Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL I 2017-2018
Învățământ cu frecvență, 3 ani

Domeniul de Licenţă MATEMATICĂ


(TRUNCHI COMUN pentru programele de studii universitare de licență: MATEMATICĂ,
MATEMATICĂ- INFORMATICĂ, MATEMATICI APLICATE)

(Sem.I - 14 săptămâni; Sem.II - 14 săptămâni) Total Credite: 60


Nr. Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Algebră 3 3 — E 7 3 3 — E 7
2. Analiză matematică 3 3 — E 7 3 3 — E 7
3. Geometrie 3 3 — E 7 3 3 — E 7
4. Logică matematică şi teoria mulțimilor 2 1 — E 5 — — — — —
5. Programare procedurală 2 — 2 V 4 — — — — —
6. Introducere in software matematic — — — — — 2 — 2 V 4
7. Algoritmica grafurilor — — — — — 2 1 1 E 5
Total 13 10 2 4E+1V 30 13 10 3 4E+1V 30

Nr. Semestrul I Semestrul II


Discipline facultative
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Educație fizică și metodică — 2 — — — — 2 — V 2
2. Limba străină — 2 — — — — 2 — V 3
3. Topologie 2 1 — V 4 2 1 — V 4
4. Matematică pentru aducere la nivel — 2 — V 2 — — — — —
5. Informatică pentru aducere la nivel — 2 — V 2 — — — — —
6. Pregătire pentru concursuri de informatică — 2 — V 2 — 2 — V 2

DECAN
Conf. dr. Radu Gramatovici
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL II 2017-2018
Învățământ cu frecvență, 3 ani

Domeniul de Licenţă MATEMATICĂ


Programul de studii universitare de licență Matematică
(Sem.I - 14 săptămâni; Sem.II - 14 săptămâni) Total Credite: 60
Nr. Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Algebră 2 2 — V 5 2 2 — V 5
2. Teoria măsurii 2 2 — V 5 — — — — —
3. Geometrie diferențială 2 2 — E 5 2 2 — E 5
4. Ecuaţii diferenţiale 2 2 — E 5 — — — — —
5. Probabilități — — — — — 2 2 — E 5
6. Analiză matematică 2 2 — E 5 — — — — —
7. Mecanică generală — — — — — 2 1 1 V 5
8. Analiză complexă — — — — — 2 2 — E 5
9. Teoria numerelor 2 2 — E 5 2 2 — E 5
Total 12 12 — 4E+2V 30 12 11 1 4E+2V 30

Nr. Semestrul I Semestrul II


Discipline facultative
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Educație fizică și metodică — 2 — — — — 2 — V 2
2. Limba străină — 2 — — — — 2 — V 3
3. Calcul științific 1 1 — — — 1 1 — V 4

DECAN
Conf. dr. Radu Gramatovici
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL III 2017-2018


Învățământ cu frecvență, 3 ani

Domeniul de Licenţă MATEMATICĂ


Programul de studii universitare de licență Matematică

(Sem.I - 14 săptămâni; Sem.II - 10 săptămâni) Total Credite: 60


Nr. Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Statistică Algebră 2 — 2 E 5 — — — — —
2. Geometrie diferenţială 2 2 — E 5 — — — — —
3. Analiză funcţională 2 2 — E 5 — — — — —
4. Ecuaţii cu derivate parţiale 2 2 — E 5 — — — — —
5. Cercetari operaționale — — — — — 2 2 — V 4
6. Analiză numerică Algebră 2 — 2 E 4 — — — — —
7. Elemente de algebră modernă — — — — — 2 2 — E 4
8. Complemente de geometrie — — — — — 2 2 — E 4
9. Mecanica mediilor continue Teoria numerelor — — — — — 2 1 1 V 4
10. Astronomie — — — — — 2 2 — E 4
11. 2 cursuri opţionale: 2x 2 1 — V (2) 2 1 — V (3)
12. Practică — — 4 V 2 — — 3 V 1
Activitate de cercetare în vederea
13. — — — — — — 2 — V 3
elaborarării lucrării de licență
Total 14 8 8 5E+3V 30 14 13 4 3E+6V 30

14. Examen de licenţă — — — — — — — — E 10

Nr. Semestrul I Semestrul II


Discipline facultative
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Istoria matematicii 2 1 — V 4 2 1 — V 4
2. Astronomie 2 2 — V 4 — — — — —

DECAN
Conf. dr. Radu Gramatovici
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL II 2017-2018
Învățământ cu frecvență, 3 ani

Domeniul de Licenţă MATEMATICĂ


Programul de studii universitare de licență Matematică-Informatică
(Sem.I - 14 săptămâni; Sem.II - 14 săptămâni) Total Credite: 60
Nr. Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Algebră 2 2 — V 5 2 2 — E 5
2. Teoria măsurii 2 2 — V 5 — — — — —
3. Geometrie diferențială 2 2 — E 5 2 2 — E 5
4. Ecuaţii diferenţiale 2 2 — E 5 — — — — —
5. Arhitectura sistemelor de calcul 2 1 1 V 3 — — — — —
6. Sisteme de operare 2 — 2 E 3 — — — — —
7. Baze de date 3 — 2 E 4 — — — — —
8. Programare orientată pe obiecte — — — — — 2 1 2 V 4
9. Analiză complexă — — — — — 2 2 — E 5
10. Probabilităţi — — — — — 2 2 — E 5
11. Limbaje formale şi automate — — — — — 2 1 1 V 3
12. Mecanică generală — — — — — 2 1 1 V 3
Total 15 9 5 4E+3V 30 14 11 4 4E+3V 30

