Sunteți pe pagina 1din 16

CURENTUL ALTERNATIV

1. PRODUCEREA CURENTULUI ALTERNATIV


Fenomenul de inductie electromagnetica se bazeaza pe variatia unui flux
magnetic care are drept consecinta aparitia unei tensiuni electromagnetice alternative
proportionale cu viteza de variatie acestui flux

= (BScos ) = (B)Scos + B(S) cos BSsin


variatia campului
magnetic (miscarea
miezului magnetic)

variatia suprafetei
campului magnetic
(deplasarea unui
conductor in camp)

variatia

(rotirea unei
bobine)

Considerant o bobina de suprafata S care se roteste intr-un camp magnetic


constant de inductie B, va avea loc aparitia unei tensiuni alternative sinusoidale date de
relatia:

= Emax sin( t+ 0 ) =
t
d d
B = 0, S = 0,
= ( t+ 0 ) =
dt dt
Emax = NBS = max, N nr de spire
e = Emaxsin( t + 0 ) tensiune alternativa instantanee
i = Imax sin( t + 0 ) intensitatea curentului indus in spire
e=-

Aparatele de masura vor masura vlorile efective ale tensiunii si intensitatii:


U=

U max
I
si I = max
2
2

Rezulta pentru tensiunea si curentul indus expresiile:

e
~

u=

2 Usin ( t + 0 )

i=

2 Isin ( t + 0 )

simbol sursa alternativa de tensiune

2. CIRCUITE ELEMENTARE DE C.A.


Rezistorului ideal in curent alternativ
K
I(t)
e(t), r ~

U(t)

u(t) = Umaxsin( t + 0u )
i(t) = Imaxsin( t + 0i )
U max
; ou = oi => = 0
Imax =
R

Tensiunea si intensitatea instantanee sunt in faza (decalajul


= ou = oi = 0 ).Rezistenta rezistorului ideal face ca u(t) si i(t) sa fie in aceeasi faza
R=

U
I

Bobina ideala in c.a.


K

Bobina ideala => rezistenta 0

I(t)
L uL(t)

e(t), r ~

di
1
uL(t) = L => i(t) = u L (t)d(t)
dt
L0

R
uR(t)

Pentru i(t) = Imax sin( t + 0i ) => UL(t) = Umaxsin( t + 0u )

uL(t) = LImaxcos( t + 0i ) = LImaxsin( t + 0i + )


2

=> Umax = LImax

ou = oi + =
2
2
intensitatea este defazata in urma tensiunii cu
XL = L se numeste reactanta inductiva

UL = LIL

U
U
XL = max = L
I max
IL

IL

Daca e frecventa curentului alternativ (de ex. 50 HZ) si L inductanta unei bobine,
atunci reactanta inductiva va fi : XL = 2 L
Bobina reala intr-un circuit de c.a. introduce o rezistenta aparenta care conduce la
scaderea intensitatii prin circuit.
Condensatorul ideal in c.a.
Condensatorul ideal rezistenta

K
I(t)

du
i(t) = C c
dt

e(t), r ~

=
UR(t)

uc(t) = Umax sin( t + ou )


t

ui(t) = Imax sin ( t + oi )

1
Uc(t) = i(t)dt
C0

i(t) = CUmax cos ( t + ou ) = CU max sin(t + ou + )


2
Imax = CU max
oi = ou +

=
2
2

Intensitatea este defazata inaintea tensiunii cu

Uc(t)

XC =

1
C

se numeste reactanta capacitiva


XC =

U max
I max

V
= (ohm)
A
1
XC =
2C

<XC> =

3.CIRCUITUL RLC SERIE DE CURENT ALTERNATIV

Un circuit alcatuit dintr-un rezistor, o bobina si un condensator legate in serie:


UR

UL

K
R
u(t)

=
i(t)

Intensitatea instantanee a curentului:


i(t) = Imax sin ( t + oi ) ; oi = 0
Scriind K II in circuit :
u(t) = uR(t) + uL(t) + uC(t)
u = RImax sin t + XLImaxsin( t +
1
I
jc
1
)]I
U = [R + j( L c

fazorial: U = RI + j LI +

) + XCImaxsin( t - )
2
2

di(t) 1
diferentialul u(t) = Ri(t) + L
+ i(t)dt
dt
C0
Z = R + j(XL - XC) impedanta circuitului serie RLC
XL = j L reactanta inductiva
1
XC =
reactanta capacitiva
jc
UR = RI uR si i sunt in faza

