Sunteți pe pagina 1din 2

Supliment al Revistei

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ
Seria a III-a, Nr. 5 (55), 2018
PUBLICAȚIE DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ

EDITURA „GHEORGHE MAGAS” REȘIȚA


a Casei Corpului Didactic Caraș-Severin

COLECTIVUL DE REDACȚIE
Coordonator și realizator număr:
Prof. NICOLETA MARCU
Prof. DALINA RANCU
Grafica și responsabil cu redacția:
Inf. REMUS MIHAI RÎJNIȚĂ

COLABORATORI
Prof. IOAN BENGA
Prof. LENUȚA CIUREL
Prof. CONSTANTIN NICOLAESCU

Redacția și administrația
Editura „Gheorghe Magas” Reșița
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
Reșița – Str. Bega Nr. 1
Tel. 0355417618
Fax. 0255206005
E-mail: ccdcaras@gmail.com
www.ccdcs.ro

Răspunderea pentru originalitatea și


autenticitatea materialelor revine
autorilor

ISSN 1583-5529
Supliment al revistei

Școala
Consiliul Județean Caraș-Severin 1970

caraș - severineană

Palatul Copiilor Reșița 1983


(sediul Inspectoratului Școlar Județean)

Grupul școlar CSR 1970


(actualmente Colegiul Tehnic Reșița)

Băile Herculane ilustrată de la


începutul secolului al XX-lea

Publicație periodică editată de


Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
Seria III Nr. 5 (55) aprilie 2018
Editura Gheorghe Magas
Reșița, 2018
ISSN: 1583-5529

S-ar putea să vă placă și