Sunteți pe pagina 1din 1

CĂTRE,

INSTITUŢIA PREFECTULUI VALCEA


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR A JUDEŢULUI VALCEA

DOMNULUI ŞEF SERVICIU

Subsemnatul Radoi Sorin Ovidiu, cu domiciliul în sat Vladesti, comuna


Vladesti, judetul Valcea , prin prezenta vă rog a înmatricula autoturismul marca
SKODA, cu numărul de identificare TMBEHH654X0066549, achiziţionată din UE,
fără dovada plăţii taxei de poluare.
Solicit aceasta deoarece acţiunile în justiţie pentru înmatriculare, fără dovada
plăţii taxei de poluare au fost admise, iar în cazul persoanelor care au plătit taxa de
poluare, tot instanţa a dispus restituirea, pe motiv că această taxă este contrară
normelor UE, norme ce se aplică cu prioritate faţă de cele interne.
În cazul în care nu veţi da curs favorabil solicitării mele, vă rog a dispune
acordarea dreptului de circulaţie cu numere provizorii, până la finalizarea
demersurilor în justiţie, în această chestiune.

19.09.2012

Vă mulţumesc,
Radoi Sorin Ovidiu

DOMNULUI ŞEF SERVICIU AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE


CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR A JUDEŢULUI VALCEA