Sunteți pe pagina 1din 1

Ds.

14213/288/2010

DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisa S.C. MIDRO TRANS S.R.L , cu sediul in Ramnicu Valcea, str.


Copacelu nr. 115, judetul Valcea, prin administrator Mihai Daniel, avand calitatea de
contestator in dosarul nr. 14213/288/2010 aflat pe rolul rudecatoriei Ramnicu Valcea,
suspendat la data de 18.10.2011, in baza art. 242 pct.2 C.pr.civ., va rog sa dispuneti

REPUNEREA, PE ROL A CAUZEI,

deoarece motivele care au condus la suspendarea acesteia au disparut. Va rugam, de


asemenea, sa fixati un nou termen de judecata si sa dispuneti totodata citarea partilor.

In drept imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 245, C. proc. civ.

Urmeaza sa depunem chitanta de plata a 50% din cuantumul taxei timbru achitata
pentru actiunea initiala pana la primul termen de judecata.

21.05.2012

administrator
Mihai Daniel

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI RAMNICU VALCEA