Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

ARGUMENT
CAPITOLUL. I. IMPORTANŢA VITICULTURII
1.1. Situaţia viticulturii pe glob
1.2. Situaţia viticulturii în românia

CAPITOLUL 2 CARACTERIZAREA CONDIŢIILOR PEDOCLIMATICE DIN


ZONA HUŞI
2.1.Clima
2.1.1. Temperatura
2.1.2. Precipitațiile atmosferice
2.1.3. Umiditatea aerului
2.1.4. Nebulozitatea
2.1.5. Insolatia Radiatia global
2.1.6. Vanturile
2.1.7. Accidente climatice
2.2.Factorii geopedologici
2.2.1. Conditii geologice si geomorfologice
2.2.2. Factorii hidrologici
2.2.3. Factorii edafici

CAPITOLUL 3 ÎNTREŢINEREA PLANTAŢIILOR DE PORTALTOI


ÎN PRODUCŢIE
3.1.Lucrările de întreținere
3.2.Lucrări de selecție
3.3.Lucrările de recoltare a coardelor portaltoi și păstrarea peste iarnă a butașilor de
portaltoi
3.4.Mașini și utilaje folosite la lucrările de întreținere a plantațiilor de portaltoi

CAPITOLUL 4 DEVIZE DE LUCRARI LA ÎNTREȚINEREA PLANTAȚIILOR


DE PORTALTOI
BIBLIOGRAFIE