Sunteți pe pagina 1din 4

CUM SE EXECUTA EVACUAREA IN SITUATII DE

URGENTA
Trecerea la executarea evacuarii se face la ordin. Ordinul de evacuare in cazul situatiilor de
urgenta se emite de presedintele Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

In temeiul ordinului de evacuare comitetele pentru situatii de urgenta ministeriale si judetene emit
ordine de evacuare si primire sau repartitie la propunerea centrelor operative sau operationale
pentru situatii de urgenta.

Comitetele pentru situatii de urgenta locale, institutiile si operatorii economici emit decizii de
evacuare si primire sau repartitie catre structurile subordonate, respectiv celule.

In functie de situatie, ordinul/dispozitia de evacuare si primire/repartitie se poate transmite prin


telefon/fax, prin mijloace radio, prin corespondenta speciala sau prin curieri. De asemenea si in
situatiile stabilite de Comitetul National ordinul/dispozitia de evacuare poate fi transmis/transmisa
si prin intermediul posturilor de radio si de televiziune.

La primirea ordinului/dispozitiei de evacuare se verifica autenticitatea si dupa confirmare:

- se analizeaza situatia generala si cea din zona de responsabilitate,


- se stabilesc masurile de prima urgenta si
- se transmit dispozitii preliminare,
- se elaboreaza dispozitia de evacuare.
Ordinul/dispozitia de evacuare va cuprinde informatii referitoare la:

- conceptia actiunilor de evacuare;


- organizarea conducerii actiunilor de evacuare;
- masurile de cooperare pe timpul executarii evacuarii;
- masurile de asigurare a evacuarii.

Pentru executarea actiunilor de evacuare se realizeaza dispozitivul de evacuare, care cuprinde:

- centre de conducere si coordonare a evacuarii;


- posturi de observare si posturi de instiintare si alarmare;
- puncte de adunare a populatiei si de depozitare a bunurilor care se evacueaza;
- puncte de imbarcare si puncte de debarcare;
- puncte de primire-repartitie a populatiei si a bunurilor evacuate.

Centrele de conducere si coordonare a evacuarii isi desfasoara activitatile in locuri special


amenajate din care comitetele conduc in mod unitar actiunile de evacuare.

Punctele de adunare, imbarcare, debarcare si primire-repartitie a populatiei si a bunurilor


evacuate se stabilesc din timp de normalitate de catre comitetele pentru situatii de urgenta, la
propunerea inspectoratelor pentru situatii de urgenta.
Rolul exercitiilor de evacuare in caz de
incendiu
Scopul principal al evaluarii riscurilor la locul de munca este de a proteja sanatatea si
siguranta angajatilor. De asemenea, ajuta la mentinerea competitivitatii si eficientei in
munca. Unul din riscurile care necesita atentie speciala o reprezinta producerea
incendiilor, care poate avea implicatii majore, atat prin faptul ca poate conduce la
accidente de munca, care pot fi soldate cu victime, cat si cu producerea de pagube
materiale si deteriorarea mediului inconjurator.
Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri
si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica,
planificate, organizate si realizate potrivit legii, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor
de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea
incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii
bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.
In conformitate cu legislatia in domeniul sanatatii si sigurantei in munca, toti angajatorii
trebuie sa respecte prevederile situatiilor de urgenta, in special pentru prevenirea
incendiilor si acordarea primului ajutor. Scopul acestor actiuni este de a reduce riscul de
incendiu, accidentele de munca, pierderea de vieti omenesti, distrugerea de bunuri
materiale si protectia mediului ambiant.

