Sunteți pe pagina 1din 2

Propus de prof.

Toma Liliana

Tema: „Norme generale pentru întocmirea desenului tehnic”

FIŞĂ DE EVALUARE

Numele şi prenumele .............................................

Clasa............................; Data: ..................


Tipul evaluării Evaluare sumativă (se aplică la finalul capitolului 1- Norme generale pentru
întocmirea desenului tehnic)

Subiectul I 5x8= 40 puncte


Alegeţi, prin încercuire, varianta corectă:
1.Pentru trasarea conturului unei piese se foloseşte:
a) linia continuă subţire; b) linia continuă groasă; c) linia punct subţire.
2. Trasarea axelor de simetrie în desenul unei piese se face cu:
a) linie continuă subţire; b) linie întreruptă subţire; c) linie punct subţire.
3. Formatele de desen tehnic pot avea:
a) orice dimensiuni; b) dimensiuni alese de desenator; c) dimensiuni standardizate.
4. Chenarul formatelor de desen se trasează:
a) la 10 mm pentru formatele A4, A3 şi A2 şi la 20 mm pentru formatele A1 şi AO;
b) în funcţie de dimensiunile piesei de reprezentat;
c) în funcţie de mărimea fâşiei de îndosariere.
5. Dimensiunea nominală a scrierii standardizate este înălţimea „h" a :
a) literelor mici; b) a literelor mari (majuscule); c) a simbolurilor.
6. Indicatorul desenelor tehnice se amplasează:
a) numai pe latura mică a fomatelor de desen, indiferent de tipul formatului utilizat;
b) pe latura mare sau pe latura mică a formatelor AO, A1, A2, A3, în partea dreaptă lipit
de chenar şi numai pe latura mică jos, la formatul A4.
c) Oriunde este spaţiu liber în interiorul formatelor utilizate.
7. Dimensiunea 150 mm, reprezentată la scara 1:10, măsoară pe desen:
a) 1500 mm; b) 150 mm; c) 15 mm.
8. Forma şi dimensiunile indicatorului sunt:
a) în funcţie de spaţiul liber;
b) în funcţie de dimensiunile piesei reprezentate;
c) standardizate.

2 1
Propus de prof. Toma Liliana

Subiectul II: Identificaţi liniile, notate prin cifre; utilizate în desenul de mai jos. Completaţi
tabelul:
5x8 = 40 puncte

Nr. Grosimea liniei


Denumirea liniei
Linie
1
2
3
4
S
6
7
8
Subiectul III. Precizaţi utilizarea liniei punct groase. 10 puncte

............................................................................................................... ...
.....................................................................................................................

Se acordă 10 puncte din oficiu!

2 2

S-ar putea să vă placă și