UL = XLI uL si i defazate cu
2

UC = XCI uC si i defazate cu
2
2
2
2
U = U R + (U L U C )
Z=

R 2 + (X L X C ) 2

Z=

R 2 + (L

1 2
)
C

Defazajul dintre tensiune si curent va fi:

X XC
tg = L
=> = arctg
R

1
C

Expresia tensiunii va fi :
u(t) = ZImax sin ( t + )
In marimi efective: U=ZI
Daca > 0 => XL > XC si circuitul se comporta inductiv
Daca < 0 => XC > XL si circuitul se comporta capacitiv
Daca = 0 => XC = XL comportare rezistiva avem rezonanta
1
1
L =
=> 0 =
= pulsatie de rezonanta
C
LC
Frecventa de rezonanta:
1
0 =
2 LC

Intensitatea e maxima:

I0 =

U
, impedanta minima Z =R
D

Factorul de calitate al circuitului rezonant (supratensiune)

Q= 0
U

Q=

= 0

U
= C
U

sau

= 0

UL = XL I0
UC = XC I0
U = R I0

0 L
1
1 L
=
=
0 RC R C
R

Impedanta caracteristica: Z0 =

L
Z
=> QS = 0
C
R

Observatii:

pentru frecventa < 0 avem < 0 => circuit capacitiv

pentru frecventa > 0 avem > 0 => circuit inductiv


la frecventa = 0 avem = 0 => circuit rezitiv

4. CIRCUITUL RLC PARALEL IN CURENT ALTERNATIV


Este un circuit alcatuit dintr-un rezistor, o bobina si un conductor legate in
paralel.Tensiunea instantanee a curentului este aceeasi pe toate componentele.
K

u(t) = Umaxsin( t + ou )
u(t)

consideram ou = 0 (referinta)
scriind KI avem: i(t) = iR(t) + iL(t) + iC(t)
i=

i(t)
R
i(t)

U R max
U
U

sin t + max sin(t ) + max sin(t + )


R
XL
2
XC
2

iL

=C

Fazorial vom scrie:


U
U
+
+ jCU
R j L
1
1
) ]U = Y U
I = [ + j(C
R
L
1
1
Y = + j(C
) - admitanta circuitului
R
L
I=

Factorul de calitate al circuitului rezonant (supratensiune)

Qp =

IL
I

= 0

IC
I =
0

=> IL

= 0

= IC

= 0

R
R R
= 0 RC = R
= ; Z0 = impedanta caracteristica
Z0 Z
0 L
In functie de frecventa a oscilatiei avem:

QP =

pentru frecventa > 0 avem < 0 => circuit capacitiv

pentru frecventa < 0 avem > 0 => circuit inductiv

la frecventa = 0 avem = 0 => circuit rezitiv (rezonanta)

= arctg

[1 ( ) 2 ]
L
0

5.PUTEREA IN CIRCUITELE DE C.A.


Triunghiul puterilor

Puterea activa disipata pe rezistor

P = UIcos
Pa(S)

Pr(Q)

P
factor de putere
UI
<Pr>SI = <U>SI <I>SI = W (Watt)

cos =

Puterea reactiva utilizata de bobina si condensator pentru generarea campurilor


magnetice si respectiv electrice.

Pr = UIsin

<Pr>SI = 1 var (voltmetru reactiv)

Puterea aparenta data de energia transferata circuitului de catre generatorul de


C.A. in unitatea de timp.

Pa = UI

<Pa>SI = VA (voltamper)

6. CIRCUITUL OSCILANT LC

i(t)
uc(t)

UL

Intr-un circuit format din bobina si


condensator
se
produc
fenomene
oscilatorii.Oscilatiile electromagnetice ale
campului magnetic si electric.Intr-un circuit
LC cu componente ideale se produc oscilatii cu
amplitudine constanta.Intr-un circuit LC real,
oscilatiile sunt amortizate sau aperiodice
datorita rezistentei interne a circuitului.

