Sunteți pe pagina 1din 18

Formularea strategiilor

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Formularea strategiilor constă din:
➢stabilirea direcției strategice
➢stabilirea strategiilor

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Stabilirea direcției strategice

înseamnă:
➢stabilirea viziunii și misiunii ce reprezintă obiectivele
supreme ale companiei
➢stabilirea obiectivelor strategice

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Stabilirea direcției strategice

Viziunea exprimă intenția strategică. Unde se îndreaptă


compania.

Sursa: site-ul companiei Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Stabilirea direcției strategice

Misiunea, unul din obiectivele exprimă scopul pentru care


existentă compania, obiectul său particular de activitate.
Exemplul 1

Zi de zi, suntem preocupaţi de asigurarea celor mai bune servicii


pentru clienţii noştri. Ne dorim ca fiecare client Dedeman să plece
din magazin mulţumit că a găsit cele mai bune soluţii pentru planurile
sale. Astfel, cât mai mulţi oameni care doresc să îşi construiască, să
îşi renoveze sau să îşi amenajeze locuinţele, vor apela şi vor
beneficia de serviciile noastre. Ne dorim ca faima Dedeman să
Sursa: site-ul companiei depăşească şi graniţele ţării. Avem certitudinea că, urmărite cu
perseverenţă şi constanţă, obiectivele noastre vor deveni realizări.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Stabilirea direcției strategice

Obiectivele strategice transformă în ținte de performanță


mai specifice obiectivele supreme reprezentate de viziune
și misiune ghidând compania spre realizarea acestora.
Caracteristicile unor obiective bine formulate:
✓ să fie clar definite, cantitative și măsurabile;
✓ să vizeze aspecte importante, să fie ușor de înțeles,
ierarhizabile și concordante între unitățile
organizatorice;
✓ să fie provocatoare, dar și realiste și realizabile în
același timp;
✓ să fie alocate în timp.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Stabilirea direcției strategice

Pot fi:
• obiective financiare: venituri, profituri, costuri, rentabilitate, flux
de numerar
• obiective nefinanciare: cotă de piață, calitate, inovare, relații cu
clienții, tehnologie, etc.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Stabilirea direcției strategice
Stabilirea obiectivelor se poate face baza unei abordări cauză-
efect din Harta Strategiei, un instrument ce aparține metodei
Balanced Scorecard (BSC); exemplu:

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Stabilirea strategiilor
Stabilirea strategiilor se bazează pe rezultatele obținute în analiza
situațională și constă din următoarele activități:
✓ identificarea tipurilor de strategii potrivite situației strategice
a companiei
✓ dezvoltarea variantelor de strategii posibile
✓ evaluarea și selecția celor mai bune strategii de urmat

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Identificarea tipurilor de strategii potrivite
situației strategice a companiei
Matricea I-E (Intern – Extern)
Scorurile matricelor EFI
Mare Mediu Mic
(3,0 la 4,0) (2,0 la 2,99) (1,0 la 1,99)
Mare
(3,0 la 4,0) I II III

Scorurile Mediu
(2,0 la 2,99) IV V VI
matricelor EFE
Mic
(1,0 la 1,99) VII VIII IX

•I, II și IV – recomandările de strategii sunt: concentrare, integrare verticală, diversificare, stabilitatea,


integrare orizontală, penetrarea pieței, dezvoltarea pieței, dezvoltarea de produs, sau asocierile
strategice;
•III, V, și VII: penetrarea pieței, dezvoltarea pieței, dezvoltarea de produs sau asocierile strategice;
•VI, VIII și IX: redresarea, vânzarea parțială, sau lichidarea.
Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București
Identificarea tipurilor de strategii potrivite
situației strategice a companiei
Matricea SPACE (Evaluarea Acțiunii și Poziției Strategice –
Strategic Position and ACtion Evaluation)

Matricea SPACE este un instrument care recomandă tipurile de


strategii potrivite situației strategice a firmei concretizată prin
evaluarea și poziționarea sa într-o matrice cu patru cadrane în
funcție de patru dimensiuni, două din mediul intern - situația
financiară (SF) și poziția concurențială (PC) și două din cel extern
– situația industriei (SI) și stabilitatea mediului (SM).

