Sunteți pe pagina 1din 2

LEGEA LUI OHM

Legea lui Ohm sau legea conducției electrice, stabilește legăturile între intensitatea curentului


electric (I) dintr-un circuit electric, tensiunea electrică (U) aplicată și rezistența electrică (R) din
circuit.
Legea lui Ohm se poate aplica și unei porțiuni de circuit.
Legea lui Ohm se aplică pentru conductori electrici la capetele cărora se aplică tensiuni electrice.
Legea lui Ohm spune că într-un circuit intensitatea (I) curentului electric este direct
proporțională cu tensiunea aplicată și invers proporțională cu rezistența (R) din circuit.
Formula matematică a legii lui Ohm este:

U
I= R

unde:
I este intensitatea curentului, măsurată în amperi;
U este tensiunea aplicată, măsurată în volți;
R este rezistența circuitului, măsurată în ohmi.
Cu alte cuvinte, în cazul unui rezistor a cărui rezistență este constantă,
dacă tensiunea crește, intensitatea curentului va crește proportional cu tensiunea
și invers. Un astfel de rezistor care respectă fidel legea lui Ohm se
numește rezistor ohmic.
Instrumentul pentru măsurarea rezistențelor electrice este ohmmetrul. Rezistența
se poate măsura și indirect, măsurând tensiunea și intensitatea și făcând apoi
raportul dintre mărimile acestora.
LEGEA LUI OHM PENTRU UN CIRCUIT ÎNTREG

Intensintatea curentului electric , pe întregul circuit, este direct proporţionalã cu intensitatea


electromotoare şi invers proporţionalã cu rezistenţa întregului circuit.
E=I R+I r
I-intensiteatea curentului exprimatã în amperi;
E-tensiunea electromotoare (tensiunea electricã de–a lungul întregului circuit –exprimatã în
volţi);
R-rezistenţa circuitului exterior–exprimatã în ohmi;
r-rezistenţa circuitului interior–exprinatã în ohmi;
R +r -rezistenţa întregului circuit exprimatã în ohmi.
Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu

Definind tensiunea electromotoare a unui generator (E), a fost prezentata si relatia dintre
tensiunea de la bornele acestuia (Ub), aplicata unui circuit electric simplu, si caderea de tensiune
in interiorul generatorului (u):

Pentru cele doua portiuni ale circuitului, cea exterioara generatorului (circuit exterior) si cea
interioara (circuit interior), poate fi utilizata legea lui Ohm formulata anterior (legea lui Ohm
pentru o portiune de circuit):

§ pentru circuitul exterior: U = IR

§ pentru circuitul interior: u = Ir

Folosind relatiile obtinute prin utilizarea legii lui Ohm pentru o portiune de circuit, se obtine:

E = IR + Ir = I(R+r)

Astfel a fost formulata de catre Ohm o lege pentru intregul circuit. Utilizarea acesteia pemite
calcularea valorii intensitatii curentului electric ce se stabileaste intr-un circuit electric simplu, in
functie de parametrii acestuia.

Suma dintre rezistenta interna a generatorului si cea a circuitului exterior reprezinta rezistenta
electrica totala a circuitului electric simplu.

Intensitatea curentului electric ce se stabileaste la inchiderea unui circuit electric simplu este
direct proportionala cu tensiunea electromotoare a generatorului si invers proportionala cu
rezistenta totala a circuitului (Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu):
I=E/(r+R)