Sunteți pe pagina 1din 2

Psihodiagnostic I

2017-2018
Aplicații recapitulare parțial

1. O persoană de 42 de ani a obținut la testul MPR-S(Matricele Progresive Raven – Standard)


un punctaj de 55 de puncte.
a. știind scorurile obținute de subiect pentru fiecare serie (seria A: 12, seria B: 12,
seria C: 12, seria D: 12 și seria E: 7) și compoziția normală a scorului (seria A: 12,
seria B: 12, seria C: 11, seria D: 11 și seria E: 9), stabiliți dacă proba poate fi folosită
cu scop diagnostic
b. denumiți seria cu discrepanța cea mai mare
c. stabiliți care este coeficientul de inteligență al acestui subiect, știind că pentru vârsta
de 16 – 30, unui scor de 55 de puncte îi corespunde un QI de 122, iar performanta
așteptată la vârsta 45 de ani este 88 și pentru 40 de ani este de 93.
d. precizați ce nivel de inteligență are acest subiect
2. La testul WISC notele standard obţinute de un subiect, în ordinea de aplicare a probelor
obligatorii, sunt: 9; 6; 14; 10; 8; 13; 13; 15; 15; 6.
a. La care probe are subiectul scoruri extreme? Argumentaţi!
b. Realizaţi analiza calitativă a probelor verbale. Care sunt punctele forte ale copilului
testat? Dar cele slabe? Realizați o scurtă descriere.
c. Realizați analiza calitativă a probelor de performanță. Care sunt punctele forte ale
copilului testat? Dar cele slabe? Realizați o scurtă descriere.
3. La testul 16 PF o persoană a obținut la dimensiunea schizotimia-ciclotimia nota brută - 14,
la radicalism vs conservatorism nota brută - 9 și la forța supraeului nota brută – 19.
Transformați notele brute în note standard. Realizați o scurtă descriere a persoanei
investigate.

Factori de Nota standard


personalitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Schizotimia-ciclotimia 0-4 5-6 7 8-9 10 11 - 12 13-14 15-20
Radicalism vs conservatorism 0-4 5 6 7-8 9 10 11 12 13-14 15-20
Forța supraeului 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19 20-21 22-26

4. Un copil cu vârsta de 8 ani, obţine scorul standard 18 la proba de informaţii din cadrul
WISC. Ce putem spune în legătură cu acest rezultat obţinut?

1
Psihodiagnostic I
2017-2018
5. O persoană de 29 de ani a obținut la testul MPR-S (Matricele Progresive Raven – Standard)
un punctaj de 50 de puncte.
a. știind scorurile obținute de subiect pentru fiecare serie (seria A: 12, seria B: 11,
seria C: 12, seria D: 10 și seria E: 5) și compoziția normală a scorului (seria A: 12,
seria B: 11, seria C: 10, seria D: 10 și seria E: 7), stabiliți dacă proba poate fi folosită
cu scop diagnostic
b. denumiți seria cu discrepanța cea mai mare
c. stabiliți care este coeficientul de inteligență al acestui subiect, știind că pentru vârsta
de 16 – 30, unui scor de 50 de puncte îi corespunde un QI de 112, iar performanta
așteptată la vârsta 30 de ani este 100 și pentru 35 de ani este de 97.
d. precizați ce nivel de inteligență are acest subiect
6. La testul WISC notele standard obţinute de un copil la probele verbale, în ordinea de
aplicare a probelor obligatorii, sunt: 10; 12; 6; 11; 8. Realizaţi analiza calitativă a probelor
verbale. Care sunt punctele forte ale copilului testat? Dar cele slabe? Realizați o scurtă
descriere.
7. O persoană a obținut în urma aplicării testului Eysenck, forma A următoarele note brute: la
factorul L - 3 puncte, la factorul E – 15 puncte și la factorul N – 14 puncte. Realizați o
scurtă descriere a rezultatelor obținute.
8. La testul WISC notele standard obţinute de un copil la probele de performanță, în ordinea
de aplicare a probelor obligatorii, sunt: 5, 6, 3, 4, 7. Realizaţi analiza calitativă a probelor
de performanță. Care sunt punctele forte ale copilului testat? Dar cele slabe? Realizați o
scurtă descriere.
9. La testul MPR-S(Matricele Progresive Raven – Standard), un subiect cu vârsta de 38 de
ani obţine un punctaj de 45 de puncte. Știm că: pentru vârsta de 16 – 30, unui scor de 45 de
puncte îi corespunde un QI de 102; Performanţa aşteptată la vârsta de 35 de ani este 97 iar
pentru 40 de ani este de 93.
a. Care este coeficientul de inteligenţă al acestui subiect?
b. Care este nivelul de inteligență?
10. La scala de comprehensiune generală a testului WISC, un copil obţine scorul standard 18.
La scala completare de imagini, nota standard obţinută de copil este este 19. La care din
cele două scale, copilul a obţinut rezultatul cel mai bun?