Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Presedinte,

Subsemnatul Marin Luceafar, domiciliat in Ramnicu Valcea, str. Somes


nr 17, judetul Valcea, in calitate de reclamant/parat in cauza cu numarul
2762/288/2012 aflata pe rolul Judecatoriei Novaci, suspendata la data de
03/06/2013, in baza art. 242 / Cod Procedura Civila, motivat de faptul ca nu
mai exista motivele care au condus la suspendarea cauzei, solicit

REPUNEREA PE ROL

a cauzei nr. 2762/288/2012 aflata pe rolul Judecatoriei Novaci, stadiu


procesual - fond./ cerere reconventionala.

Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art.155 indice 1 alin.2 C.proc.civ. .

29.10.2013
Semnatura,

Domnului Presedinte al Judecatoriei Novaci