Sunteți pe pagina 1din 3

Conţinuturi (detalieri) Competențe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Stânca corbului de Alecu 1. Utilizarea diverselor strategii de Evocare. Ex.1,2, pag.68.


Russo. informare/documentare, în vederea Realizarea sensului. Lectura legendei. Exprimă-ţi, în 2 enunţuri,
abordării eficiente a comunicării orale
Receptarea textului şi scrise. starea postelectorală. Ex.5-6,pag.71. Lanţuri asociative. Comparare
Reflecţie. Ex.11,13, pag.71. Compară tabelul propriu cu cel al Lectură în perechi. a tabelelor.
colegului, completează-l. Problematizarea. Evaluare
Extindere. Ex.17, pag.72. reciprocă.
Stânca corbului de Alecu 1. Utilizarea diverselor strategii de Evocare. Continuaţi gândul: ,,Soarele asfinţi într-un ocean de
Russo. informare/documentare, în vederea lumină palidă...” Scrierea liberă.
abordării eficiente a comunicării orale
Explorarea textului şi scrise. Realizarea sensului. Ex. 7,8, pag.71. Scaunul fierbinte. Prezentări.
Reflecţie. Elaboraţi( în echipe, pe postere) piramida momentelor Piramida Planul
subiectului. Prezentaţi posterele în faţa clasei. momentelor simplu de
Extindere. Înregistraţi legenda satului natal, rugând pe subiectului. idei.
cineva dintre adulţi să v-o relateze.
Stânca corbului de Alecu 1. Utilizarea diverselor strategii de Evocare. Selectaţi din fişele propuse personajele textului.
Russo. informare/documentare, în vederea Realizarea sensului. Ex. 9(la tablă),10, pag.71.Transcrieţi din text
abordării eficiente a comunicării orale
Comunicare în baza textului. şi scrise. enunţurile în care se caracterizează direct Corbiţa. Adăugaţi 2
Personajele textului. 3. Rezumarea textelor literare şi enunţuri de caracterizare indirectă, evidenţiind 2-3 trăsături morale. Rezumate în Interogare
nonliterare. Reflecţie. Comparaţi caracterizările personale cu cele ale colegilor. perechi. frontală.
Rezumaţi( în perechi) caracterizările în 2 enunţuri. Compararea. Expunerea
Extindere. Ex. 23, pag.72. rezumativă
.
Moduri de expunere. Legenda 5. Elaborarea şi realizarea spontană, Evocare. Alcătuiţi o poezie din cinci versuri cu titlul Corbiţa.
cultă. Caracteristici. fluentă, exactă a diverselor acte de Realizarea sensului. Extrageţi din text exemple cu diverse moduri Poezie de cinci
comunicare orală şi scrisă.
de expunere. Lectura casetei Dicţionar literar, pag.72. versuri. Prezentări.
Reflecţie. . Ex. 21,22, pag.72. Completaţi diagrama Venn. Expunerea. Aprecieri
Extindere. Ex.24, pag.72. Problematizarea. reciproce.
Diagrama Venn.
Comunicare 3. Rezumarea textelor literare şi Evocare. Ex.1, pag.77.
Rezumatul. nonliterare. Realizarea sensului. Prezentaţi fişele cu piramida momentelor
Reguli de întocmire a unui subiectului pentru textul ,,Stânca corbului” de A. Russo. Confruntaţi Piramida
rezumat. piramida personală cu cea a colegilor. momentelor Rezumatul.
Reflecţie. În baza fişelor, rezumaţi textul legendei, respectând subiectului.
algoritmul propus( ex.3. pag 77). Algoritmul.
Extindere. Elaboraţi conspectul de reper al legendei ,,Stânca Compararea fişelor.
corbului” de A. Russo. Conspect de reper.
Steagul cu cap de lup 8. Lectura, audierea şi interpretarea Evocare. Se prezintă elevilor drapelul RM , se explică Prezentări.
de Dumitru Almaş. textelor literare şi nonliterare, în limita semnificaţia simbolicii de pe stemă. Lectură în perechi. Expunerea
standardelor de conţinut
3. Rezumarea textelor literare şi Realizarea sensului. Lectura textului ,,Steagul cu cap de lup” R.A.I. rezumativă
nonliterare. de D. Almaş. Propuneţi colegilor întrebări în baza textului. .
Reflecţie. Ex.4. pag 77.
Extindere. Selectaţi informaţii despre imnul de stat al RM.
Proiectul. Revista mea. 10. Valorificarea mijloacelor expresive Evocare. (Fiecare elev are pe bancă o revistă ,,Amic”). Examinaţi
Recomandări pentru lectură. ale limbii române literare, în diferite revista, alegeţi un articol şi rezumaţi-l. Interogare
situaţii de comunicare orală şi scrisă.
Realizarea sensului. Studiul algoritmului de elaborare a revistei. Observarea. frontală.
Recomandări pentru lectură. Algoritmul. Aprecieri
Reflecţie. Redactaţi un model de pagină de titlu a viitoarei reviste. reciproce.
Extindere. Apelând la ajutorul celor adulţi , faceţi pagina de titlu
a revistei.
Recapitulare; 3. Rezumarea textelor literare şi Exerciţii de recapitulare a temelor studiate. Rezumarea
Evaluare sumativă; Analiza nonliterare. Test complex cu un subiect de rezumare a textului descriptiv. textului
probei de evaluare. Analiza testului conform baremului. descriptiv.
Analiza
testului.

Proiectarea unității de învățare

Proiectul unității de învățare: Povestiri din alte vremuri


Numărul total de ore allocate unității: 8 ore.
Școala: Liceul Teoretic “George Călinescu”, Chișinău;
An școlar: 2017-2018;
Disciplina: Limba și literature română;
Clasa/nr. de ore/sapt.: Clasa a VI-a “A”/8 ore/2 săptămâni;
Manualul: Limba și literatura română Manual pentru clasa a VI-a, Angela Grama-Tomiță, Livia State , Liliana Nicolaescu-Onofrei, Dorin Onofrei –
Ediția a II-a, actualizată (2017), Editura CARTIER, Chișinău 2017