Sunteți pe pagina 1din 5

Curentul electric stationar I. notiunile cerute de programa de bacalaureat conform Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII.

2010 =expresiile bolduite(si relatiile asociate acestor cerinte, relatii pe care le consider necesare in rezolvarea subiectelor din variantele de bacalaureat);modificri 2013? 1. CURENTUL ELECTRIC

1.1 curent electric( este miscarea ordonata de particule cu sarcina electrica q=Ne ; q=sarcina electrica; N=nr.de sarcini electrice elementare, e= sarcina electrica elementara; [q]=C=coulomb) 1.2 intensitatea curentului electric(este sarcina electrica ce trece prin sectiunea transversala a conductorului in unitatea de timp I= ) 1.3. unitatea de masura a intensitatii curentului electric(amperul= A=unitate de masura fundamentala) 1.4 circuitul electric simplu [consumator (rezistor)+fire de legatura(conductoare)+sursa (generator)]; 1.5 tensiunea electromotoare a generatorului electric(este lucrul mecanic L efectuat de sursa pentru a transporta unitatea de sarcina electrica prin intregul circuit E = ; E = U + u; [E]= volt= ) 1.6 tensiunea la bornele generatorului electric (U = ) )

1.7 caderea de tensiune pe interiorul generatorului (u =

2. LEGEA LUI OHM

2.1 rezistena electric (este prin definitie raportul dintre tensiunea aplicata pe o portiune de circuit si intensitatea curentului care trece prin portiunea respectiva R= ) 2.2 legea lui Ohm pentru o poriune de circuit ( I = 2.3 lg. lui Ohm pentru ntreg circuitul( I = )

; r= rezistenta interna a sursei) )

2.4. unitatea de msur pentru rezistena electric ( [R]=ohm==

2.5 rezistena electric a unui conductor liniar( R = ; l=lungimea conductorului; S= sectiunea transversala a conductorului) 2.6 rezistivitatea electric (notata cu litera greceasca ro, caracterizeaza din punct de vedere electric materialul; ; []=m) 2.7 dependena rezistivitii electrice de temperatur( = 0(1 + t); R = R0 (1+t); = ; 0 si R0 sunt valorile rezistivitatii respectiv rezistentei electrice la temperatura t0=00C)

3. LEGILE LUI KIRCHHOFF 3.1 reeaua electric, nodul si ochiul de reea,

3.2. legile lui Kirchhoff Intr-un nod Ij,intr= Ij,ies Intr-un ochi IkRk j=
4. GRUPAREA REZISTOARELOR I GENERATOARELOR ELECTRICE

4.1 rezistena electric echivalent a gruprii rezistoarelor o Legate in serie Re=Rj ; Re>Rj o Legate in paralel = ; Re< Rj 4.2 rezistena electric echivalent a gruprii mixte a mai multor rezistoare o Prin combinari de grupari serie si paralel; o Prin transformarea rezistentelor legate in triunghi ( R1, R2, R3) in rezistentele echivalente legate in stea(R12, R13, R23) cu valorile R12= si la fel pentru R13 = sau R23=
1|Page

4.3 rezistena electric interna echivalent i t.e.m. echivalent corespunztoare gruprii mai multor generatoare electrice o Legate in serie re=rj ; Ee= Ej o Legate in paralel = ; Ee= re 5. ENERGIA I PUTEREA ELECTRIC 5.1 energia electrica ( reprezinta lucrul mecanic efectuat de sursa pentru a deplasa purtatorii de sarcina electrica prin circuit; W= L si [W]= [L]=joule =newton metru= kgm2/s2 ) 5.2 energia transmisa de generator consumatorului ntr-un interval de timp W= UIt 5.3 energia disipata n interiorul generatorului w = uIt 5.4 randamentul unui circuit electric simplu notat cu litera greceasca eta, are formulele echivalente: = ;= ; = pentru circuitele electrice ramificate care pot fi reduse la un circuit simplu echivalent R=R e si r=re este marime adimensionala, subunitara, exprimata in procente(cat la suta din energia sursei este folosita de consumator)

5.5 puterea electric (reprezinta energia consumata in unitatea de timp; P = ; [P]= watt =W= ) expresia puterii ( unui consumator P= UI; interne p = uI; totale Ptotal= EI) 5.6 relaii ce caracterizeaz puterea electric Atunci cand sursa (E; r) genereaza pentru doua rezistente R1 , R2 aceeasi putere este valabila relatia P1=P2 R1R2= r2 Atunci cand o sursa (E; r) transfera consumatorului R puterea maxima sunt valabile relatiile Pmax = R= r optim= = 50%

