Sunteți pe pagina 1din 4

Palatul Copiilor Târgoviște – Filiala Moreni

Str. Flacăra, nr. 29


Moreni, jud. Dîmbovița
Cod 135300
Tel./fax 0245665546
e-mail: ccmorenidb@yahoo.com

Aprobat, Avizat,
Insp. Şc. Gen. I.S.J, Dâmbovita Insp. Programe Educative
Prof. Ion Sorin Prof. Dr.Elena Mosor

R E G U LA M E N T U L
CONCURSULUI INTERNAȚIONAL MULTIDISCIPLINAR
”COPII, SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ!”
MORENI 2018 - Ediția a XIV-a
Palatul Copiilor Târgoviște - Filiala Moreni în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Dâmbovița, Garda de Mediu Dâmbovița, Primăria Municipiului Moreni,
Fundația TERRA-Mileniul III București
și Asociația „Terra RO-SA” Moreni
organizează:
CONCURSUL INTERNAȚIONAL MULTIDISCIPLINAR
”COPII, SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ!”
Tema anului 2018 este:
„NU Pământul aparține omului, ci OMUL Pământului!”
Coordonatori proiect: Prof. Ing. Sandu Rodica
Prof. Sandu Ioana Elena
- perioada 10 martie - 10 aprilie 2018(prima etapă)
- perioada 26 - 29 aprilie 2018(a doua etapă)
Concursul va avea loc la Clubul Copiilor Moreni, str. Flacăra, nr. 29 în perioada 10
martie -10 aprilie 2018. În prima etapă concursul se va desfășura prin participare indirectă.
A doua etapă se va desfășura în perioada 26 - 29 aprilie 2018, la Clubul Copiilor Moreni,
aici participă doar elevii sau echipajele câștigatoare la secțiunile 1-3, prima etapă. Elevii sau
echipajele câştigătoare vor participa obligatoriu la secțiunea atelier, iar profesorii la secțiunea
simpozion/dezbatere.
Concursul se adresează tuturor elevilor și preșcolarilor din țară și strainatate.
Acest proiect este concurs şi se desfăşoară pe patru secţiuni astfel:
a.secţiunea 1 cu participare indirectă prin trimiterea lucrărilor (desene/picturi, colaje,
fotografie, afiș, obiecte din materiale reciclabile (jucării, machete, origami, împletituri din fire,
etc.) prin poştă pentru cei din alte localități/țări, cu aceste lucrări se organizează o expoziţie în
sala mică a Clubul FLACĂRA Moreni, unde va avea loc jurizarea inițială.
b.secţiunea 2 cu participare indirectă prin trimiterea lucrărilor (creaţii literare, poezii, eseuri,
teatru, videoclip, scurt metraj, desen animat, soft educațional, spot publicitar etc.) prin poştă
pentru cei din alte localități/țări sau pe mail.
c.secţiunea 3 cu participare indirectă prin trimiterea lucrărilor (Proiecte caritabile, de mediu,
PPS-uri, referate, studii, lucrări științifice.etc.) prin poştă pentru cei din alte localități/țări sau pe
mail.
d.secţiunea 4 cu participare directă prin organizarea a cinci activități:
- Workshop-uri elevi- etapa finală a concursului
- Expoziție lucrări

1
- Premierea participanților
- Festival film ecologic
- Simpozion/dezbatere profesori

Data limită de trimitere a lucrărilor este de 10 aprilie 2018.

Condiții de participare
Concursul se va desfășura pe secțiuni/subsecțiuni și pe grupe de vârstă (preșcolar,
primar, gimnazial, liceal, și elevi cu cerințe educative speciale).
Partenerii din instituțiile de învățământ ai altor țări vor trimite maxim trei lucrari pentru
fiecare secțiune și categorie de vârstă.

SECŢIUNEA I: elevi
a- desen, acuarelă/pictură, grafică, culori cerate, ulei, grafică pe calculator,etc
b- fotografii format A4 , afișe, colaje foto sau colaje din materiale reciclabile, tehnica
quilling, tehnica șervețelului, etc;
c- obiecte din materiale reciclabile:jucării, machete/diorame, origami, împletituri din fire,
metaloplastie.
Lucrările vor fi trimise până pe data de 10 aprilie 2018 pentru a fi expuse și jurizate;

SECŢIUNEA a II-a: elevi


a.- creaţii literare, poezie, eseuri, teatru, etc.
b.- film, videoclip, scurt metraj, desen animat, spot publicitar, soft educațional, pagina web,
etc.
- vor fi trimise până pe data de 10 aprilie 2018, pentru a fi jurizate;
- vor fi scrise la calculator și trimise în format fizic obligatoriu;
- participarea fiecărui elev pentru poezie, va fi de minimum trei lucrări. Pentru celelalte nu este
un număr impus de lucrări.