De ce si cum ar trebui efectuate


exercitiile de evacuare in caz de
incendiu
Notiunea de exercitiu privind modul de actiune in caz de incendiu este definita si
reglementata de Legea nr. 307 din 2006 si de Ordinul nr. 163 din 2007, care, impreuna,
ofera cele mai importante prevederi de care tinem cont pentru a intelege subiectul
apararii impotriva incendiilor.
Exercitiile si aplicatiile de evacuare in caz de incendiu reprezinta cea mai relevanta
forma de diagnoza a posibilelor pierderi omenesti si materiale care pot aparea in caz in
incendiu. Acestea sunt o simulare a unei situatii ipotetice efectuata cu scopul de a
intelege cat de bine este realizat planul de prevenire a incendiilor, cat de bine a fost
realizata evaluarea riscurilor, daca am nominalizat corect personalul pe care ne bazam
pentru a salva si evacua oamenii in caz in incendiu.
Si asta nu este tot. Dupa un astfel de exercitiu privind modul de actiune in caz de
incendiu, obtinem informatii si constientizari ale pericolelor si riscurilor potentiale care pot
aparea in cazul declansarii unui incendiu.
Exercitiile si aplicatiile privind modul de actiune in caz de incendiu vizeaza modul in care
se executa:
– alarmarea in caz de incendiu
– evacuarea in caz de incendiu
– stingerea incendiului
Exercitiile de interventie in caz de incendiu se
realizeaza sub mai multe forme:
– planificat, pe baza de grafic, astfel incat la acestea sa participe esalonat toti salariatii
cu atributii de interventie de la locurile de munca.
– inopinat, de catre administratorul sau conducatorul institutiei, autoritatile de control sau
de alti factori de decizie.
– planificat, pe baza de grafic, alaturi de personalul serviciului privat pentru situatii de
urgenta.
Evidenta aplicatiilor si exercitiilor efectuate se tine in cadrul unui registru special creat in
acest scop, in conformitate cu anexa 8 din Ordinul nr. 163 din 2007 pentru aprobarea
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

Scopurile activitatiilor de prevenire in caz de incendiu


 Asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari
privind apararea impotriva incendiilor, protectia muncii si protectia civila.
 Identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii
de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu
si bunuri materiale.
 Constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii intre personalul care
executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane
interesate si/sau implicate.
 Informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv in locuinte si
gospodarii, si modul de comportare in caz de incendiu si in alte situatii de urgenta.

Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune:


1. a) stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
2. b) elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari
si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva
incendiilor;
3. c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind
apararea impotriva incendiilor;
4. d) organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
5. e) planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii,
cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau
dezvoltarea incendiilor;
6. f) analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
7. g) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
8. h) indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare,
certificare, agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;
9. i) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de
alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
10. j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare
impotriva incendiilor;
11. k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, in caz de
incendiu;
12. l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si
a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
13. m) reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile
generate de contracte/conventii;
14. n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de
instruire.

Exemplu de exercitiu de evacuare in caz de incendiu


In cele ce urmeaza, vom schita un exercitiu de evacuare in caz de incendiu (a unei
situatii de urgenta) care are loc in cladirea unei scoli a carui scop este sa monitorizeze si
sa evalueze activitatea personalului didactic si al elevilor in aceasta situatie.
Cine participa la acest exercitiu:
 Cadrele didactice
 Personalul auxiliar si de intreţinere
 Personalul medical
 Elevii
Durata exercitiului: 30 minute
Durata activitatii: 60 minute
Materiale informative: se precizeaza concret materialul / tema, in funcţie de specific
Plan de actiune: detaliat, cu etape de desfasurare, activitati si responsabilitati.
Ce se monitorizeaza:
 Activitatea personalului didactic pe timpul si imediat dupa producerea incendiului.
 Regulile de comportare pe timpul si imediat dupa producerea incendiului.
 Procedee simple de acordare a primului ajutor si de transport al raniţilor.
Scenariu privind producerea unei situatii de urgenta (incendiu): descrierea situatiei
create, a actiunilor si exercitiilor de evacuare in caz de incendiu.
 In ziua de___________la ora_____, in Scoala nr. … din
localitatea____________________
s-a produs un incendiu in _______________ (sala de lectura, clasa, laborator,
secretariat, biblioteca etc) aflata in ______________________(se menţioneaza locul in
care este amplasata incaperea).
Din cauza situaţiei create exista pericolul de asfixiere pentru persoanele aflate in
incapere, este pusa in pericol de incendiu / daramare / deteriorare ______________ (
incaperea, cladirea, instalaţia etc) si exista pericolul extinderii / agravarii evenimentului
_______________________ .
Evenimentul are loc in timpul orelor de curs si exista pericolul producerii atacului de
panica atat in randul elevilor, cat si al adultilor prezenti in cladire la acea ora.
Prin efectuarea acestui exercitiu de evacuare in caz de incendiu se urmareste:
 Pregatirea personalului didactic pentru a conduce aplicarea masurilor de protecţie, pe
timpul si imediat dupa producerea unui incendiu.
 Pregatirea elevilor pentru aplicarea regulilor de comportare, pe timpul si imediat dupa
producerea unui incendiu.
 Insusirea unor procedee simple de acordare a primului ajutor si transport al raniţilor
de catre personalul didactic si elevi.

S-ar putea să vă placă și