II. detalierea notiunilor cerute de programa de bacalauret


1. CURENTUL ELECTRIC 1.1 CURENTUL ELECTRIC:

este fenomenul de miscare ordonata de particule cu sarcina electrica; in conductorii metalici- metale din care sunt realizate firele/cablurile/conductoarele de legatura din orice circuit electric- particulele cu sarcina electrica liberi sunt electronii; in electroliti solutii-particulele cu sarcina electrica liberi sunt ionii si radicalii ionici; electronii sunt particule elementare, universale ( prezenti in orice atom XAZ , in numar Z) cu sarcina electrica egala cu o sarcina elementara NEGATIVA; sensul real al curentului electric-al miscarii electronilor din firele metalice ale conductorilor de legatura este prin circuitul exterior sursei electrice de la minus( unde sunt in exces sarcinile negativeelectronii)spre plus; sensul conventional al curentului electric este prin circuitul exterior sursei electrice, de la plus la minus ( opus celui real sau considerat ca sens real de miscare , prin firele de legatura, pentru sarcinile pozitive, sarcini care in realitate, in metale, sunt fixate in nodurile retelelor cristaline metalice sub forma ionilor pozitivi metalici); problemele se rezolva in contextul sensului conventional al curentului electric sarcina electrica (notata q sau Q) este un numar (intreg) N de sarcini elementare e=1,6x10-19C deci q=Ne; unitatea de masura pentru sarcina electrica este coulombul = amper secunda ( din definitia intensitatii) 1.2.INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC: notatie sau simbol I Marime fundamentala in S.I.(alaturi de alte sase-lungime,masa, timp, temperatura absoluta, cantitatea de substanta si intensitatea luminoasa); Definita ca sarcina electrica (q) care trece prin sectiunea transversala a conductorului electric, in unitatea de timp(t = 1s) conform Relatiei de definitie I= ; In schema circuitului electric, intensitatea curentului electric este asociata sensului conventional al curentului electric, desenat pe firele de legatura printr-o sageata care pleaca de la borna +;
2|Page

Daca intensitatea curentului electric este negativa inseamna ca sensul curentului electric respectiv este invers celui conventional presupus astfel. 1.3.UNITATEA DE MASURA A INTENSITATII CURENTULUI ELECTRIC este amperul=A unitate fundamentala S.I.( singura din electricitate si alaturi de metru, kg, secunda, kelvin, mol, candela) Aparatul de masura pentru intensitatea curentului electric este ampermetrul se leaga in serie, pe fir, pentru a inregistra debitul de curent electric; Rezistenta ampermetrului este neglijabila, pentru a nu micsora intensitatea curentului masurata;RA 0; Daca un ampermetru este legat(accidental)in paralel cu o portiune de circuit practic scurtcircuiteaza acea portiune de circuit! Pentru a mari de n ori domeniul de masura al unui ampermetru ( I=nIA), n-1 parti de curent sunt trecute printr-o rezistenta sunt Rsunt , legata in paralel cu ampermetrul; Pentru a prelua n-1 parti din curent, rezistenta suntului trebuie sa fie de n-1 ori mai mica decat rezistenta ampermetrului, deci Rsunt=RA/(n-1) 1.4. CIRCUIT ELECTRIC SIMPLU Este format din consumatorul electric, firele de legatura si sursa electrica; Consumatorul electric este cel care consumaenergia electrica transferata de sursa prin firele electrice; Cel mai simplu consumator electric este cel ohmic, numit rezistor, caracterizat de rezistenta electrica R masurata in ohmi ( ohm=) si reprezentat in schemele electrice printr-un dreptunghi foarte ingust; Firele/conductoarele de legatura sunt cele care conduc( cu viteza luminii!) sau transfera energia electrica de la sursa la consumator; prin intermediul curentului electric ,in sensul conventional de la plusul sursei; ca orice element de circuit au rezistenta electrica, dar neglijabila! (Rf0); Sursa sau generatorul electric genereaza / produce/obtine energie electrica din alte forme de energie; generatorul electric prin energia pe care o genereaza asigura deplasarea electronilor prin intregul circuit sub forma curentului electric; ca orice element de circuit are rezistenta electrica numita rezistenta interna r, valorile acesteia sunt in general mici, iar la sursele ideale se neglijeaza;
1.5. TENSIUNEA ELECTROMOTOARE A UNUI GENERATOR ELECTRIC,

