Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Vest Timișoara

Facultatea de Sociologie și Psihologie


Master ”Practica asistenţei sociale centrată pe valori”

Rolul asistentului social in organizatiile neguvernamentale


cu caracter confessional

Anul universitar : 2017-2018 Masterand: Gabriel Samuel Boldura, anul I


Asistenţa socială a fost fondată pe principiul iubirii creştine, fiind expusă în cele mai
frumoase cuvinte despre milostenie, spuse de însuşi Isus Hristos ucenicilor în Evanghelia după
Matei 25:35-36 –
“Căci am fost flămând și Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete și Mi-aţi
dat de băut; am fost străin și M-aţi primit; am fost gol și M-aţi îmbrăcat;
am fost bolnav și aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă și aţi venit pe la
Mine.”

Un alt exemplu clasic este Sfântul Vasile cel Mare (330-379) 1, care încă este vestit pentru
întemeierea şi organizarea mai multor instituţii sociale, care este prezentat astfel:

„Sfântul Vasile a fost pentru toţi un fel de lege a virtuţii şi a fost mai presus de trup, chiar înainte
de a se muta din această viaţă; a preamărit virtutea şi a urgisit viciul, avea farmec la povestit şi
ştia să educe pe alţii chiar când glumea, mustra cu blândeţe, dar nu ducea blândeţea până la
sălbăticie şi nici indulgenţa până la slăbiciune; într-un cuvânt, frumuseţea lui Vasile a fost
virtutea lui, a fost vorbirea lui despre Dumnezeu, mersul lui în continuă înaintare, care, prin
urcări treptate, l-a înălţat până la Dumnezeu”.

In scrierile lui, Lester Salamon, specialist de frunte pe instrumente alternative de acţiune


guvernamentală şi pe sectorul non-profit, pune in evidenta pentru organizaţiile neguvernamentale
o serie de trasaturi commune : “au o prezenţă şi o structură instituţională, sunt independente de
stat din punct de vedere instituţional (sunt private), nu distribuie profit pentru grupul de
„proprietari”, se autoorganizează, folosesc voluntariatul”.2

Organizaţiile confesionale neguvernamentale sunt cele care au adus o contribuţie


semnificativa la creşterea calităţii serviciilor sociale oferite persoanelor aflate în dificultate,
aceasta cuprinzand o arie larga de servicii oferite atat copiilor, familiilor, cat si persoanelor
varsnice. Pe lângă faptul că ele sunt cele care au implementat diferite tipuri de servicii sociale pe
piaţa de servicii din România, ele sunt primele care au stabilit şi standarde de calitate pentru
realizarea şi furnizarea acestor servicii. Guvernul nu numai că a preluat aceste servicii, dar cea
mai mare parte din standardele de performanţă stabilite de către stat sunt elaborate împreună cu
1
Pr. Liviu Petcu, Vieţile sfinţilor, Sfântul Vasile cel Mare: Moştenirea unei vieţi de doar 49 de ani
2
Vlăsceanu, Mihaela, Sectorul Non-Profit. Contexte, organizare, conducere, Editura Paideia, Bucureşti, 1996, p. 8
organizaţiile nonprofit, statul bazandu-se pe experienta acestora. Organizatiile neguvernamentale
sunt poate, pentru anumite tipuri de servicii sociale, cele mai in masura să ofere consultanţă de
specialitate şi training-uri pentru pregătirea personalului şi în ultimii ani au avut o activitate
susţinută de lobby şi advocacy pentru a le fi recunoscută activitatea în domeniul social.

Domeniul privat, in ce priveste activitatea sociala, este un instrument de creştere a


calităţii serviciilor. Un domeniu dezvoltat de servicii sociale, în care să activeze mai mulţi
furnizori privaţi de servicii, ar duce nu numai la scăderea costurilor, ci şi la creşterea calitativă a
acestora.

Asistentul social este acela care este implicat direct in procesul de identificare a situatiilor
in care un client, indiferent de natura lui si de serviciul social de care are nevoie. Tot asistentul
social este cel care sprijina familia in scopul asigurarii integritatii ei, precum si mentinerii
copiilor, varstnicilor si persoanelor cu dizabilitati in cadrul familiei si in comunitate.
Este specialistul care poate oferi ajutorul necesar la moment, poate recomanda diferiti specialist
si institutii care pot oferi support specializat pentru depasirea perioadei dificile si chiar
rezolvarea problemei.3

Trebuie să recunoaştem că în prezent asistenţa socială este unul dintre sistemele care
asigură bunul mers al societăţii, dat fiind faptul că reprezintă un model specific de protectie
socială şi promovare a drepturilor lor, însă dacă este realizată fără existenţa unor sentimente pline
de compasiune şi dragoste faţă de aproapele nostru, în esenţă aceasta este de o importanţă
minimă. Astfel că, este necesar să existe o strânsă colaborare între specialiştii de profil şi
Biserică, aşa încât asistenţa socială, având plusul unor principii sănătoase şi a unor sentimente
creştine nobile, să aibă cele mai bune efecte.” (Ioan 15, 13).

3
http://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghidul_asistentului_social_managmentul_de_caz.pdf