Sunteți pe pagina 1din 6

Viktor Schauberger: Apa care curge prin forme spiralate devine apa vie

Toţi cei interesaţi de propria sănătate, de ecologie, de agricultură şi chiar de viitorul planetei pe
care trăim au multe de învăţat din studiile şi invenţiile genialului Viktor Schauberger, un
silvicultor austriac care a trăit între anii 1885 şi 1958. Supranumit Vrăjitorul apei, datorită unui
dispozitiv de purificare a apei pe care l-a proiectat şi realizat, Schauberger ne revelează, precum
un adevărat magician, secretele lichidului dătător de viaţă – APA.

Viktor Schauberger a fost o personalitate aparte în lumea ştiinţei secolului trecut. Unul dintre
acele personaje incomode, ale cărui descoperiri i-au deranjat pe mai-marii industriei vremii, care
dobândeau câştiguri imense din utilizarea surselor convenţionale de energie. Ori, Schauberger
propunea, ca surse neconvenţionale de energie, apa şi aerul, care sunt la îndemâna oricui…

Cu toate că nu avea studii superioare, cunoştinţele sale de biologie, fizică şi chimie se ridicau la
nivel universitar. Încă din copilărie a fost fascinat de modul de curgere al apei izvoarelor şi a
căutat să-i înţeleagă misterul.

Deviza inventatorului austriac Viktor Schauberger era „să înţeleagă natura, apoi să o copieze”. În
anii ’30, observând vârtejurile de apă din râuri, i-a venit ideea unor maşinării al căror principiu l-
a definit astfel: „Dacă aerul sau apa se învârtesc într-o formă ondulată numită coloidală, rezultă o
acumulare de energie care poate să provoace levitaţia.”

Mişcarea implozivă condensează energia

Plecând de aici, el a enunţat un principiu conform căruia energia se obţine în mod natural prin
implozie, şi nu prin explozie, precumîn motoarele actuale.

Această teorie se bazează pe un principiu universal al mişcării, ce include două aspecte – pe de o


parte, mişcarea implozivă, unificatoare, cea care susţine viaţa, iar pe de altă parte, mişcarea
explozivă, cea care conduce la epuizarea resurselor vitale. Primul tip de mişcare, imploziv,
generează răcire, creşterea puterii de absorbţie şi sănătate sau altfel spus sistemul să meargă în
direcţia scăderii entropiei, adică a creşterii ordinii. Al doilea tip de mişcare, cel exploziv,
generează căldură, presiune, fragmentare, boală şi chiar moarte.

Toate motoarele cunoscute se bazează pe explozie, deci conduc inevitabil la distrugerea naturii.
De aceea, unul din scopurile principale ale lui Schauberger a fost studierea şi reproducerea, prin
anumite mecanisme, a mişcării pe care natura o foloseşte pentru a condensa energie, implozia. În
principal, această mişcare descrie o formă spiralată în sens anti-orar, precum un vortex rotitor.
Pornind de la această formă, el a conceput, în timpul celui de-al doilea război mondial, mai multe
discuri zburătoare pentru nazişti, care funcţionau pe un mod de „propulsare cu vortex lichid” (o
tehnologie care ar anula gravitaţia), submarine, sisteme de purificare a aerului şi aparate de
producere neconvenţională a energiei electrice. Toate acestea se bazau pe deplasarea apei sau
aerului prin „ţevi răsucite” sau „ţevi cu filet” care nu erau altceva decât forme spiralate.
Maşina cu implozie

Schauberger explică principiul de funcţionare al maşinii cu implozie:

„Combustibilul maşinii cu implozie (apă sau aer) se află în strânsă legătură cu proprietăţile
caracteristice ale oxigenului care, răcindu-se în cazul procesului de reducere, generează o
tendinţă de contracţie şi implicit de restrângere a volumului, aspect care reprezintă în realitate
forţa determinatoare a imploziei.”