UL(t) + UC(t) = 0
di 1 t
L + i(t)dt = 0
dt C 0
Inlocuind i(t) =

dq
1
si 2 =
avem :
dt
LC

d 2q
+ 2q = 0 q(t) = Q m sin(t + )
dt

Pulsatia: 0 =

1
; perioada: T0 = 2 LC
LC

Pentru intensitate: i(t) = Imaxsin( 0 t + + ) => defazaj de


2
2
Energia

Intr-un circuit oscilant LC energia electromagnetica se conserva


E = Wel + Wmag = ct
q 2 (t)
i 2 (t)
E=
+L
= const
2C
2
Q2
I2
E = 0 = L max
2C
2

7. UNDE ELECTROMAGNETICE
Campul electromagnetic: este ansamblul camp electric variabil camp magnetic
variabil care se genereaza reciproc.
Unda electromagnetica: reprezinta orice perturbatie a campului electromagnetic
care se propaga.

viteza in vid : c =

1
m
= 3108

0 0

viteza intr-un mediu oarecare: v =

1
C
=

r r

Unda electromagnetica este o unda transversala


E

Emax
t

ur ur r
E = B v

sau

E = Bv

Unda electromagnetica nu are nevoie de un mediu suport pentru a se propaga


Unda electromagnetica transporta energie cu densitatile:
1
1
1 B2
2
2
wel = E si wmag = H =
2
2
2
H = intensitatea campului magnetic
B = H
Dependenta in timp

E(t) = Emaxsin t
H(t) = Hmaxsin t

Ecuatiile undei electromagnetice plane:


t x
E(x,t) = Emax sin 2( )
T
t x
H(x,t) = Hmax sin 2( )
T

Clasificarea undelor electromagnetice:


1. undele radio : [ 10 cm, 10 km], [ 10 Hz, 1 GHz]
- se utilizeaza in transmisii radio si tv
unde lungi [0,6 2 km]
unde medii [100 600 m]
unde scurte [10 100 m]
unde ultrascurte [1 10 cm]
2. microunde: [ 1mm, 30 cm], [ 1GHz, 31011 Hz]
- sunt generate ca si undele radio de instalatii electrice si se folosesc
in sisteme detelecomunicatii, in radar si in cercetarea stiintifica, la
studiul proprietatilor atomilor, moleculelor si gazelor ionizate.Se mai
impart in unde decimetrice, centimetrice si milimetrice.

3. radiatia inflarosie : [ 760 nm, 1 mm], [ 31011 Hz, 41014 Hz]


- sunt produse de corpurile incalzite
si instalatii electronice care emit unde cu lungimi
submilimetru.
4. radiatia vizibila : [ 390 nm, 760 nm]
5. radiatia ultravioleta (UV) : [ 1 nm, 390 nm]
- sunt generate de mplecule si atomii ce participa la o
descarcare electrica in gaze.Soarele este o sursa puternica
de radiatii
6. radiatia x (Rntgen): [ 1 nm, 1 nm]
- sunt produse in tuburi speciale in care un fascicul de
electroni accelerat cu ajutorul unei tensiuni electrice de
ordinul zecilor de mii de volti, bombardeaza un electrod.
7. radiatia : < 0,1 nm
- este produsa de nucleele atomilor

ELECTROMAGNETISM
1.Campul magnetic
Campul mgnetic reprezinta o caracteristica a spatiului din jurul anumitor corpuri,
care se manifesta prin interactiuni magnetice (atrageri sau respingeri) asupra magnetilor,
conductelor parcurse de curent electric sau a particulelor incarcate cu sarcina electrica
aflata in miscare.
O caracteristica a campului magnetic o reprezinta intensitatea campului magnetic
ur
ur
ur
notata cu H sau inductia campului magnetic ( B = H ), marimi fizice vectoriale tangente in
orice punct la liniile de camp magnetic.

campul
magnetic

ur
B

conductor

r
F

Forta electromagnetica reprezinta


forta exercitata de un camp magnetic asupra
unui conductor parcurs de curent electric,
aflat in acel camp

r
r ur
F = I(r B)

r
r - descrie sensul curentului printr-un conductor rectiliniu de lungime l si care
face unghiul cu liniile de camp magnetic.
F = BIlsin
r ur
r
Din produsul vectorialr r B rezulta ca forta electromagnetica F este atat pe
directia conductorului (data de r ) si pe liniile de camp magnetic (directia data de vector).
Sensul fortei electromagnetice se stabileste cu ajutorul regulii mainii stangi.
Pentru = 90o (conductor perpendicular pe liniile de camp magnetic)
F
F = BIl => B =
Il

Campul magnetic produs de curenti stationari

conductor rectiliniu lung

linii de camp

r
I

= r 0

ur
B

inductia
magnetica

Un conductor rectiliniu (de


lungime ) strabatut de un curent electric
de intensitate I, produce in jurul lui un
camp magnetic circular.
ur
Vectorul inductie magnetica B
este tangent la liniile de camp magnetic
si are valoarea B =

