Sunteți pe pagina 1din 3

Iagoveţ Tatiana gr.

PPCD
Varianta 14

Exercitiu 1.

Convingerea: Dacă pretinde că mă iubește ar trebui să știe ce-mi doresc, ce


gândesc, să înțeleagă dintr-o privire.

 Aplicați modelul ABC cognitiv: alegeți un eveniment/situație A, identificați


gândurile B ce pot apărea în corespundere cu convingerea de mai sus,
identificați efecte C în plan comportamentul, afectiv, cognitiv .

A. Eveniment/ B. Cogniţii despre C.Efecte în plan:


Situaţie eveniment/situaţie
declanşatoare Comportamental Afectiv Cognitiv
Cearta cu prietenul Trebuie să ştie ce -mi doresc, -evitare. -dezamăgire; -El, doar
din cauza că acesta nu ce gîndesc, să înţeleagă dintr- predinte că
a intuit cadoul pe care o privire. -retragerea din -iritaţie; mă
şi la droit cu ocazia momente iubeşte.
zilei de naştere. tensionate; -furie;
-Nu, mă
-limitarea -tristeţe; înţelege.
interesului;
-Nu mă
cunoaşte
de loc.

 Elaboraţi 3 contraargumente stil socratic (logic, empiric, pragmatic) și 3


contraargumente stil didactic (logic, empiric, pragmatic)

Contraargumente în stil socratic Contraargumente în stil didactic


De unde rezultă că doar pentru că tu crezi că Elena, nu există nici o lege care să
prietenula tău care pretinde că te iubeşte, ştie menţioneze faptul că dacă prietenul tău
ce-ţi doreşti, ce gîndeşti şi te înţelege dintr-o pretinde că te iubeşte ar trebui să ştie ce
privire la un moment dat sau pentru că tu gîndeşti, să ştie ce doreşti, să te înţeleagă
Logic

Logic

doreşti mai mult acest lucru, el ar trebui să dintre privire ?


se comporte aşa cum crezi tu?
Se pare că tu i-ai spus prietenului tău că Tu, eşti nemulţumită adesea pentru că
trebuie să te înţeleagă dintr-o privire, să ştie prietenul tău nu ştie ce-ţi doreşti, ce gîndeşti,
Empiric

Empiric

ce-ţi doreşti, ce gîndeşti şi continui să crezi nu te înţelege dintr-o privire. Acest lucru
că el trebuie să ştie sau ştie cee ace îţi doreşti, dovedeşte faptul că el nu te iubeşte doar
ce gîndeşti ? pentru că soliciţi acest lucru ?
Iagoveţ Tatiana gr.PPCD

În ce măură relaţia ta, viaţa ta în general au Din cele ce mi-ai spus rezultă că
avut de cîştigat de pe urma faptului că tu atitudinea ta,caracterizată prin a adresa
crezi că prietenul tău care pretinde că te solicitări nerealiste prietenului, a condus
iubeşte ar trebui să te înţeleagă dintr-o la o serie de consecinţe negative pentru
privire atunci cînd tu îţi doreşti acest lucru ? tine:

- Te simţi dezamăgită, înfuriată


atunci cînd el nu se comport
conform aşteptărilor tale;
Te retragi din situaţiile în care
Pragmatic

Pragmatic
-
trebuie să interacţionezi cu el,
- Scade interesul faţă de el;

Exercitiu 2:
Studiu de caz
„Consider că fiecare trebuie să fie capabil să-și controleze emoțiile sale. Fiecare persoană care se
stimează și se respectă trebuie să fie tare în fața greutăților – așa că ne purtăm singuri de grijă.
După mine, cel ce caută să-și plângă de milă e o persoană slabă de tot. E un consum de energie să
stai să exprimi emoții și sentimente. Emoțiile sunt o pierdere de timp, sunt cel mai slab punct al
omului. Mai bine faci ceva util.”

Elaborați un dialog scris.


