Sunteți pe pagina 1din 1

Ancheta sociala

Sub influena lui Le Play (1806-1903), se nate n Anglia pe lasfritul secolului trecut
o ampl micare dedicat anchetelor sociale,care va culmina cu ancheta de mari proporii
ntreprins de CharlesBooth Life and Labour of the people in London

Dup sociologul italian Franco Ferrarotti, ancheta sociologic este acel


tip de cercetare sociologic care i alege drept
obiectivs p e c i f i c f i e u n m e d i u d e t e r m i n a t , f i e o u n i t a t e f u n c i o n a l
sau oc o m u n i t a t e e t n i c o -
t e r i t o r i a l o m o g e n , n s c o p u l d e a a n a l i z a comportamentul

M e t o d a a n c h e t e i s o c i o l o g i c e s e d e o s e b e t e i d e c e l e l a l t e metode ale
sociologiei i n primul rnd de metoda observaiei i decea experimental.
Cercettorul n ipostaza sa de anchetator
trebuies i a c o n t a c t p e t e r e n c u s i s t e m e l e s o c i a l e p e c a r e l e s t u d i
a z (instituii, organizaii, grupuri sociale etc), dar nu se insereaz n ele,cci
interogheaz indivizi izolai, rupi de sistemul rolurilor pe care le joac n grupurile
de apartenen.

Din punctulde vedere al cuprinderii, anchetele pot fi: complete; incomplete;


selective.Dup principala tehnic de culegere a informaiilor anchetele potfi: pe baz de
chestionar; pe baz de interviu
.D i n p u n c t d e v e d e r e m e t o d o l o g i c e s t e m a i i m p o r t a
n t clasificarea anchetelor sociologice n: descriptive; explicative

O c e r c e t a r e c a r e i p r o p u n e s r e c u r g l a m e t o d a a n c h e t e i sociologic
e, va trebui s parcurg cele patru etape obligatorii pentruorice alt metod:1. etapa de
proiectare;2. etapa recoltrii informaiilor;3. etapa analizei i interpretrii datelor;4. etapa final

S-ar putea să vă placă și