Sunteți pe pagina 1din 16

ELECTROCINETICA

ELECTRICITATEA
Electricitatea este o ramură a fizicii care se
ocupă cu studiul fenomenelor electrice.
Electricitatea are două părţi principale:
electrostatica şi electrocinetica. Revoluţia
industrială a determinat inventarea a
numeroase maşini şi aparate care utilizau
aplicațiile practice ale fenomenelor electrice.
Electrocinetica cuprinde studiul stărilor
electrice ale conductoarelor parcurse de curent
electric de conducție, ceea ce se pune în
evidență experimental și prin dezvoltarea de
căldură sau se produce în aceste conductoare.
Se numește curent electric orice mișcare
ordonată de sarcini electrice.
Legea lui Ohm pentru un circuit
electric simplu
Se numește circuit electric simplu ansamblul
format din generatorul electric, conductorii de legătură
și unul sau mai mulți consumatori (receptori). Definind
tensiunea electromotoare a unui generator (E), a fost
prezentată și relația dintre tensiunea de la bornele
acestuia (Ub), aplicată unui circuit electric simplu, și
căderea de tensiune în interiorul generatorului (u):
E=Ub+u
Pentru cele două portiuni ale circuitului, cea
exterioară generatorului (circuit exterior) și cea
interioară (circuit interior), poate fi utilizată legea lui
Ohm formulată anterior (legea lui Ohm pentru o
porțiune de circuit): - pentru circuitul exterior:
U = IR - pentru circuitul interior: u = Ir
Suma dintre rezistența internp a generatorului și
cea a circuitului exterior reprezintă rezistența
electrică totală a circuitului electric simplu.
Intensitatea curentului electric ce se stabilește la
închiderea unui circuit electric simplu este direct
proporțională cu tensiunea electromotoare a
generatorului și invers proporțională cu rezistența
totală a circuitului (Legea lui Ohm pentru un circuit
electric simplu):
INTENSITATEA CURENTULUI
ELECTRIC
Intensitatea curentului electric, numită şi intensitate
electrică este o marime fizică scalară ce caracterizează
curentul electric şi măsoară sarcina electrică ce
traversează secţiunea unui conductor în unitatea de
timp.

Unitatea de măsură în Sistemul International este


amperul (A), și este egal cu intensitatea curentului
electric care trece prin doi conductori identici expuși în
vid între care există o forță de 2·10-7 N. Intensitatea
curentului electric se măsoară cu un aparat numit
ampermetru.
PRIMA LEGE A LUI KIRCHOFF

Se referă la nodurile de rețea și exprimă


conservarea sarcinii electrice într-un nod de
rețea. Ea afirmă că suma sarcinilor electrice
care intră într-un nod într-un anumit
interval de timp este egală cu suma
sarcinilor care ies din nod în același interval
de timp.
Suma algebrică a intensităților curenților
electrici care se întâlnesc
într-un nod de rețea este egală cu zero.
A DOUA LEGE A LUI KIRCHOFF

Se referă la ochiurile de rețea. Suma


algebrică a tensiunilor electromotoare ale
surselor în lungul unui ochi de rețea este
egală cu suma algebrică a căderilor de
tensiune de pe laturile ochiului.
REZISTENȚA ELECTRICĂ
Rezistenţa electrică este o mărime fizică
prin care se exprimă proprietatea unui
conductor electric de a se opune trecerii
prin el a curentului electric. Unitatea de
măsura a rezistenţei electrice, în SI, este
ohm-ul, notat cu Ω.
Într-un circuit electric, valoarea
rezistenţei se calculează cu ajutorul legii lui
Ohm, fiind egală cu raportul dintre
tensiunea U aplicată la bornele sursei şi
intensitatea I a curentului care circulă prin
conductor.
Dependenţa rezistenţei de natura şi
dimensiunile conductorului:
R=ρl/S
ρ – rezistivitate electrică
[ρ] SI = Ωm
Dependenţa rezistenţei de
temperatură:
ρ = ρ0 ( 1 + α t ) ;
R = R0 ( 1 + α t ) ;
α –coeficient termic al rezistivităţii;
[α] SI = grad -1
GRUPAREA REZISTOARELOR
A. GRUPAREA SERIE
Două sau mai multe rezistoare sunt
conectate în serie dacă aparţin aceleiaşi
ramuri dintr-o reţea electrică. Rezistoarele
grupate în serie sunt parcurse de acelaşi
curent electric.
B. GRUPAREA PARALEL
Două sau mai multe rezistoare sunt
grupate în paralel dacă sunt conectate între
aceleaşi două noduri.
EFECTELE CURENTULUI ELECTRIC

Curentul electric are numeroase efecte:


EFECTUL TERMIC: Efectul termic
(denumit şi efect Joule-Lenz) este
reprezentat de disiparea căldurii într-un
conductor traversat de un curent electric.
Aceasta se datorează interacțiunii
particulelor curentului (de regulă electroni)
cu atomii conductorului, interacţiuni prin
care primele le cedează ultimilor din
energia lor cinetică, contribuind la mărirea
agitației termice în masa conductorului.
EFECTUL MAGNETIC

Este reprezentat de apariția unei tensiuni


electromotoare de inducție (descrisp
cantitativ de legea inducției
electromagnetice Faraday) într-un
conductor supus acțiunii unui câmp
magnetic.
EFECTUL ELECTROCHIMIC

Electroliza este procesul de orientare şi


separare a ionilor unui electrolit cu ajutorul
curentului electric continuu.
Prin electroliză se obţine şi cuprul
electrotehnic de mare puritate.
Galvanoplastia constă în depunerea unor
straturi metalice subţiri pe obiecte metalice
în scop de protecţie sau decorativ
(nichelare, cromare, argintare, aurire etc.)
SIGURANȚA FUZIBILĂ este folosită
pentru protecția instalației electrice la
scurtcircuit.

S-ar putea să vă placă și