Orice sursa electrica este caracterizata de doua marimi: tensiunea electromotoare E si rezistenta interna r; tensiunea electromotoare este caracteristica sursei definita prin lucrul mecanic L efectuat de aceasta pentru a deplasa unitatea de sarcina electrica q= 1C, prin intregul circuit, conform relatia de definitie E = . 1.6. TENSIUNEA LA BORNELE GENERATORULUI este notata U; Reprezinta lucrul mecanic L efectuat pentru a deplasa unitatea de sarcina electrica q = 1C, prin circuitul exterior; relatia de definitie a tensiunii la borne este U = Lext/q ; 1.7. CADEREA DE TENSIUNE IN INTERIORUL GENERATORULU I notata u si definita conform relatiei u = Lint/q ; cum lucrul mecanic total L = Lext+ Lint rezulta relatia dintre tensiunile electrice in circuitul simplu E = U + u ( valabila doar pentru un circuit SIMPLU sau echivalent cu unul simplu Ee= U + ue) unitatea de masura a tensiunilor electrice este voltul = V conform relatiei de definitie a tensiunii electrice voltul = = tensiunea electrica este masurata cu voltmetrul, conectat in paralel pentru a modifica cat mai putin tensiunea masurata , rezistenta voltmetrului este foarte mare, practic infinit, portiunea cu voltmetru echivaland cu o portiune in regim de mers in gol; Pentru a masura o tensiune U de n ori mai mare decat aceea suportata de voltmetru ( U=nUV), n-1 parti de tensiune sunt preluate de o rezistenta aditionala Rad , legata in serie cu voltmetrul; Pentru a prelua n-1 parti din tensiune , rezistenta aditionala trebuie sa fie de n-1 ori mai mare decat rezistenta voltmetrului, deci Rad=RV (n-1) 2. LEGEA LUI OHM (valabila pentru circuitele simple sau echivalente cu un circuit simplu!)
2.1. REZISTENTA ELECTRICA

3|Page

rezistena electric a unei portiuni de circuit reprezinta, prin definitie, raportul dintre tensiunea de la borne si intensitatea curentului prin acea portiune de circuit; R=

se noteaza cu litera R pentru consumatorii obisnuiti si r pentru rezistenta(interna) a sursei; 2.2 LEGEA LUI OHM PENTRU O PORTIUNE DE CIRCUIT are expresia I=U/R echivalenta cu U= IR sau cu relatia de definitie a rezistentei electrice R=
2.3 LEGEA LUI OHM PENTRU NTREGUL CIRCUIT are expresia I =

Se aplica in aceasta forma doar pentru circuitul simplu(o singura sursa si un singur consumator); Pentru circuite ramificate in care se poate calcula rezistenta si t.e.m. echivalenta, legea lui Ohm se foloseste in forma I =

Pentru mers in gol = bornele nu fac legatura intrerupator deschis = voltmetru ideal legat normal=R = si rezulta I=0 ; U = Umax= E. Pentru scurtcircuit = borne legate direct intrerupator inchis, avem R = 0 si rezulta U = 0; I = Imax= E/r ) Din graficul tensiunii electrice la borne in functie de intensitatea curentului electric prin circuitul simplu intersecia cu axele reprezint valorile maxime ale mrimilor de pe axe, respectiv t.e.m. i Isc 2.5.rezistena electric a unui conductor liniar ; Depinde doar de materialul din care este facut conductorul(prin constanta de material numita rezistivitate electrica, notata ) si de dimensiunile geometrice ale acestuia(lungimea, l si aria sectiunii transversale, S) R= ; Pentru firele de legtur rezistena se neglijeaz; dac tensiunea la bornele sursei nu este aceeai cu cea de la bornele consumatorului reyult c firele au rezisten diferit de zero 2.6.rezistivitatea electric se noteaza ( atentie sa nu se confunde cu densitatea!) ; este constanta de material, dar depinde de temperatura; rezistivitatea conductoarelor electrice creste cu cresterea temperaturii! 2.7. dependena rezistivitii electrice de temperatur = 0(1 + t) cu rezistivitatea electrica la temperatura t (0C), iar 0 este rezistivitatea electrica la t0=00C este coeficientul termic al rezistivitatii calculat din relatia care da cresterea rezistentei cu temperatura = rezulta []=grad-1 din R = obtinem relatia echivalenta pentru cresterea rezistentei conductoarelor metalice cu temperatura R = R0(1+t) unde R este rezistenta electrica la temperatura t (0C), iar R0 este rezistenta electrica la t0=00C 3. LEGILE LUI KIRCHHOFF 3.1 RETEAUA ELECTRICA- NODUL SI OCHIUL DE RETEA Reteaua electrica reprezinta un circuit electric ramificat; zona de ramificatie cuprinde cel putin trei fire de legatura si se numeste NOD; portiunea de circuit dintre doua noduri consecutive reprezinta o LATURA de retea si de-a lungul unei laturi avem aceeasi intensitate a curentului electric; conturul inchis format dintr-o anumita succesiune de laturi de retea formeaza un OCHI de retea 3.2 LEGILE LUI KIRCHHOFF Prima lege (legea nodurilor)descrie ce se intampla intr-o ramificatie sau NOD -intra si ies curenti electrici si conform conservarii sarcinii electrice Ij,intr= Ij,ies A doua lege (legea ochiurilor) descrie ce se intampla intr-un OCHI de retea,fiind generalizarea legii lui Ohm pentru intregul circuit I = sau E = IR +Ir care pentru ochiul de retea devine Suma ALGEBRICA a t.e.m. dintr-un ochi de retea este egala cu suma AGEBRICA a caderilor de tensiune U=IR de-a lungul ochiului parcurs sau ImRk j=

4|Page

5|Page