Sunteți pe pagina 1din 6

Electronică analogică şi digitală în biomedicină Prof. Dr. Ing.

Paşca Sever

Surse electrice 2

Conţinutul cursului

Surse electrice  Definirea, caracterizarea şi comportarea surselor electrice independente


ideale şi reale
Prof. Dr. Ing. Sever Paşca
 Caracteristicile surselor electrice independente ideale şi reale
Catedra de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei
Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti  Surse de putere electrică comandate

Surse electrice 3 Surse electrice 4

Definiţie Simbolurile utilizate pentru reprezentarea grafică


a surselor electrice în schemele electrice
O sursă electrică este acel element de circuit care este capabil să
a) Baterie sau sursă electrică de tensiune constantă
menţină o diferenţă de potenţial la bornele sale. b) Celulă fotovoltaică
c) Sursă de tensiune continuă
 Puterea electrică a sursei provine din transformarea unei alte forme de
d) Sursă de curent continuu
energie în energie electrică e) Sursă reglabilă de tensiune continuă
 Chimică – în cazul pilei de combustie şi pilei galvanice f) Sursă reglabilă de curent continuu
g) Sursă de tensiune alternativă (sursă de semnal în tensiune)
 Mecanică – în cazul dinamului şi alternatorului h) Sursă de curent alternativ (sursă de semnal în curent)
i) Sursă de tensiune comandată
 Termică – în cazul termocuplului j) Sursă de curent comandată
 Radiantă – în cazul celulei fotovoltaice (solare) k) Sursă de semnal (generator) în impulsuri
l) Sursă de tensiune continuă sau comandată (simbol tolerat)
 Clasificare după modul de descriere m) Sursă de curent continuu sau comandată (simbol tolerat)
 Ideale
 Reale
+

+ + + + + +
 Clasificare după puterea furnizată
 Surse de putere fixă (independente)
 Surse de putere controlată (dependente)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)

Surse electrice 5 6

Notaţiile şi convenţiile utilizate


 iL – curentul prin sarcină;
 iS – curentul prin sursă;
 iL = iS – curentul prin sarcină este egal cu curentul prin sursă;
 vL = RL iL – tensiunea la bornele sarcinii; Surse electrice independente ideale
 vS – tensiunea la bornele sursei;
 rs – rezistenţa internă a sursei;
 ES – tensiunea electromotoare a sursei;
 vL = vS – tensiunea pe sarcină, egală cu tensiunea la bornele sursei;
 pg = iS ES – puterea totală generată;
 pc = iL vL – puterea consumată în sarcină; Sursele ideale sunt sursele "teoretice" care sunt caracterizate doar prin
 pp = rS iS – puterea pierdută pe rezistenţa internă a sursei; generatoare ideale de energie (de tensiune sau de curent). Ele dispun de
 pg = pc + pp – conform legii conservării energiei, puterea totală generată este putere infinită.
suma puterii consumate în sarcină cu puterea pierdută pe
rezistenţa internă a sursei.
iS iL Faptul că o sursă electrică practică este de tensiune sau de curent depinde
exclusiv de modul (fenomenul) în care are loc conversia energiei primare în
ES energie electrică.
+

vS vL RL
rS

SURSA SARCINA

Surse electrice 1
Electronică analogică şi digitală în biomedicină Prof. Dr. Ing. Paşca Sever

Surse electrice 7 Surse electrice 8


Surse electrice independente ideale Surse electrice independente ideale

Sursă de tensiune independentă ideală Sursă de tensiune independentă ideală (cont.)