T- terapeutul
C- clientul
T- Rezumaţi pe scurt situaţia, evenimentul în legătură cu care au apărut aceste convingeri.
C- Fiind însărcinată în a 3-a lună, am suferit un avort spontan din cauza stării emoţionale pe care
o aveam, a graficului rigid de muncă. La care soţul în loc să ma susţină mi-a reproşat că este vina
emoţiilor şi nervilor mei ,,instabili”.
T- Ce gînduri vă creează stuaţia dată?
C- Că de cele întîmplate vinovată eu şi impulsivitatea mea, că nu mai trebuie să plîng, că ceea ce
simt eu trebuie să rămînă închis .
T- Care este comportamentul tău care a urmat după întărirea acestor gînduri?
C- Îl evit ori de căte ori sunt indispusă, negînd că ceva mă deranjează, ţin ascunse toate emoţiile,
sentimentele cîteodată am impresia că explodez, sunt dezamăgită de mine, nu vreau de cît să stau
în casă, fără să văd sau să aud cum cineva mi se plînge de necezurile sale. Am ajuns la concluzia
că : fiecare trebuie să fie capabil să-și controleze emoțiile sale. Fiecare persoană care se stimează
și se respectă trebuie să fie tare în fața greutăților – așa că ne purtăm singuri de grijă. După mine,
cel ce caută să-și plângă de milă e o persoană slabă de tot. E un consum de energie să stai să
Iagoveţ Tatiana gr.PPCD
exprimi emoții și sentimente. Emoțiile sunt o pierdere de timp, sunt cel mai slab punct al omului.
Mai bine faci ceva util.

 Identificați convingerile disfuncționale/iraționale.


A. Eveniment/ B. Cogniţii despre C.Efecte în plan:
Situaţie eveniment/situaţie
declanşatoare Comportamental Afectiv Cognitiv
Lipsa susţineri - Nu am voie să plîng, -evitare. -dezamăgire; -Emoțiile
emoţionale din partea deoarece soţului îi dislace; sunt o
soţului, în situaţia de - reprimarea -depresie; pierdere
criză (pierderea - Tot ce simt eu contează doar emoţiilor; de timp;
sarcinei); pentru mine; -melancolie;
- negrea; - Cel ce
- de ce întîmplate vinovată eu -tristeţe; caută să-și
şi impulsivitatea mea plângă de
- anxietate; milă e o
- Mă descurc şi singură; persoană
slabă de
- Plînsul nu este pentru mine; tot

- Dacă plînd nu-l aduc înapoi;

 Aplicați întrebări prin care provocați gândurile disfuncţionale/iraționale spre


schimbare.
După ce au fost identificate A B C parcurgem la procesul de contraargumentare a gîndurilor
negative, prin intermediul dialogului socratic:
T- Bine, am înţeles că sunteţi anxioasă din cauza lipsei de susţinere din partea soţului care vă
reproşează că sunteţi vinovată sau cînd doar vă gîndiţi la acest lucru. Ce credeţi ce vă declanşează
neliniştea ?
C- Soţul meu, că dacă m-ar asculta, m-aş descărca şi eu.
T- Cum crede-ţi ce vă spuneţi, pentru a vă face să fiţi neliniştă?
C- Sunt prea emotivă.
T- Sunteţi emotivă, deoarece...
C- Aş fi putut să îmi manivrez emoţiile şi s-ar fi simţit bine şi copilul şi eu.
T- Dar trebuie să vă mai reţineţi emoţional ? Asta a-ţi vrea să spuneţi ? Sau că defapt nu ar trebui
să vă deschideţi ?
C- Ar fi de dorit de loc.
T- Ce s-ar fi întîmplat dacă v-aţi fi deschis ?
C- Un amalgam de emoţii şi aş fi seacă.
T- A-ţi vrut să spuneţi că va-ţi comportat egoist în faţa soţului?
C- Da, nu am voie să plîng el tot are emoţiile sale pe care eu cu ale mele le inhib.