Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 1.

Scala agresivității

Measuring Violence-Related Attitudes, Behaviors, and Influences Among Youths [35, p.13]

În casetele de mai jos bifează răspunsul tău:

o Fată
o Băiat

Vîrsta:

o 14 ani
o 15 ani
o 16 ani

Gîndiți-vă la ceea ce s-a întîmplat în ultimile la 7 zile, cînd răspundeți la aceste întrebări.
Răspunsul la întrebări se punctează: 0- zero ori: 1- odată; 2- două ori; 3- trei ori; 4- patru ori; 5-
ori; 6- ori; 6+ -șase ori și mai mult;
Valorile punctate sunt atribuite așa cum este indicat mai sus. Această scală este marcată
prin adăugarea de răspunsuri la toate articolele. Gama scorurilor posibile este între 0 și 66 de
puncte. Scorurile mai mari indică o frecvență mai mare de a se angaja în agresiuni evidente și
relaționale. În cazul în care patru sau mai multe elemente lipsesc, scorul nu poate fi calculat. În
cazul în care trei sau mai puține elemente lipsesc, aceste valori se înlocuiesc cu media
respondentului.
În ultimile 7 zile 0- zero 1- 2-două 3- trei 4-patru 5- 6+ -șase ori
ori odată ori ori ori ori și mai mult
1. Eu am tachinat
elevii pentru a-i
înfuria.
2. Ei mă provoacă.
3. Eu lovesc înapoi
dacă cineva mă
lovește.
4.Eu am spus
lucruri false despre
alți elevi, pentru ca
alții copii să rîdă.
5.Eu încurajez alți
elevi să se bată.
6.Eu am împins alți
elevi.
7.Eu o mare parte a
zilei am fost spărat.

8.Eu m-am bătut cu


cineva deoarece m-
au supărat.
9.Eu am pălmuit și
lovit pe cineva.
10.Eu am numit rău
alți elevi.

11.Eu am amenințat
că lovesc pentru a
răni pe cineva.
Anexa 2.
Scala victimizării
Measuring Violence-Related Attitudes, Behaviors, and Influences Among Youths [35, p.20]

Mai jos este o listă de lucruri pe care unii copii o fac cu alți copii. Cît de des pe parcursul
ultimului an școlar a făcut un alt elev aceste lucruri pentru tine? Vă rugăm să răspundeți prin a bifa
într-una din cele trei coloane răspunsul ales, pentru fiecare dintre cele 16 întrebări.
Instrucțiuni de notare:
Valorile alese sunt puctate după cum urmează: Deloc= 0 puncte; O singură dată= 1
punct; Mai mult de cît odată= 2puncte;
Scala victimizării fizice: 6, 7, 8 și 9.
Scala victimizării verbale: 1,4,5 și 16.
Scala manipulării sociale: 2, 11, 13 și 14.
Scala atacurilor proprietății: 3, 10, 12 și 15.
Scorurile la scară sunt clculate prin însumarea răspunsurilor la itemi. Scorurile pe scala
totală au un interval posibil de la 0 la 32; calculate pentru fiecare subscală au un interval posibil
de la 0 la 8. Scorurile mai mari reflectă o victimizare mai mare pentru fiecare dintre cele 16
întrebări.

În ultimele 7 zile Deloc O singură dată Mai mult de cît


odată

1.M-au strigat pe nume.


2.Au încercat să-mi facă
probleme cu prietenii mei.
3. Au luat lucruri de a le
mele fără permisiune.
4. Au rîs de mine din
cauza aspectului meu.
5.Au rîs de mine dintr-un
motiv oarecare.
6.M-au împins.

7. M-au șutat.
8. M-au rănit fizic într-un
fel.
9. M-au bătut.
10. Au încercat să rupă
ceva din lucrurile mele.
11.Au încercat spă atragă
prietenii mei de partea lor.
12.Au furat ceva de la
mine.
13. Au refuzat să
vorbească cu mine.
14. Au făcut alte persoane
să nu vorbească cumine.
15. Au deteriorat
intenționat lucrurile mele.
16. M-au înjurat pe mine.

S-ar putea să vă placă și