 Caracteristica sursei
Sursa de tensiune independentă ideală se caracterizează prin faptul că vS  E
tensiunea la bornele sale (vS) este fixă şi independentă de curentul de  Comportarea în circuit
sarcină (şi deci de sarcină). a) În gol b) Cu rezistenţă de sarcină finită c) În scurtcircuit
Parametrul care caracterizează sursa de tensiune independentă ideală
este tensiunea electromotoare E exprimată în volţi [V]. Rezistenţa vS  v L  E vS  vL  E

internă a unei surse de tensiune independente ideale este nulă (rS = 0). iS  i L  0 iS  i L 
vL

E
iS  i L 
E E
 
RL RL RL 0

p g  v S iS  E  0  0 E2 p g  vS i S  E    
Observaţie: p g  vS iS  E iS  v L iL  pc 
RL
 Teoretic, o astfel de sursă poate debita – într-o sarcină nulă – o putere
infinită. iS iL iS i iL iS iL

E
+ vS vL R L  E
+ vS v vL RL E
+ vS v L R 
L

(a) (b) (c)

Surse electrice 9 Surse electrice 10


iS
Surse electrice independente ideale Surse electrice independente ideale

Sursă de tensiune independentă ideală vS = E Sursă de curent independentă ideală


(cont.)
Sursa de curent independentă ideală se caracterizează prin faptul că
 Reprezentarea grafică a ecuaţiilor vS poate debita un curent constant independent de tensiunea pe sarcină (şi
0 E
 Pentru sursă (caracteristica) deci de sarcină).
vS  E iL Parametrul care caracterizează sursa de curent independentă ideală
 Pentru sarcină (dreapta de sarcină) este curentul debitat I exprimat în amperi [A]. Conductanţa internă a
i L=
1
__
v unei surse de curent independente ideale este nulă (gS = 1 / rS = 0).
v 1 RL L
iL  L   v L  GL v L
RL RL 1
__
tg  =
 RL
vL Observaţie:
 Pentru circuit (constrângerile lui) 0
v  vS  v L  Teoretic, o astfel de sursă poate debita – într-o sarcină infinită – o
caracteristica sursei putere infinită.
i  iS  iL i = iS = iL
RL0
vS = E
i L=
1
__
v
RL L
 Rezolvarea grafică (suprapunere şi intersecţie) __
E
dreapta de sarcină

RL
 Soluţia (punct static de funcţionare, PSF) __
E
M(E, R )
L
 E 
M v , i   M  E ,  RL
v = vS = vL
 RL  0 E

Surse electrice 11 12
Surse electrice independente ideale

Sursă de curent independentă ideală (cont.)


 Caracteristica sursei
iS  I Surse electrice independente reale
 Comportarea în circuit
a) În scurtcircuit b) Cu rezistenţă de sarcină finită c) În gol
iS  i L  I iS  i L  I v S  v L  I RL  I    

vS  vL  0 v S  v L  RL I p g  v S iS    I   Principala caracteristică a surselor reale constă în faptul că ele nu dispun


de putere infinită. Aceasta se traduce practic prin:
caracteristica sursei
p g  v S iS  0  I  0 p g  v S i S  v S I  v L i L  pc  R L I 2 i dreapta de sarcină  La o sursă reală de tensiune, o dată cu creşterea curentului debitat
1
__ scade tensiunea la bornele sale;
RL0 i= v
RL
 Soluţia grafică M  RL  I , I  I  La o sursă reală de curent, o dată cu creşterea tensiunii la bornele sale
i=I
iS i iL scade curentul debitat.
M(RLI,I)

I vS v vL RL RL
v
0 RLI

Surse electrice 2
Electronică analogică şi digitală în biomedicină Prof. Dr. Ing. Paşca Sever

Surse electrice 13 Surse electrice 14


Surse electrice independente reale Surse electrice independente reale

Reprezentarea surselor reale Caracteristicile teoretice ale surselor reale


 Sursele reale au pierderi în interior materializate prin rezistenţa Sursa de tensiune: vS  E  RS iS Sursa de curent: iS  I  GS vS
(conductanţa) internă a sursei. i i PFsc - Punct de funcţionare
în scurt circuit (v = 0)
Isc = E/RS PFgol - Punct de funcţionare
PFsc în gol (i = 0)

Sursele de tensiune Sursele de curent


tg  = GS
Reprezentarea Thévenin (serie) Reprezentarea Norton (paralel)  tg  = RS
Isc = I
PFsc 
RS iS iS
v v
Vgol = E Vgol = I/GS
PFgol PFgol
E
+ vS I GS vS
Concluzie:
 Orice sursă reală va fi descrisă de o ecuaţie care intersectează ambele
axe la valori finite de curent şi tensiune. Cele două reprezentări trebuie
să fie echivalente între ele, sau altfel zis, orice sursă reală poate fi pusă
sub oricare din cele două forme (Thévenin sau Norton).

