Sunteți pe pagina 1din 7

Momente Ob- Activităţi Strategie didactică Metode de

ve evaluare
instrucţionale Metode Forme de Mijloace
/procedee org. de instr.

Captarea 1. La şcoală de ce sîntem? /Cunoştinţe să luăm !/ Oaspeţii îi salutăm / Şi Salutul


atenţiei încet ne aşezăm!
2. Jocul ,,Eu încep, tu continui...”(În cutiuţa fermecată sunt enunţurile, 3
elevi vor extrage bileţelul vor da citire după care 3-5 elevi vor continua)
 Sunt sănătoşi acei copii care s-au spălat dimineaţa pe faţă... Aprecierea
 Sunt sănătoşi acei copii care ...(s-au spălat pe dinţi, au grijă de verbală
Frontal Cutia
corpul lor, au făcut gimnastică, aerisesc zilnic încăperea, periază
haina, mănîncă potrvit) fermecată
Jocul didactic
3. Mesajul. Azi dimineaţă în drum spre şcoală o doamnă a transmis această
scrisoare. A rugat să o deschidem la ora de dirigenţie. / De la cine să fie
oare?/Ascultaţi mesajul! Bună ziua dragi elevi!
Vă scrie Sănătatea. Îmi sînteţi tare dragi şi doresc să fiţi sănătoşi, curaţi,
îngrijiţi de mici. Ştiu că aţi învăţat cum să vă îngrijiţi corpul , cum să vă
alimentaţi corect pentru a fi sănătoşi. Aş vrea să fiu şi eu azi la lecţie
Reactualizarea împreună cu voi, să aud ce ştiţi despre sănătate. Mă primiţi ? Eu am să Aplauze
aştept invitaţia voastră .
cunoştinţelor
4. Se invită Sănătatea în clasă.
Bună ziua copilaşi/Sănătatea mă numesc/Şi pe toţi eu vă iubesc/ Mesajul
Şcolărei şi şcolărişe/Băieţei şi voi fetiţe/Hai cu toţi să ne-ngrijim/

De microbi să ne ferim/Casa să o măturăm/Trupul să ni-l curăţăm/


Scrisoarea
Fructe bune să mîncăm/Sănătatea s-o păstrăm!
Observarea
5. Ce va comunicat Sănătatea? Ce înseamnă a fi sănătos?
A fi sănătos înseamnă a gîndi pozitiv;/A fi sănătos înseamnă a merge la
şcoală; Frontal

A fi sănătos înseamnă a nu fi bolnav;/A fi sănătos înseamnă a fi vesel ;/a te Conversaţia


alimenta corect;
6. Salata de... . Pentru a afla subiectul lecţiei 6 perechi de copii va trebui să
prepare o salată neobişnuită . Fiecărui legum şi fruct îi corespunde o
silabă . Conform reţetei care o aveti ,puneţi produsele în ordinea indicată
şi veţi obţine subiectul lecţiei . La semnalul meu deschideţi plicul pe care
scrie Salata de, şi aranjaţi silabele în aşa fel încît să obţineţi subiectul
lecţiei .
7. Ghicitori .În ajutor la deylegarea temei vin ghicitorile.
Dimineața se dă huța/Ca să fugă căriuța (Periuţa)
Problematizarea
Ce-i lipseste omului bolnav?-(sanatatea)

Am o cameră cu cadă /Apă rece , apă caldă, De acolo ies curat/Numele ei l-


Anunţarea Investigaţia
aţi aflat ?(baia)
subiectului

8.Analiza imaginilor. Intuirea tematicii .


Jocul didactic Plicuri cu
Se acroşează la tablă subiectul lecţiei ,,Sănătatea –comoara mea”
,,Salata de silabe
legume,, Independent
Se anunţă obiectivele pe înţelesul elevilor (se extrag din plic obiectivele pe
care copiii le dau citire şi le acroşează la tablă;

