Sunteți pe pagina 1din 2

" PROIECŢIA MEA ASUPRA PROGRAMULUI DE MASTER "

Sora Maria- Mirabela

Numele meu este Sora Maria- Mirabela şi sunt absolventă a Facultăţii de Ştiinţe
Politice, Litere şi Comunicare, specializarea Limbă şi Literatură Română- Engleză. Am
decis să aleg acest program de master datorită convingerii şi certitudinii că fac cea mai
bună alegere şi că mă va ajuta pe viitor în plan profesional.

Fiind absolventă de facultate cu profil uman sunt sigură că parcurgerea acestui


program de master mă va ajuta să pun în practică cunoştiinţele acumulate dar şi că voi
mai acumula o cantitate finită de noi informaţii utile.

Motivele pentru care am ales să mă înscriu la acest program de master sunt diverse:
în primul rând pasiunea pentru acest domeniu vast al filologiei şi în al doilea rând
dorinţa de a mă specializa şi a forma o carieră tot în acest domeniu. Consider ca limba
este cea mai directă expresie a culturii , este caracteristica noastră profund umană care îi
conferă fiecaruia dintre noi un sens al identităţii.

Pe teritoriul ţării noastre multilingvismul este considerat un avantaj în domeniul


comunicării , al formării profesionale şi al performanţei culturale. Multilingvismul îşi
propune trei obiective:
 să încurajeze învăţarea limbilor străine şi să promoveze diversitatea lingvistică
în societate;
 să promoveze o economie multilingvă performantă;
 să ofere cetăţenilor acces la legislaţia, procedurile şi informaţiile despre Uniunea
Europeană în propriile lor limbi.

Dezvoltarea competenţelor comunicative multilingve reprezintă un imperativ al


inserţiei sociale într-o lume a cunoaşterii şi a globalizării informaţiei. Noile tehnologii
pentru învăţarea limbilor străine se dovedesc foarte atrăgătoare, mai ales, pentru tineri.
Contribuţia acestor tehnologii se dovedeşte a fi esenţială pentru a asigura
durabilitatea multilingvismului pe termen lung.
Conceptul de multilingvism se referă la capacitatea unei persoane de a utiliza mai multe
limbi.

Aria multilingvismului şi, implicit a multiculturalităţii, se extinde la nivelul întregii


societăţi, toate comunităţile de popoare din Europa reprezentând societăţi multiculturale
mai ales prin renumitul fenomen al globalizării, prin lărgirea accesului la informaţii din
diverse locuri ale lumii aflând mai multe lucruri despre cultura şi civilizaţia celorlalte
ţări dar şi prin studiul limbilor străine.

De asemenea conform legistaţiei comunitare, interculturalitatea se referă la existenţa


şi la interacţiunea echitabilă a unor culturi diverse , precum şi la posibilitatea de a
genera expresii culturale împărtăşite prin dialog şi respect reciproc.

Conceptul de intercultural pune accentul pe interacţiunea dintre grupurile percepute ca


distincte din societate, referindu-se mai degrabă la un proces dinamic de schimburi, de
dialog, de negociere între grupuri , precum şi de identificare a unui limbaj comun şi a
unui spaţiu comun în care să se desfăşoare comunicarea.

Strâns legate de cetăţenia europeană activă, multilingvismul şi interculturalitatea sunt,


prin urmare o componentă fundamentală a identităţii europene.

Din punctul de vedere al aşteptărilor legate de acest program de master , consider că in


mod cert profesionalismul este punctul forte.

În cadrul acestui program de master sunt convinsă că voi evolua şi că voi acumula
informaţii destul de valoroase şi utile pentru viitoarea mea carieră didactică.

Acestea fiind spuse sper că la finalul acestui program de master să avansez din punct
de vedere profesional, să-mi îmbunătăţesc abilităţtile de comunicare şi să acumulez cât
mai multe informaţii cu privire la istoria şi evoluţia limbilor să înţeleg semnificaţia
conceptului de diversitate şi identitate culturală şi ligvistică.

SURSE BIBLIOGRAFICE:

ANASTASIU , I., 2008, CULTURA ŞI DIVERSITATE. INTRODUCERE ÎN


SOCIOLOGIE , EDITURA POLIROM , BUCURESTI;

ARDELEANU, MARIA, SANDA, 2010, STUDIUL INTERCULTURALITATE SI


PLURILINGVISM, UNIVERSITATEA DIN IAŞI;

BĂLAN NINA AURORA, 2014, STUDIUL INTERCULTURALITATE ŞI


INTERFERENŢE LINGVISTICE ÎN COMUNITĂŢILE MULTIETNICE;

GOT, MIORIŢA, 2014,STUDIUL MULTILINGVISM ÎN SPAŢIUL EUROPEAN.