Surse electrice 15 Surse electrice 16


Surse electrice independente reale Surse electrice independente reale

Relaţiile de transformare Thévenin / Norton (serie / paralel) Exemple de utilizare a transformărilor serie / paralel
 Se deduc uşor punând condiţiile ca sursa să aibă aceleaşi puncte de
RS
funcţionare la limită: 1
v L  I  GS || RL   I1  I 2   GS1  GS 2  || RL  
E
 în scurtcircuit (cu vS = 0): I sc  I E1 + RL I2 
GS =
1
1 RS RL I2  I GS RL
 1


 GS 2   RL
RS GS E1
1
GS  E  R
  1  I 2    S1 
2 2
I1 =
RS  RS1   1  G   R
I  S2  L
Vgol  E 
1
I = I1+ I2  RS1 
 în gol (cu iS = 0):
GS (a) G S = G S + GS
1 2

1 E
 Se obţin: GS  I E1 RS E1 RS RS
RS RS 1 1
+

1
RS =
Observaţii: I2 GS
2
RL 
2 GS

I2
2
RL  E
+ RL
E E1  E2
E1  2
I
GS 2
+ iL   
RS  RL RS1  RS 2   RL R  1  R
 Transformările reprezentărilor surselor reale din surse de tensiune în E2 =
GS
2 S1
GS 2
L

surse de curent sau invers utilizate cu abilitate permit o rezolvare (b)


E = E 1+ E 2

RS= RS + RS
eficientă a circuitelor electrice (vezi exemplele din diapozitivul următor). 1 2

 Dar circuitele sunt echivalente din punct de vedere al curenţilor şi


tensiunilor din circuit dar nu şi din punct de vedere al puterilor
consumate de sursele electrice.

Surse electrice 17 Surse electrice 18


Surse electrice independente reale Surse electrice independente reale

Caracteristicile practice ale surselor reale Reprezentarea puterilor în sursele reale


i i
De tensiune De curent
 Rezolvarea circuitului cu o sursă reală de tensiune care alimentează o
sarcină rezistivă:
IM
NOTAŢII
I
 Caracteristica sursei:
R i i i
vS  E  RS iS S S L

 Dreapta de sarcină:
v v v L  RL iL E + v
S
v v
L
R
L
E VM
 Constrângerile circuitului:
v  vS  v L
i i
Cu limitare
ideală caracteristica cu limitare
în curent şi tensiune
Cu limitare de i  iS  iL
IM
de curent curent şi tensiune  Soluţia circuitului (coordonatele PSF):
şi tensiune practică cu caracteristică E
caracteristica
cu întoarcere i
cu întoarcere
(foldback)
RS  R L
v
(foldback)
v RL
0 VM 0 v  E
RS  R L

Surse electrice 3
Electronică analogică şi digitală în biomedicină Prof. Dr. Ing. Paşca Sever