8. Cugetare -Conversaţie. De ce Sănătatea e comoara omului ?


9. Jocul ,,Eu spun greşit , tu spune corect!
*Nu mănînc fructe nici legume

*Nu mă spăl pe mîîni

*Nu mănînc sănătos

*Nu fac gimnastică

*Beau apă rece cînd sunt înfierbîntat

*Îmi spăl dinţii foarte rar Aprecierea


verbală
*Sănătatea se cumpără cu bani Frontal

*Mănînc fructe şi legume murdare


10. Ştiai că ... Elevii vor citi informaţia propusă de Sănătate şi acroşare pe Conversaţia
tablă
Predarea de
noi cunoştinţe 903-numărul de telefon la care ne adresăm în situaţii cînd avem probleme de
sănătate; Jocul didactic

7 Aprilie e Ziua Mondială a Sănătăţii ;

21 iunie –Ziua Medicului din R. Moldova;

Cupa cu şarpe reprezintă simbolul medicinii;

Semiluna şi Crucea Roşie e o organizaţie internaţională care are misiunea de


a proteja viaţa şi sănătatea omului;

Art. 24 ,, Cu privire la drepturile copilului”-Copilul are dreptul la îngrijire Postere Observarea


medicală;

11.Minuta de relaxare ,, Momentul adevărului „ Elevii sunt ridicaţi, cei ce


respectă rămîn în picioare,iar cei ce nu le respectă se aşează pe scaune.

*Fac plimbări la aer liber Conversaţia

*Nu mănînc multe dulciuri

*Dimineaţa mă spăl pe faţă şi pe mîîni

*Nu uit să mă spăl pe dinţi

*Îmi schimb lengeria în fiecare seară

*Mă strădui să am o alimentaţie ehilibrată

*Privesc televizorul la o distanţă nu mai puţin de 2 metri

*Fac baie zilnic

*Mănînc multe dulciuri


Fixarea
Frontal Aplauze
cunoştinţelor
Minuta de
relaxare

12. Lucrul pe grupe.

Gr. 1 Completaţi tabelul .

De ce se îmbolnăvesc copiii? Ce să facem să evităm


îmbolnăvirile?

1 1

2 2

3 3
Postere
4 4

Gr. 2 Alcătuiţi acrostihul pentru cuvîntul ,,Sănătate”


Lucrul în Observarera
Gr. 3 Restabiliţi proverbele grup

Gr . 4 Pe petalele florilor enumeraţi obiectele care vă ajută să vă menţineţi


corpul curat, iar pe frunze activităţile care ne ajută să ne menţinem sănătoşi.
Lucrul în grup
Gr. 5 Din şirul de produse extrageţi doar cele care consideraţi că ne ajută să
Obţinerea menţinem un mod sănătos de viaţă .
performanţelor
Mere, ciocolata, cipsuri,brînză , cartofi-fri, ouă, peşte, dulceaţă, roşii,
castraveţi, coca-cola, suc, terci, unt, bomboane, caşcaval, iaurt, lapte, ...

Continue cu produse alimentare ce ne ajută să fim sănătoşi

Gr. 6 Numiţi activităţile pe care e bine să le practicăm pentru a fi sănătoşi ?


13. Concluzii, propuneri.

14.Elevii sunt apreciaţi verbal.

15 .Selectaţi informaţie despre vitamine

Asocierea

Argumentarea

Aplauze

Frontal
Expunerea

Asigurarea Dramatizarea
retenţiei şi a
transferului
Observarea

Aprecierea

Evaluarea

Aprecierea

Tema/acasă

Conversaţia
Data: 17. 11.2015
Disciplina: Dirigenţia
Învăţător: Corbu Aliona
Clasa: a II-a A
Subiectul : PRO – Sănătatea .Sănătatea – comoara mea.Educarea pentru un stil sănătos de viaţă.
Subcompetenţe:
 Dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos şi sigur.
 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de protecţia proprii sănătăţi.

Obiective operaţionale:
O1-să argumenteze importanţa sănătăţii pentru viaţa omului ;
O2-să selecteze obiectele necesare îngrijirii corpului ;
O3-să formuleze reguli de menţinere a corpului sănătos ;
O4-să rezolve fişele de lucru în grup , respectînd timpul acordat;
O5-să participe cu interes la toate etapele lecţiei;

Strategii didactice:
Metode şi procedee:Salutul, mesajul, conversaţia, dramatizarea, expunerea, , asocierea, analiza,
Forme de organizare: Frontal, în grup;
Metode de evaluare: Observarea, aprecierea verbală, aplauzele.

S-ar putea să vă placă și