„Dacă mişcăm apa sau aerul într-un sens centripet sau, cu alte cuvinte, radial-axial, adică din
afară spre înspre înăuntru, atunci nu numai că nu va mai fi nicio opoziţie faţă de frecare a acestui
mediu prin care circulă ţevi, dar totodată rezultatul este că energia rezultantă creşte cu pătratul
vitezei.”

„Motorul cu implozie nu este de fapt o invenţie în sensul obişnuit al cuvântului, pentru că în


realitate el marchează renaşterea unor metode şi realizări străvechi care, datorită ignoranţei s-au
pierdut în decursul timpului.”
Vortexul spiralat

El a observat că, atât din punct de vedere biologic, cât şi din punct de vedere simbolic, mişcarea
în spirală pare a fi forma de mişcare

cea mai naturală. În timp ce – în viziunea sa – cercul reprezintă un sistem de închis, care izolează
interiorul cercului de restul universului, spirala este un sistem deschis, ascensional şi evolutiv.

Pentru Schauberger, spirala YANG (în sens anti-orar) constituie o formaţiune „aspirantă
implozivă” care ne apare ca o curbură spaţială infinită în toate modurile ei diferite de
manifestare.

Implozia are la bază un vortex autoîntreţinut care evoluează în mediu fluid şi are un efect
ordonator, concentrator şi de reducere a temperaturii mediului. Când fluidul (apa, aerul) trece
printr-un tub cu diametru progresiv mai mic, are tendinţa de a curge în spirală, într-o turbulenţă
cicloidă. Când iese din tub, după ce toate subsistemele turbionare sunt sincronizate, are loc o
eliberare gigantică de energie.

Turbina lui Schauberger se constituie din nişte tuburi spiralate în jurul unei forme conice. Cu
ajutorul unui mic motor electric se rotesc forţat tuburile, care aspiră apa la capetele mari şi o
expulzează cu o forţă imensă la capetele mici în palele unei turbine conectate la un generator
electric.

Dificultatea constă în a găsi curba spiralată optimă în care fluidul (apa sau aerul) să se desprindă
în mod natural de peretele de ghidare lăsându-se „densificat”. Doar în aceste condiţii speciale
fluidul este angrenat într-o mişcare centripetă (mişcare spiralată în sens anti-orar), ce generează o
anumită formă de energie. Masa de fluid ce se deplasează astfel devine un veritabil piston de
absorbţie.

Viteza fluidul creşte şi totodată acesta se densifică de la o răsucire la alta, ceea ce demonstrează
funcţia energizantă a spiralei YANG (sens anti-orar). Astfel, masa fizică se condensează până la
un punct critic dincolo de care ea se „dizolvă” în forma ei energetică (matricea ei). Apare astfel
un vid biologic (vacuum) care măreşte absorbţia, iar acest proces conduce la fenomenul de
diamagnetism şi levitaţie.

Iată ce declara Viktor Schauberger despre gravitaţie: „…în momentul în care toate subsistemele
turbionare sunt sincronizate, are loc o eliberare imensă de energie. Forţele implicate sunt
capabile să creeze sisteme complexe şi să genereze DIAMAGNETISM. Diamagnetismul este
opusul „gravitaţiei” şi explică modul în care fiinţele se pot ridica pe suprafaţa terestră…”

„Vrăjitorul apei” transformă „apa moartă” în „apă vie”

Fără apă, acest veritabil „sânge” al planetei noastre, viaţa organică nu ar putea exista. Însă atunci
când apa pe care o bem este foarte impură, ea devine o ameninţare pentru sănătatea noastră, din
cauza lipsei calităţilor nutritive şi vitalizante ale apei pure.

Folosirea abuzivă şi nechibzuită a apelor planetare ne-a adus în pragul unei catastrofe ecologice,
datorită poluării. Mulţi cred că prin consumul apei minerale îmbuteliate sau al apei plate rezolvă
problema sănătăţii personale. În cele ce urmează, vom prezenta concluziile lui Viktor
Schauberger în ceea ce priveşte puritatea diferitelor tipuri de apă.