SECŢIUNEA a III-a: elevi (pentru proiecte vor fi echipaje alcătuite din 3-5 elevi).
a. proiecte caritabile sau de mediu, 15-20 pagini,
b. PPS-uri, PPT - uri;
c. referate, 3-5 pagini;
d. Studii științifice/cercetare.
- vor fi trimise până pe data de 10 aprilie 2018;
- vor fi scrise la calculator și trimise în format fizic obligatoriu;

SECŢIUNEA a IV-a: cadre didactice


a.- referate, videoclipuri, spoturi publicitare, pagini web, softuri, PPS-uri, etc.
b.- proiecte, parteneriate, schimburi de experiență naționale și internationale - exemple de
bună practică.
c.- comunicări ştiinţifice, vizite de lucru, ateliere Grundvig, diseminări proiecte Erasmus+,
etc.
Pentru secțiunea IV se cere și abstractul lucrării într-o limbă de circulatie internațională a
lucrărilor. Lucrările care nu sunt însoțite de varianta(abstractul lucrării) în limba engleză,
franceză sau o limbă de circulațe internațională, nu vor fi publicate în volumul final (însa pot
participa la simpozion). Această secţiune este pentru cadre didactice, studenți, activişti în ONG-
uri, persoane specializate în acţiuni de protejare a mediului, etc.

2
EVALUAREA LUCRĂRILOR:
Jurizarea inițială va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori
în perioada 12-20 aprilie 2018. Se vor acorda premiile I, II, III şi două menţiuni (pentru fiecare
grupă de vârstă), pentru fiecare secțiune, diplome de participare pentru fiecare coordonator de
lucrări (cadru didactic). Jurizarea finală va avea loc în perioada 26-29 aprilie 2018. Diplomele
vor fi înmânate personal sau trimise, în plicuri autoadresate, până la 30 august 2018.
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii. Lucrările înscrise în concurs
nu se restituie.
Criterii de evaluare
- creativitate – 15 pct
- originalitate – 20 pct
- aspectul lucrării – 15 pct
- respectarea temei proiectului – 30 pct
- conținutul științific și implementarea temei – 20 pct
Fiecare participant de la secțiunea IV-SIMPOZION va primi:
 diplomă de participare si certificat;
 mapa simpozion;
 CD cu ISSN.
o Persoanele care doresc să publice lucrarea, trebuie să respecte următoarele cerinţe:
- redactarea lucrării se va face în format A4 ;
- sub titlu se vor scrie: profesia, numele şi prenumele autorului/ autorilor, instituţia, localitatea,
judeţul (pentru fiecare autor);
- la sfârşit se va consemna bibliografia, în ordinea următoare: nume şi prenume autor/autorii,
titlul lucrării , editura, oraşul, anul, pagina;
- mărimea lucrării pentru publicat: maxim 2 – 4 pagini ( Arial12);
- lucrarea pentru publicat va fi trecută pe CD, cu menţiunea PUBLICAŢIE în fişierul respectiv;
Vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române !
Pentru alte informaţii, precizări sau înscriere, contactaţi-ne telefonic (0721-578789 prof.
Rodica Sandu sau 0245-665546), sau pe e-mail rodicasandu55@yahoo.com.
Persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi mapele, diplomele şi CD-ul cu ISSN,
prin poştă. La înscriere se va preciza dacă pentru prezentarea lucrării se vor folosi: video-
proiector, DVD, CD, etc.
Prin e-mail vă rugăm să comunicaţi, în momentul înscrierii, modul dumneavoastră de
participare:
- participare directă;
- participare cu lucrare (indirectă).
Lucrările şi materialele propuse vor fi expediate prin scrisoare recomandată/ scrisoare
prioripost / pachet obişnuit. Este necesar plic autoadresat și timbrat la valoare.
Taxă pentru simpozion este 50 lei și vor fi expediați prin mandat poștal pentru Prof.
Sandu Rodica, str. Flacara nr. 29. Moreni. Cod postal 135300, jud. Dambovita.
Pentru elevi NU se percepe taxă de participare.
Inscrierea este obligatorie online si tipărit cu semnaturi și stampile.
Director, Coordonatori de proiect,
Prof. STAN CORNELIA Prof. Ing. SANDU RODICA

Prof. SANDU IOANA ELENA

3
CONCURS- SIMPOZION INTERNAȚIONAL MULTIDISCIPLINAR
„COPII, SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ!”
EDIŢIA a- XIV-a 2018

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CADRU DIDACTIC COORDONATOR:

INSTITUȚIA :

ADRESA :

ADRESA DE E-MAIL/TEL. :

TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANŢI


NR. Nume şi prenume Secț. Categorie
CRT Elev/clasa Lucrare/titlu CNP
1

...

Tabel profesori Simpozion

Nr.crt. Nume și Prenume Titlul lucrării Tipul lucrării Specialitate


participant
1.

Director, Profesor coordonator,