Sunteți pe pagina 1din 3

Sarcina electrică: proprietate fundamentală a materiei.

(se măsoară în Coulomb)


Sarcina electrică elementară: cea mai mică sarcină electrică cunoscută (1,602*10^-19 C).
Sarcinile electrice pot fi pozitive sau negative.
Purtători de sarcină: electroni, ioni, radicali ai unor substanțe chimice complexe

Forțe de interacție electrostatică: forțele ce se manifestă între sarcinile electrice. Acestea pot
fi: de atracție (între sarcinile de tip dif - poz și neg) și de respingere (între sarcinile de același
tip)

Câmpul electrostatic: zona din spațiu unde se manifestă forțe de interacție electrostatică.

Legea lui Coulomb: F= Q1*Q2/r^2 * K

Diferența de potențial sau tensiunea electrică este mărimea fizică numeric  egală cu raportul
dintre Lm efectuat pentru a deplasa o sarcină electrică între 2 puncte ale spațiului și valoarea
sarcinii electrice.

Curentul electric
Numim curent electric deplasarea ordonată a purtătorilor de sarcină într-un mediu.
Intensitatea curentului electric electric e mărimea fizică definită prin cantitatea de sarcină
electrică ce străbate o secțiune transversală a unui conductor în unitatea de timp.

Un circuit electric e alc din:


-generator electric sau sursă de curent electric
-consumator
-conductor de legătură

Generatorul electric sau sursa de curent electric sunt dispozitive ce au rol de a menține o
diferență de potențial la borne.

Un circuit electric poate fi: închis (când circulă curent electric prin acesta), deschis (când nu
circulă curent electric prin acesta)

Sensul curentului electric poate fi:


- convențional (de la + la -)
- real (determinat la electroni de la - la +)
Elementele galvanice și acumulatorii transformă energia rezultă din reacții chimice în energie
electrică.

Bateria -> mai multe elemente galvanice sau acumulatori conectate în serie, paralel sau mixt.

Acumulator -> dispozitiv ce poate fi încărcat de la o sursa pt a furniza energie electrică

Element galvanic -> dispozitiv cu funcționare unică până la epuzarea reacțiilor chimice

Dinam și alternator -> transformă energia mecanică de rotație în energie electrică

Celule fotovoltaice -> transformă energia luminii în energie electrică

Dinam -> furnizează curent electric continuu

Alternator -> furnizează curent electric alternativ

Rezistența electrică este mărimea fizică numeric egală cu raportul constant dintre tensiunea
la bornele unui circuit și intensitatea curentului ce l străbate R=U/I

LEGEA LUI OHM

Pt o porțiune de circuit -> Intensitatea curentului electric dintr-o porțiune a unui circuit este
direct proporțională cu tensiunea la bornele porțiunii de circuit și invers proporțională cu
rezistența electrică a porțiunii respective.

Pt întregul circuit -> Intensitatea curentului electric dintr-un circuit este proporțională cu
tensiunea electromotoare a sursei și invers proporțională cu rezistența totală a circuitului.

LEGILE LUI KIRCHHOFF


-nodul de rețea: punct de întâlnire a cel puțin 3 conductoare
-latură de rețea: porțiunea dintr-o rețea cuprinsă între două noduri succesive
-ochi de rețea: linia poligonală închisă alcătuită din mai multe laturi ale unei rețele electrice.

LEGEA 1 A LUI KIRCHHOFF


- suma algebrică a curenților dintr-un nod de rețea este nulă
SAU: suma curenților care intră într-un nod de rețea este egală cu suma curenților care ies
din respectivul nod.

LEGEA 2 A LUI KIRCHHOFF


- de-a lungul unui ochi de rețea suma tensiunilor electromotoare este egală cu suma
căderilor de tensiune
Rezistorul e un element de circuit a cărui principală proprietate e rezistența electrică. Pot fi:
fixe & variabile (reostate & potențiometre)

Potențiometrul se folosește în circuitele străbătute de curenți mici.


Reostatul se folosește în circuitele străbătute de curenți mari.

Rezistoarele pot fi în funcție de tehnologia de fabricație: bobinate, chimice, cu peliculă


metalică, etc.
Pot fi grupate în serie, paralel și mixt.

Puterea electrică este mărimea fizică proporțională cu tensiunea la bornele unui circuit și
intensitatea curentului electric ce-l străbate.

Energia electrică dintr-un circuit e mărimea fizică proporțională cu tensiunea la bornele


acestuia, intensitatea curentului electric ce-l străbate, și intervalul de timp cât circulă curent
electric prin circuit.

EFECTUL TERMIC: la trecerea curentului electric printr-un conductor se degajă căldură.


EFECTUL MAGNETIC: constă în apariția unui câmp magnetic în jurul unui conductor parcurs
de curent electric
EFECTUL CHIMIC (electroliza): constă în depunerea de substanțe sau degajarea de gaze la
electrozi, atunci când curentul electric străbate o soluție.

LEGEA LUI JOULE: cantitatea de căldură degajată la trecerea curentului electric printr-un
conductor este proporțională cu rezistența acestuia, pătratul intensității curentului electric
ce-l străbate și intervalul de timp cât circulă curent electric prin conductor.

S-ar putea să vă placă și