Surse electrice 19 Surse electrice 20


Surse electrice independente reale Surse electrice independente reale

Reprezentarea puterilor în sursele reale (cont.) Reprezentarea puterilor la transfer maxim


i

 Rezolvarea grafică a circuitului: I = __ E E - __


1 v
De putere De tensiune De curent
sc R i = __ (caracteristica sursei)
RS RS
(vezi graficul alăturat) S
1 pc  p p 
pg
vL  E iL  I
i = __ v (dreapta de sarcină)
RL 2
 Puterile care intervin în circuit sunt:
RL E RL  RS RS  0 RL   RS   RL  0
M(v, i) = M(E _______, _______)
 Puterea debitată de generator: RS + RL RS + RL

p g  E iS  E i pg p
pp  0  1 pc  0  0
pc pp   c  0,5
pg
 Puterea consumată de sarcină:
v i i i
pc  R L i 2  v L i L  v i Vgol = E Isc
 Puterea pierdută pe rezistenţa internă a sursei: Isc RL0

p p  RS i 2  E  vS   iS  E  v   i
pg
 Bilanţul puterilor:
p g  pc  p p pc pp RL pc
pc pg pg
Isc
 Aceste puteri reprezintă în spaţiul (v-i) ariile unor dreptunghiuri
pp pp
reprezentate şi ele în figura alăturată v v v
Vgol Vgol Vgol

21 Surse electrice 22
Surse de putere electrică comandate

Generatorul de curent continuu


PUTEREA
MECANICĂ
CONSUMATĂ
Surse de putere electrică comandate

Ie I

PUTEREA
Re Øe R
ELECTRICĂ S PUTEREA
CONSUMATĂ  V  ELECTRICĂ
Sunt surse electrice reale la care poate fi comandată puterea PENTRU
COMANDĂ + Er + E
GENERATĂ

electrică debitată în funcţie de valoarea unei mărimi de


comandă electrice. SURSA DE PUTERE
ELECTRICĂ COMANDATĂ

Concluzie:
 Cu o putere electrică mică, consumată în circuitul de comandă, putem
interveni asupra conversiei puterii mecanice în putere electrică (care
este cu câteva ordine de mărime mai mare decât puterea de comandă)
asigurând în felul acesta controlul asupra puterii electrice generate.

Surse electrice 23 Surse electrice 24


Surse de putere electrică comandate Surse de putere electrică comandate

Generatorul de curent continuu (cont.) Generatorul de curent continuu (cont.)


 Un câmp electric de excitaţie este creat datorită curentului Ie care  Reprezentările Thévenin de pe circuitele de intrare şi de ieşire ale sursei
străbate inductorul alimentat de la o sursă de energie electrică. Indusul comandate pot fi înlocuite cu reprezentări Norton.
este rotit în acest câmp magnetic consumându-se o putere mecanică. În
 Alegerea reprezentărilor se face după cum este mai comod în aplicaţii:
indus ia naştere o tensiune electromotoare indusă E care poate genera
la ieşire o putere electrică. Această tensiune electromotoare indusă este la legări în serie se preferă reprezentarea Thévenin, iar la legări în
proporţională cu fluxul magnetic de excitaţie Fe şi turaţia n cu care este paralel se preferă reprezentarea Norton.
rotit indusul. Există însă şi o reacţie internă din partea indusului asupra  Dar de cele mai multe ori, în electronică, reprezentările Norton sau
înfăşurării de excitaţie materializată prin apariţia unei tensiuni Thévenin se aleg în concordanţă cu funcţionarea dată de procesele
electromotoare de reacţie Er în interiorul inductorului. fizice care au loc în sursele comandate.
 Puterea electrică generată va putea fi modificată dacă intervenim asupra
tensiunii electromotoare induse E. Aceasta, la rândul ei, poate fi
modificată fie pe cale mecanică – prin modificarea turaţiei n, fie pe cale
electrică – prin modificarea curentului de excitaţie Ie. Varianta a doua
este evident mai convenabilă şi mai uşor de realizat. Pentru a asigura
comanda pe cale electrică se va consuma o anumită putere electrică de
comandă care este mult mai mică decât puterea mecanică consumată şi
decât puterea electrică generată.

