Sunteți pe pagina 1din 30

LEZIUNI PRIN ARME DE FOC

Autor: Eduard LUNGU


Doctor în ştiinţe medicale,
Asistent universitar,

Catedra Medicina Legală


Conţinut

1. Definiţie, clasificare
2. Factorii traumatici ai împuşcăturii şi distanţele tragerii
3. Leziuni prin glonţ la trageri de la distanţe: îndepărtată,
apropiată, cu ţeava lipită
4. Leziuni prin arme de foc cu alice
5. Leziuni produse prin explozii

2
Definiţie

Armele de foc
mecanisme sau instrumente ce acţionează prin
intermediul unui proiectil a cărui deplasare este
indusă de arderea pulberii explozive.

3
Clasificarea armelor de foc
Destinaţie Sistemul de încărcare - descărcare
- de luptă - manual
- de serviciu - semiautomat
- pentru autoapărare - automat
- criminale - de construcţie proprie
- sportive - combinat
- de vânătoare
În funcţie de proiectil Construcţia canalului
- cu glonţ - ţeava lisă (netedă)
- cu alice - ţeava ghintuită(uluce piroidale)
- proiectile atipice
- cu gaze

4
Factorii traumatici ai împuşcăturii
• factor de bază – proiectilul (glonţul obişnuit sau
special, eschilele glonţului explodat, alicele, bura şi alte
componente ale armei de vânătoare, proiectil atipic)
• factori suplimentari ai tragerii – gazele şi aerul din
ţeavă, pulberea, particule de pulbere, particule metalice
• arma de foc sau părţile acesteia (orificiul ţevii, părţile
mobile ale armei, patul armei, eschilele ţevii şi ale altor părţi
ale armei)
• proiectile secundare – fragmente din obstacolul
penetrat (eschilele şi particulele proiectilului, particulele de
haine, eschile osoase)

5
Distanţele împuşcăturii

• distanţa îndepărtată - acţiunea doar a


proiectilului

• distanţa apropiată - acţionează şi factorii


suplimentari ai tragerii

• tragere cu ţeava lipită - acţionează toţi factorii


traumatici, inclusiv gura ţevii

6
Mecanismele de acţiune a proiectilului

• rupere; hidrodinamică
• perforare şi penetrare
• de înfundare (cuneiformă)
• contuzivă

7
Mecanismele de acţiune a proiectilului

Rupere; hidrodinamică

8
Mecanismele de acţiune a proiectilului

Perforare şi penetrare (viteza proiectilului > 230 m/s)

”minus ţesut”

cavităţile corpului

9
Mecanismele de acţiune a proiectilului

Înfundare (cuneiformă)

sub piele
10
Mecanismele de acţiune a proiectilului

Contuzivă - Energie cinetică mică. Acţiune tangenţială (unghiul ≤ 15º)

contuzie

în afară tangenţial

11
Leziuni produse prin glonţ

Elementele componente ale cartuşului cu glonţ

1. Cartuşul în ansamblu 2. Tubul 3. Proiectilul 4. Capsa 5. Pulberea


12
Diagnosticul diferenţial al orificiilor de intrare şi ieşire ale
glonţului pe ţesuturi moi, la trageri de la distanţă mare

Semnele Orificiul de intrare Orificiul de ieşire


morfologice
Forma Rotundă sau ovală, mai rar Stelată, fisurată,
orificiului semilunară sau semilunară, mai rar rotundă
nedeterminată sau ovală
Defect tisular Practic permanent Frecvent lipseşte
Dimensiuni Defectul dermei este mai Frecvent mai mari decât a
mic decât diametrul orificiului de intrare. Mai rar
glonţului. Defectul în – egale sau mai mici
epiderm este mai des egal

13
Diagnosticul diferenţial al orificiilor de intrare şi ieşire ale
glonţului pe ţesuturi moi, la trageri de la distanţă mare

Semnele Orificiul de intrare Orificiul de ieşire


morfologice
Inelul de De regulă bine se Frecvent lipseşte, mai rar
excoriaţie determină este prezent
Inelul de Prezent pe piele sau pe Lipseşte
ştergere haine
Marginile Frecvent festonate, mai rar De regulă neregulate,
netede adesea răsfrânte în afară

14
Leziuni produse prin glonţ

Fractură orificială a osului plat

Lamela externă Lamela internă cu


desprinderea stratului spongios

15
Leziuni produse prin glonţ

Mecanismul de producere a fracturii orificiale în formă


de con retezat

16
Leziuni produse prin glonţ

Fracturi ale oaselor tubulare

17
Leziuni produse prin glonţ

Leziuni produse prin glonţ cu ţeava apropiată

Factorii suplimentari posedă acţiune

• Mecanică (perforare şi penetrare, rupere, contuzivă)


• Termică
• Chimică CO COHb, COMb

18
Leziuni produse prin glonţ

Zonele împuşcăturii cu ţeava apropiată

• zona de acţiune maximă a gazelor explozibile

• zona de depunere concomitentă a funinginii, particulelor


de metal şi pulberii

• zona de depunere doar a particulelor de metale şi


pulbere

19
Leziuni produse prin glonţ

Leziuni produse prin glonţ cu ţeava lipită

20
Leziuni produse prin glonţ

Leziuni produse prin glonţ cu ţeava lipită


(Ştanţ-Marca)

21
Leziuni produse prin glonţ

ţeava lipită apropiată îndepărtată

Factori traumatici lipită apropiată îndepărtată


De bază (primari):
+ + +
Suplimentari
+ + -
Orificiul ţevii (“Ştanţ-Marca”)
+ - -
22
Leziuni produse prin arme cu alice

Elementele componente ale cartuşului cu alice

2
3

1
1. Capsa 2. Tubul 3. Pulberea 4. Bura 5. Alicele 23
Leziuni produse prin arme cu alice

Distanţele tragerii după gradul dispersării alicelor

• tragerea în limitele acţiunii compacte a alicelor


• tragerea în limitele acţiunii relativ compacte
• tragerea în afara limitei de acţiune compactă a alicelor

24
Leziuni produse prin arme cu alice

tragerea în limitele acţiunii compacte a alicelor

25
Leziuni produse prin arme cu alice

tragerea în limitele acţiunii relativ compacte

26
Leziuni produse prin arme cu alice

tragerea în afara limitei de acţiune compactă a alicelor

27
Leziuni produse prin rafale automate

- Frecvenţa împuşcăturii – 500-900 trageri pe minut


- Orificiile de intrare – situate unilateral, pe aceeaşi
suprafaţă a corpului
- Canalele de rănire - paralele, cu aceeaşi direcţie

28
Leziuni produse prin explozii

Factorii traumatici ai exploziei


• unda de detonaţie şi particulele substanţelor
explozibile
• unda de şoc a mediului ambiant
• schijele şi elementele dispozitivului exploziv
• proiectilele secundare

29
Mulţumesc pentru atenţie

30