Nr. Semestrul I Semestrul II


Discipline facultative
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Educație fizică și metodică — 2 — — — — 2 — V 2
2. Limba străină — 2 — — v — 2 — V 3
3. Calcul științific 1 1 — V 4 1 1 — V 4
4. Pregătire pentru concursuri de informatică — 2 — V 2 — 2 — V 2
5. Introducere în robotică cu Arduino 2 — 2 V 3 — — — — —

DECAN
Conf. dr. Radu Gramatovici
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL III 2017-2018
Învățământ cu frecvență, 3 ani

Domeniul de Licenţă MATEMATICĂ


Programul de studii universitare de licență Matematică-Informatică
(Sem.I - 14 săptămâni; Sem.II - 10 săptămâni) Total Credite: 60
Nr. Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Analiză numerică Analiză 2 — 2 E 5 — — — — —
2. Analiză funcţională 2 2 — E 5 — — — — —
3. Ecuaţii cu derivate parţiale 2 2 — E 5 — — — — —
4. Cercetări operaţionale — — — — — 2 2 — V 3
5. Tehnici Web 2 — 2 V 5 --- --- --- — —
6. Statistică Algebră 2 — 2 E 5 — — — — —
Teoria numerelor cu aplicații în criptografie
7. — — — — — 2 2 — E 4
Teoria numerelor
8. Complemente de geometrie Geometrie — — — — — 2 2 — E 4
9. Reţele de calculatoare — — — — — 2 — 2 V 3
10. Inteligenţă artificială — — — — — 2 1 2 E 3
11. Programare logică — — — — — 2 — 2 E 3
12. Opţional matematică 2 1 — V 3 2 1 — V 3
13. Opţional informatică — — — — — 2 1 — V 3
14. Practică — — 4 V 2 — — 3 V 1
Activitate de cercetare în vederea
15. — — — — — — 2 — V 3
elaborarării lucrării de licență
Total 12 5 10 4E+3V 30 16 11 9 4E+6V 30

16. Examen de licenţă — — — — — — — — E 10

Semestrul I Semestrul II
Discipline facultative
C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Istoria matematicii 2 1 — V 4 2 1 — V 4
2. Astronomie 2 2 — V 4 — — — — —

DECAN
Conf. dr. Radu Gramatovici
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL II 2017-2018
Învățământ cu frecvență, 3 ani

Domeniul de Licenţă MATEMATICĂ


Programul de studii universitare de licență Matematici Aplicate
(Sem.I - 14 săptămâni; Sem.II - 14 săptămâni) Total Credite: 60
Nr. Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Algebră 2 2 — V 6 2 2 — E 4
2. Analiză matematică 2 2 — E 6 — — — — —
3. Cercetări operaţionale — — — — — 2 2 — V 3
4. Probabilităţi — — — — — 2 2 — E 4
5. Ecuaţii diferenţiale 2 2 — E 6 — — — — —
6. Analiză reală 2 2 — E 6 — — — — —
7. Analiză complexă — — — — — 2 2 — E 4
8. Geometrie diferențială 2 2 — E 6 2 2 — E 4
9. Mecanica mediilor continue — — — — — 2 1 1 V 4
10. Mecanică generală — — — — — 2 1 1 V 4
11. Software matematic — — — — — 2 — 2 V 3
Total 10 10 — 4E+1V 30 16 12 4 4E+4V 30

Nr. Semestrul I Semestrul II


Discipline facultative
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
1. Educație fizică și metodică — 2 — — — — 2 — V 2
2. Limba străină — 2 — — — — 2 — V 3

DECAN
Conf. dr. Radu Gramatovici
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL III 2017-2018


Învățământ cu frecvență, 3 ani

Domeniul de Licenţă MATEMATICĂ


Programul de studii universitare de licență Matematici Aplicate

(Sem.I - 14 săptămâni; Sem.II - 10 săptămâni) Total Credite: 60

Nr. Semestrul I Semestrul II


Discipline obligatorii
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
Teoria numerelor cu aplicații în
1. — — — — — 2 1 — E 4
criptografie
2. Statistică 2 — 2 E 4 — — — — —
3. Analiză funcţională 2 2 — E 4 — — — — —
4. Analiză numerică 2 — 2 E 4 — — — — —
5. Software matematic — — — — — 2 — 2 V 4
6. Ecuaţii cu derivate parţiale 2 2 — E 4 2 2 — E 5
7. Astronomie — — — — — 2 2 — E 4
8. 3 cursuri opţionale: 3x 2 1 — V (4) 2 1 — V (3)
9. Practică — — 4 V 2 — — 3 V 1
Activitate de cercetare în vederea
10. — — — — — — 2 — V 3
elaborarării lucrării de licență
Total 14 7 8 4E+4V 30 14 8 5 2E+6V 30

15. Examen de licenţă — — — — — — — — E 10

Nr. Semestrul I Semestrul II


Discipline facultative
crt. C S L FE Crd. C S L FE Crd.
3. Istoria matematicii 2 1 — V 4 2 1 — V 4
4. Astronomie 2 2 — V 4 — — — — —

DECAN
Conf. dr. Radu Gramatovici