Surse electrice 4
Electronică analogică şi digitală în biomedicină Prof. Dr. Ing. Paşca Sever

Surse electrice 25 Surse electrice 26


Surse de putere electrică comandate Surse de putere electrică comandate

Generatorul de curent continuu (cont.) Reprezentarea ca un quadripol a unei surse comandate


 Pentru uşurinţa calculelor, sursa de comandă se cuplează la intrarea  Sursa comandată = o cutie neagră cu trei porturi de energie:
sursei comandate: de alimentare, de comandă şi generată.
- în reprezentarea Thévenin, dacă intrarea sursei comandate este o sursă de tensiune;
 Din punct de vedere electric, ea poate fi reprezentată ca un quadripol şi
- în reprezentarea Norton, dacă intrarea sursei comandate este o sursă de curent,
este descrisă de 4 mărimi – două de intrare şi două de ieşire.
 iar sarcina se cuplează la ieşirea sursei comandate:
- sub formă de rezistenţă, dacă ieşirea sursei comandate este o sursă de tensiune;  Caracteristica quadripolului:
- sub formă de conductanţă, dacă ieşirea sursei comandate este o sursă de curent.  este reprezentată de două ecuaţii, două mărimi dependente (una
 În circuitele electronice, totuşi, se preferă de cele mai multe ori de ieşire şi una de intrare) explicitate în funcţie de celelalte două
reprezentarea sursei de comandă inversă decât cea recomandată mărimi considerate independente.
pentru uşurinţa calculelor:
ENERGIA DE
- în reprezentarea Thévenin, dacă intrarea sursei comandate este o sursă de curent; ALIMENTARE
- în reprezentarea Norton, dacă intrarea sursei comandate este o sursă de tensiune.


 Aceasta deoarece aceste reprezentări sunt mai logice – o sursă de i
I
i
O
tensiune, respectiv una de curent, comandă în tensiune, respectiv în
curent, sursa comandată. ENERGIA DE v
I
SURSA v O ENERGIA
COMANDĂ COMANDATĂ GENERATĂ

Surse electrice 27 Surse electrice 28


Surse de putere electrică comandate Surse de putere electrică comandate

Sursă de tensiune comandată în curent Sursă de curent comandată în curent


 Caracteristicile sunt descrise de ecuaţiile:  Caracteristicile sunt descrise de ecuaţiile:
v I  z I i I  z R iO v I  hI i I  hR vO
vO  z D i I  zO iO iO  hD i I  hO vO

unde constantele zI, zR, zD şi zO sunt impedanţe unde constantele hI, hR, hD şi hO sunt hibride (hI este rezistenţă, hO este
conductanţă iar hR şi hD sunt adimensionale)

iI iO iI iO

RS ZI ZO RS hI
vI vO RL vI h D iI hO vO GL
vS + + Z R iO + Z D iI vS + + h R vO

( )

Surse electrice 29 Surse electrice 30


Surse de putere electrică comandate Surse de putere electrică comandate

Sursă de tensiune comandată în tensiune Sursă de curent comandată în tensiune


 Caracteristicile sunt descrise de ecuaţiile:  Caracteristicile sunt descrise de ecuaţiile:
iI   I vI   R iO iI  y I vI  y R vO
vO   D vI   O iO iO  y D vI  yO vO
unde constantele I, R, D şi O sunt hibride (I este conductanţă, O unde constantele yI, yR, yD şi yO sunt admitanţe
este rezistenţă, iar R şi D sunt adimensionale)
iI iO iI iO

O
iS GS vI I  R iO vO RL iS GS vI y
I
y v
R O
y v
D I
yO vO GL
+  D vI

Surse electrice 5
Electronică analogică şi digitală în biomedicină Prof. Dr. Ing. Paşca Sever

Surse electrice 31
Surse de putere electrică comandate

Observaţii:
 În anumite condiţii, care vor fi specificate, dispozitivele electronice active
vor putea fi înlocuite, fiind echivalente, cu surse electrice comandate.
 Varianta de configuraţie aleasă va ţine cont de funcţionarea fizică reală
a dispozitivului.
 În cazul dispozitivelor electronice active, energia electrică de comandă
controlează transferul energiei electrice de la sursa de alimentare la
sarcină.

Surse electrice 6

S-ar putea să vă placă și