Sunteți pe pagina 1din 9

Laborator 4

MANAGEMENTUL
ORGANIZAȚIEI

Metode și modele pentru

Coordonarea și Controlul Activităților


Laborator 4 MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI

Metode și modele pentru


Coordonarea și Controlul Activităților

SCOPUL laboratorului

Aplicarea elementelor de tip

coordonare și control activități personal,

în realitate, pentru atingerea obiectivelor

dobândirea SUCCESULUI
Laborator 4 MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI

Metode și modele pentru


Coordonarea și Controlul Activităților

Coordonare și control = funcții manageriale, bazate pe informații

Scop Coordonare = obținerea de date necesare la etapa


următoare a activității

Scop Control = modalitate de constatare a realizării unui obiectiv


Laborator 4 MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI

Metode și modele pentru


Coordonarea și Controlul Activităților

Coordonare = supravegherea și alinierea fazelor din cadrul unei


activități coerente, ce conduce la realizarea obiectivului
prestabilit (ajută la menținerea ordinii în sistem)

obiectiv

Acțiune 1 Acțiune 2 ….. Acțiune n

Faza 1 Faza 2 ….. Faza n


Laborator 4 MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI

Metode și modele pentru


Coordonarea și Controlul Activităților

Motivarea coordonării
Sarcinile/acțiunile – fiecare angajat execută propriile sarcini
Faze – necesare pentru executarea sarcinilor/acțiunilor (pot
apare abateri intre ele):
- Abateri de tip comportament al executanților
- Abateri de tip uzură a utilajelor
- Abateri de tip calitate materie primă
- Abateri de tip factori externi
Laborator 4 MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI

Metode și modele pentru


Coordonarea și Controlul Activităților

Control = presupune verificarea îndeplinirii (realizării)


obiectivelor prin compararea cu obiectivele
prestabilite

Elementele de îndeplinire a obiectivelor prestabilite și


modalitățile de control sunt definite prin standarde de performanță
Laborator 4 MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI

Metode și modele pentru


Coordonarea și Controlul Activităților

Cap. 4

4.1. COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR


• Identificarea unui obiectiv la nivel de manager (cu ex.)
• Identificarea sarcinilor și fazelor necesare pentru îndeplinirea
obiectivului (ex. pentru 2 sarcini și 2 faze)
• Elemente ce necesită coordonarea (ex. minim 1 din cele de mai jos)
• Contradicții între executanți
• Sincronizarea fazelor ( la ritm și ordine)
• Identificarea de soluții
Laborator 4 MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI

Metode și modele pentru


Coordonarea și Controlul Activităților

Cap. 4

4.1. COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR


• Crearea unui TABLOU DE BORD pentru urmărire și realizare
obiectiv la nivel de manager (tabel de adaptat la fiecare proiect, min 3
parametri, pt. minim 5 zile)

Nivel Manager Parametrii


Luna … 2015 ( valori realizate zilnic)
……………………… urmăriți
ziua 1 ziua 2 ziua … ziua 15 ziua 30
Nume obiectiv +
( valoare obiectiv)
MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI
Laborator 4

Metode și modele pentru


Coordonarea și Controlul Activităților

Cap. 4

4.2. CONTROLUL REZULTATELOR (prin exemplificare)


• Identificarea elementului ce trebuie măsurat pentru realizare obiectiv, la nivel
de manager
• Constatarea stadiului de realizare la data finală (control static)
• Măsurare rezultate parțiale și decizii de îmbunătățire/reglare (control dinamic)
• Identificați trei elemente ce definesc capacitatea organizației/departamentului
de a îndeplini anumite sarcini (parte din Audit)

S-ar putea să vă placă și