Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA PROFESORULUI DE LIMBI MODERNE

Nume:Sora
Prenume:Maria-Mirabela
Unitatea școlară:Scoala Gimnaziala Badulesti, Scoala Primara Voia;
Specialitatea:Limba engleza
Studii:universitare
Studii postuniversitare:in curs
Adresă:Str. Merilor,nr. 25 Fieni, Dambovita;
Telefon:0722996522
Adresă e-mail:mira_dragutza91@yahoo.com
Grad didactic:fara
Vechime în învățământ:debutant
Modul de încadrare (suplinitor calificat/necalificat, titular, pensionar, detaşat):suplinitor
calificat
Gradație de merit (perioada):fara

Formator (certificat/atestat):fara
Activitate ca formator:fara

Încadrare (clase, nr. de ore):Badulesti: CP 1h/sapt, cls. I-a 1h/spt., cls. A II-a 1h/sapt, cls. A
III-a 1h/sapt, cls. A IV-a 2h/sapt.
Voia: CP 1h/sapt, cls. I-a 1h/spt., cls. A II-a 1h/sapt, cls. A III-a 1h/sapt, cls. A IV-a 2h/sapt.

Orar: structura Badulesti- Miercuri:8.30 Simultan CP- cls III-IV, 17.30 cls a VII-a, 18.30
cls A VIII-a,
Structura Voia: 11.00 CP. 13.00 clasa a II-a,14.00, simultan clasa a III-a si a IV-a;
Vineri: Badulesti 8.30 simultan cls I-a, cls a II-a, 9.30 cls a IV-a,
Voia: 11.00 clasa I-a , 13.00 cls a IV-a;

Cursuri opționale CDȘ în anul școlar 2015 – 2016 (tipul opționalului, titlul, clasa):fara

Unitatea școlară dispune de cabinet de limbi moderne (DA/NU):NU


Material didactic specific disciplinei existent în școală:
Manuale,dictionare
Proiecte/parteneriate/programe școlare în care este angajat/ă pentru implementare:

Cursuri de perfecționare absolvite în perioada 2010 – 2015 (titlul, perioada, locul


desfășurării cursului):

Activități extrașcolare specifice disciplinei desfășurate în anul școlar 2014 – 2015:


Activități extrașcolare specifice disciplinei propuse pentru anul școlar 2015 – 2016:

Revistă școlară în limbi moderne/cu articole în limbi moderne:

Participare la conferințe/sesiuni de comunicări științifice/festivaluri/concursuri la nivelul


disciplinei, în anul școlar 2014 – 2015:fara