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Identificarea tipurilor de strategii potrivite
situației strategice a companiei
Matricea SPACE (Evaluarea Acțiunii și Poziției Strategice –
Strategic Position and ACtion Evaluation)

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Matricea SPACE
Factori de evaluare potențiali

Situația financiară (SF) Stabilitatea mediului (SM)


Rentabilitatea activelor Inflația
Lichiditatea Stabilitatea cererii
Rata de rotație a stocurilor Elasticitatea cererii
Marja profitului Schimbările tehnologice
Rata de rotație a activului
Poziția concurențială (PC) Situația industriei (SI)
Cota relativă de piață Rata de creștere
Calitatea produselor Potențialul de profituri
Fidelitatea clienților Barierele de intrare
Brand și imagine Presiunea concurențială
Controlul distribuției Structura

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Matricea SPACE
Exemplu
Note
Situația financiară Scorurile medii sunt: SF = 15/4 = 3,75; SI = 11/3 =
Rata de rentabilitate a investițiilor 2 3,67; SM = -7/3 = -2,33; PC = -9/3 = -3,00; SF + SM
Lichiditate 4 = 3,75 + (-2,33) = 1,42; SI + PC = 3,67 + (-3,00) =
Rata de rotație a stocurilor 3 0,67.
Marja profitului 6
15
Situația industriei
Rata de creștere 4
Barierele de intrare 2
Presiune concurențială 5
11
Stabilitatea mediului
Inflația -1
Elasticitatea cererii -4
Schimbările tehnologice -2
-7
Poziția concurențială
Cota relativă de piață -4
Calitatea produselor -2
Loialitatea clienților -3
-9
Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București
Identificarea tipurilor de strategii potrivite
situației strategice a companiei
Matricea BCG (Boston Consulting Group)

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Dezvoltarea variantelor de strategii posibile

Potrivirea factorilor interni cu cei externi

Factori interni Factori externi Alternativa Strategică


Excedent de capital de lucru Rată anuală de creştere în Achiziţia unei firme sau
(fond de rulment); (punct + industria respectivă mare = mărirea capacităţii de
tare) (oportunitate) producţie
Capacitate insuficientă de Ieşirea de pe piaţă a doi Achiziţionarea activelor
+ =
producţie (punct slab) concurenţi (oportunitate) acestora
Experienţă în inovare (punct Descreşterea numărului de Dezvoltarea de noi produse
+ =
tare) adolescenţi (ameninţare) pt. adulţi
Abilităţi dovedite de a
Regiunea NE neacoperită Dezvoltarea unui punct de
dezvolta puncte de vânzare + =
de concurenţă (oportunitate) lucru în regiunea NE
regionale (punct tare)

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Dezvoltarea variantelor de strategii posibile
Matricea TOWS
Puncte tari – S Puncte slabe – W
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
Oportunităţi – O Strategii SO Strategii WO
1. (strategii maxi-max) (strategii mini-max)
2. care utilizează punctele forte care anulează punctele slabe
3. pentru a fructifica pentru a beneficia de
4. oportunitățile oportunități
5.
Ameninţări – T Strategii ST Strategii WT
1. (strategii maxi-min) (strategii mini-min)
2. care utilizează punctele forte care vizează corectarea
3. pentru a neutraliza punctelor slabe și izolarea de
4. amenințările amenințări
5.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Evaluarea și selecția celor mai bune strategii
Matricea Planificării Strategice Cantitative (QSPM)
Variantele care se compară
Strategia 1 Strategia 2
Factori Ponderi SA SAT SA SAT
Oportunităţi
1. 0,10 4 0,40 2 0,20
2. 0,15 3 0,45 3 0,45
... ... ... ... ... ...
Ameninţări
1. 0,10 1 0,10 2 0,20
2. 0,05 4 0,20 1 0,05
... ... ... ... ... ...
..........
1,00
Puncte tari
1. 0,05 4 0,05 4 0,15
2. 0,10 4 0,40 3 0,30
... ... ... ... ... ...
Puncte slabe
1. 0,15 2 0,60 2 0,30
2. 0,05 1 0,05 2 0,10
... ... ... ... ... ...
........
1,00
ST= ST=
Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București

S-ar putea să vă placă și