Sunteți pe pagina 1din 1

Directorului IMSP Centrul Național de

Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

de la _________________________________
(nume, prenume)

telefon _______________________________

CERERE DE DEMISIE
Subsemnatul(a) _____________________________________________________,
angajat(ă) în calitate de_____________________________________________________,
subdiviziunea_____________________________________________________________
(Stația AMU, Substația AMU, Punctul AMU) (Secția, Direcția, Departamentul)

________________________________________________________________________
rog să fiu demisionat (ă) din proprie inițiativă, cu desfacerea contractului individual de
muncă de la data de __________________________.

Cunosc faptul că ziua încetării contractului individual de muncă se consideră ultima


zi de muncă (art. 81 alin. (2) din Codul muncii) și în această zi trebuie să mă prezint la
Direcția resurse umane (mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16) pentru a ridica
carnetul/carnetele de muncă.

«_____»________________ 20___ __________________


semnătura

Vicedirector /
Coordonat: Șef subdiviziune
Șef Departament
Nume Prenume

Semnătura

Mențiuni