I
2r

- permeabilitatea magnetica a mediului in care se afla conductorul;


ur
r - distanta de la conductor la vectorul B

0 = 4 107

Tm
N
H
= 4 107 2 , ( ) H (Henry)
A
A
m

- este permeabilitatea ,agnetica a vidului


r - permeabilitatea magnetica relativa a mediului

Campul magnetic produs in centrul unei spire

ur
B
X

Un condensator circular (spira) strabatut de un

r
r

curent electric I produce in interiorul spirei un camp


magnetic.In centrul spirei vectroul inductie magnetica
ur
B este pe suprafata descrisa de spira si are

B=

valoarea:

I
, unde r este raza spirei
2r

Sensul vectoruluiu inductie magnetica este dat si in acest caz de regula


burghiului (sensul de rotatie fiind dat de sensul curentului).
pentru N spire vom avea: B = N

I
2r

ur
B
X

Campul magnetic din interiorul unui solid


Inductia magnetica a campului magnetic produs in centrul unui solenoid de
lungime l, avand N spire, parcurs de un curent de intensitate I este:

B=

Forta electrodinamica

NI
l

(1)

(2)

ur
I1
ur
I2

Doua conductoare paralele parcurse


de curenti electrici interactioneaza.Ele se
atrag daca curentii prin cele doua
conductoare sunt de acelasi sens sau se
resping daca curentii prin cele doua
conductoare au sensuri diferite.Forta cu care
cele doua conductoare interactioneaza este
numita forta electromagnetica
II l
si are valoarea: F = 1 2 ; d << l
2d
unde: l - lungimea comuna a conductoarelor
d distanta dintre conductoare

Forta Lorentz
Forta lorentz este o forta exercitata de un camp magnetic asupra unei particule
r
incarcate cu sarcina electrica q afata in miscare cu viteza v in campul magnetic uniform
ur
de inductie B

uur
r ur
FL = q (v B)
Traiectoria particulei este circulara FL se comporta ca o forta centripeta
FL = |q|vB = m

v2
=Ecp
r

Din aceasta relatie rezulta:


mv
qB

raza traiectoriei r =

perioada miscarii circulare in campul magnetic: T =

frecventa: =

2m
qB

1 qB
=
T 2m
qB
pulsatia: = 2 =
m
deviatia totala pentru campuri magnetice inguste sau slabe

y = r r 2 d 2

Fluxul magnetic.Inductia electromagnetica


camp magnetic

urr
= BS = BScos

ur
B

(s)

r
n

r
n normala la suprafata

Fluxul magnetic este dat de produsul scalar dintre vectorul inductie magnetica
r
r
si vectorul S = Sn dat de o suprafata de arie S a carei normala face un unghi cu liniile
de camp magnetic.

< >SI = <B>SI <S>SI = Tm2 = W0 (weber)


Inductia electromagnetica este fenomenul de producere a unei tensiuni
electromotoare induse (e) intr-un circuit deschis sau a unui curent electric indus intr-un
circuit inchis aflat intr-un camp magnetic.

Legea inductiei electromagnetice e =

Tensiunea electromotoare indusa intr-un circuit electric strabatut de un flux


magnetic variabil e direct proportional cu viteza de variatie a fluxului magnetic
Regula lui Lentz

Curentul electric indus are un astfel de sens incat prin efectele sale sa se opuna
cauzei care il produce.
Tensiunea electromotoare indusa: |e| = Blvsin
ur
r
unghiul dintre v si B

l lungimea conductorului
Autoinductia.Legea autoinductiei

v=

x
viteza conductorului
dt

Fenomenul de inductie electromagnetica in care campul inductor este


campul magnetic propriu.
Fenomenul de inductie electromagnetica produs intr-un circuit datorita
variatiei intensitatii curentului din acel circuit
Un exemplu il constituie autoinductia produsa la o bobina in momentul
intreruperii (sau deschiderii) circuitului.O variatie a intensitatii curentului determina o
variatie a fluxului magnetic prin bobina, ceea ce duce la aparitia unei tensiuni
electromotoare induse care genereaza un curent indus.

= LI
<L> =

Wb
= H (Henry)
A

Pentru un solenoid: L =

L inductanta bobinei

- flux magnetic propiu


I intensitatea curentului care produce fluxul
N 2S
l

N nr de spire
l - lungimea solenoidului
S aria sectiunii solenoidului

Legea autoinductiei

Tensiunea electromotoare autoindusa


(e) este direct proportionala cu viteza de
variatie a intensitatii curentului din acel circuit

dI
e = L
dt

Energia campului magnetic

Wm =

1 2
LI ;
2

Densitatea de energie
Wm =

dW B2
Ni
=
; B=
l
dv 2

S-ar putea să vă placă și