Apa distilată

Apa distilată se obţine prin evaporare, ce are ca scop disocierea ei de impurităţi şi apoi
condensarea ei ca un lichid pur. Ea devine astfel chimic pură. În această stare, apa va rămâne atât
timp cât nu va întâlni substanţe solubile. Acţiunea ei purgativă poate sărăci organismul de
anumite elemente şi minerale. De aceea, consumul

zilnic de apă distilată nu este recomandat pentru perioade lungi de timp.

Apa de ploaie

Într-o atmosferă nepoluată, apa de ploaie este cea mai pură apă pe care ne-o oferă natura. Din
păcate, la ora actuală, pericolul ploilor acide pune sub semnul întrebării chiar şi această apă.

Apa de suprafaţă

Are contact cu pământul, astfel că poate dizolva diverse substanţe, inclusiv poluanţi. Contactul
direct cu lumina solară poate energiza acest tip de apă.
Apa freatică

Extrasă de la adâncime, această apă este mai bună datorită conţinutului ridicat de minerale. În
călătoria sa prin straturile impermeabile ale pământului ea poate apărea ca o infiltraţie în puţurile
de scurgere sau ca izvor de suprafaţă.

Apa de izvor

Este cea mai bună apă revitalizantă. Este bogată în minerale, oligoelemente şi carbonaţi
dizolvaţi. Vitalitatea sa poate fi observată în aspectul strălucitor care o diferenţiază de orice alt
tip de apă.

Aceste izvoare, dacă nu sunt contaminate de substanţe folosite în agricultură sau de habitatul
uman, rămân cele mai preţioase surse de apă potabilă.

Viktor Schauberger a inventat un dispozitiv care putea folosi orice apă nepoluată (pentru că nu
acţiona chimic) pentru a o transforma într-o apă asemănătoare celei de izvor. Datorită acestei
invenţii el a fost supranumit Vrăjitorul apei, pentru că apa pe care o obţinea avea puternice
calităţi curative. Astfel, el a reuşit, numai cu această apă, în mai multe cazuri, remisiunea
tumorilor canceroase.Autorităţile l-au acuzat însă de înşelătorie, pentru că nu avea calificarea
necesară practicilor terapeutice. Maşina de purificat apa a fost apoi confiscată şi distrusă…

Rezultate ale cercetărilor actuale

În ultimul deceniu, tot mai mulţi oameni de ştiinţă şi-au îndreptat cercetările în direcţia descrisă
de descoperirile geniale ale lui Schauberger.

Încă din iunie 1974, revista „Implosion” făcuse cunoscut faptul că firma „Schauberger
Biotechnik AG” a început deja producerea de aparatură pentru purificarea aerului, care lucrează
bineînţeles după principiul turbionar al deplasării aerului printr-o spirală în sens anti -orar. Dar
aceste aparate nu au fost comercializate niciodată.

Alte aplicaţii practice ale ideilor lui Schauberger, vizate de cercetători în ultimii ani sunt:
-
obţinerea apei vii ca medicament;
-creşterea mult accelerată a sistemelor vii prin utilizarea
turbinelor cu sens anti-orar şi a generatoarelor de apă speciale;
- realizarea apei prin fuziune
nucleară la rece, pornind de la oxigen eteric şi hidrogen, prin intermediul generatorului cu
apă;
- obţinere de energie liberă din apa care este deplasată cicloidal printr-o ţeavă spiralată în
sens anti-orar.

Pentru cei care au avut curiozitatea să cerceteze cu obiectivitate acest domeniu al sistemelor
energetice neconvenţionale, validitatea principiului imploziei unei structuri spiralate apare ca
fiind incontestabilă. Rămâne însă întrebarea dacă forţa socială, politică şi economică necesară
pentru a susţine renunţarea la sursele de energie convenţionale (inclusiv energia nucleară) va fi
suficient de puternică pentru a pune cât mai repede în practică conceptele naturiste şi biologice
de genul celor structurate de descoperirile lui Viktor Schauberger.
de Ioana Plăviţu

http://www.evolutiespirituala.ro/viktor-schauberger-apa-care-curge-prin-forme-spiralate-devine-
apa-vie/