte!


Copile, nu mai alerga!
CAZURILE ŞI FUNCŢIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVULUI

 Cartea este interesantă.


 Aceasta este o carte.
 Prietena mea, cartea, m-a ajutat.
 Exerciţiile sunt din carte.
 Exerciţiile din carte sunt frumoase.
 Cu prietena mea, cu cartea, mi-am petrecut timpul
 Citesc o carte.
 Mă gândesc la cartea citită recent.
 Am fost ajutată de cartea recomandată.
 Răspunsul se află în carte.
 Stăm acolo săptămâni întregi.
 Învată ca la carte.
 Plânge de durere.
 Merge pentru cumpărături.
 Lucrarea aceasta este asemenea unei cărţi
 Lucrarea asemenea unei cărţi de specialitate a plăcut.
 El este nepot mamei mele.
 I-am dat cartea colegului meu, lui Ion.
 Datorez cărţii toată pregătirea mea.
 A procedat conform cărţilor de specialitate.
 Maşina a derapat datorită poleiului.
 Stai locului!
 Meritul este al cărţii.
 Atitudinea este împotriva fumatului.
 Autorul cărţii este renumit
 Atitudinea împotriva cărţii este condamnabilă.
 Meritul colegei mele, al Mariei, este mare.
 Au luptat împotriva răufăcătorilor.
 S-a oprit în faţa şcolii.
 Am ajuns înaintea colegilor.
 A acţionat în baza legii.
 A lipsit din cauza bolii.
 Studiază în vederea admiterii.
 Elevule, fii cuminte!
 Ioane, vecine, vino pe la mine! .