Sunteți pe pagina 1din 6

Data:

Unitatea de învățământ: Școala Primară Izvoarele


Propunător: Brebu Mic Daniela

Clasa: Pregătitoare Clasa: a I a


Aria curriculară:Limba și comunicare Aria curriculară: Limba si comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: Învățăm de la micile Unitatea tematică: Mișcare și sănătate
vietăți Tema lecției: Sunetul și litera j de mână
Tema lecției: Sunetul și litera f și F de Tipul lecției: lecție de consolidare
tipar
Tipul lecției: consolidare
Competențe specifice:
Competențe specifice:

Comunicare în limba română Comunicare în limba română

1.1 Să înțeleagă semnificația globală a


mesajului oral;
1.1 Sesizarea semnificației globale a
unui mesaj scurt , pe teme familiale, rostit
1.3 Să distingă cuvintele dintr-o
propoziție dată , silabe dintr-
Competente integrate:

Muzică și mișcare:
1.1 Receptarea unor sunete emise de surse Competente integrate:
diferite , cu durate, intensități, înălțime și Educatie civica:
viteză de succesiune contrastante. 3.1 relationarea pozitiva, in grupuri mici ,
pentru rezolvarea unor sarcini simple de
lucru
Obiective operaționale:
O1-sa scrie corect numerele in intervalele Obiective operaționale:
date; O1-sa citeasca corect, in gand,textul;
O2-sa completeze sirul cu numere care O2-sa identifice titlul si autorul;
lipsesc: O3-sa alcatuiasca propozitii cu expresii;
O3-sa compare perechile de numere; O4-sa gaseasca cuvinte cu sens
O4-sa ordoneze crescator si descrescator asemanator;
numerele; O5-sa-si exprime parerea despre tema
O5-sa rezolve corect exercitiile de pe fisa poeziei.
de lucru;
Strategia didactică:
a) metode și procedee: conversaţia,
explicaţia, exerciţiul, problematizarea
Strategia didactică: b) mijloace didactice: fişe de lucru
a) metode și procedee: conversaţia,
explicaţia, exerciţiul, învățarea prin Forme de organizare: activitate frontală,
descoperire activitate individuală
b) mijloace didactice:fisa de Evaluare: observarea sistematică,
lucru,tabla,pixuri. evaluare formativă
Forme de organizare: activitate frontală, Resurse umane: 23elevi
activitate individuală Durata: 50 minute
Evaluare: observarea sistematică, Bibliografie:
evaluare formativă - Programa pentru disciplina limba si
Resurse umane: 8 elevi comnicare, clasele a III-a, a IV-a,
Durata: 50 minute aprobată prin Ordinul ministrului
Bibliografie: educaţiei naţionale nr. 5003/02.12.2014
- Programa şcolară pentru clasele
pregătitoare, I și a II-a anexa 2 la
OMECTS nr. 3656/29.03.2012, Bucureşti,
2012.

1. Moment organizatoric 1. Moment organizatoric 1. Moment organizatoric


Asigurarea unui climat educaţional favorabil Asigurarea unui climat educaţional favorabil Asigurarea unui climat educaţional favorabil
pentru desfăşurarea lecţiei. pentru desfăşurarea lecţiei. pentru desfăşurarea lecţiei.

2. Captarea atenţiei 2. Captarea atenţiei 2. Captarea atenţiei


Le voi capta atentia prin exercitii orale. Voi scrie pe tabla intr-un cerc cuvantul Expune la videoproiector povestea „Omi
3. Reactualizarea cunostintelor: toamna. mâncăcioasă” (Anexa 1)
Le voi pune cateva intrebari legate de tema Îi voi intreba pe elevi sa -mi spuna ce idei le 3. Anuntarea temei si a obiectivelor
anterioara vin in minte cand citesc cuvantul,,toamna,,. Anunţă tema lecţiei şi obiectivele propuse,
precizând că aceste performanţe vor fi posibil
4.Anuntarea temei si a obiectivelor: 3. .Reactualizarea cunostintelor; printr-o participare activă a elevilor pe tot
Le voi pune intrebari despre textul literar in parcursul activităţii .
Îi voi anunta pe elevii ca astazai, la ora de versuri
matematica vom recapitula tot ceea ce am invatat
despre numerele naturale de la 0-100. 4. Anuntarea temei si a obiectivelor:
Îi voi anunta pe elevi ca astazi , ne vom 4. Desfasurarea activitatii:
4. Desfasurarea activitatii: consolida cunostintele despre textul literar in
Elevii vor primi o fisa pe care o vor lucra versuri. Scriu titlul lecţiei pe tablă.
individual.
1.Scrie numerele  5. Desfasurarea activitatii: Solicită elevilor să definească noţiunea de „ci
a de la 32 la 47; Elevii vor avea de rezolvat o fisa de de viaţă” (studiat la plante).
................................................................... lucru.(anexa 1).
................................................... Prezintă prin videoproiecţie principalele etape
b cuprinse între 68 şi 90; Dupa ce vor rezolva individual exercitiile,le vom vieţii animalelor.
................................................................... verifica impreuna.
.................................................... Solicită elevilor să descopere în manual
c de la 81 la82. deosebirile dintre etapele de viaţă a unor dife
................................................................... 6. Obtinerea performantei: specii de animale.
.................................................... Le voi cere elevilor sa-si exprime parerea in 10-
15 randuri despre tema poeziei. Prezintă ciclul de viaţă al fluturelui, buburuze
2. Descoperă regula, apoi continuă şirul cu muştelor, broaştei.
încă trei numere
a 77, 78, 79, …… …… …….
b 34, 33, 32, …… ……. ….. 5.Obtinerea performantelor:
c 65, 70, 75, …… ……. …… Distribui elevilor fişele de lucru.

Oferă indicaţii privind modul de rezolvare a


3. Compară perechile de numere
sarcinilor.
a) 67 77 b) 21 32
(Anexa 2)
c) 86 84 În incheiere elevii vor realiza o plansa cu
legumele de toamnă.
4. Scrie vecinii numerelor:
a) ..... 53 ..... ; b) ..... 21 .....; c) .....90.....;
6. Tema de casă
Pentru tema de casă vor avea de invatat notiu
5. Se dau numerele 20 , 38 , 24 , 44 , 11 , nou-invatate
52.
a ordonează crescător numerele date; 7. Concluzii si aprecieri
Fac aprecieri asupra modului în care s-au
............................................................................... desfășurat activitățile.
...............................................
b ordonează descrescător numerele date;
...............................................................................
.................................................
c alege și compară numerele care au la
zeci cifra 2;

...............................................................................
.................................................

6. Se dau numerele  30 , 39 , 37 , 32 , 35 ,
28 , 34 , 42 , 38.
a scrie numerele mai apropiate de 30;

...............................................................................
..................................................
b scrie numerele mai apropiate de 40;

...............................................................................
..................................................
c ordonează crescător numerele date.

...............................................................................
..................................................
5.Obtinerea performantei:
Elevii vor rezolva exercitiul nr. 7 de pe fisa
de lucru.

7. Scrie toate numerele de două cifre care au


cifra unităților 3.

...............................................................................
...............................................

În încheiere vom intona cântecul:Cântecul


cifrelor!
6. Tema de casă
Pentru tema de casă vor primi câteva exerciții.

7. Concluzii si aprecieri
Fac aprecieri asupra modului în care s-au
desfășurat activitățile.
7. Tema de casă
Pentru tema de casă vor primi o compunere cu
titlul:toamna

8. Concluzii si aprecieri
Fac aprecieri asupra modului în care s-au
desfășurat activitățile.