Sunteți pe pagina 1din 2

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și

reziduurilor din agricultură, inclusiv substanțele vegetale și animale,


silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă a
deșeurilor industriale și urbane. (Definiție cuprinsă în Hotărârea nr. 1844
din 2005 privind promovarea utilizării biocarburanților și a altor carburanți
regenerabili pentru transport).
Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe
planetă. Aceasta include absolut toată materia organică produsă prin
procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este prima formă de
energie utilizată de om, odată cu descoperirea focului.

Ce este biomasa?
Biomasa este o masă de materie organică de origine biologică. Deci, biomasa
reprezintă componenta organică a naturii.
Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal şi animal, crescute pe suprafaţa
terestră, în apă sau pe apă, precum şi substanţele produse prin dezvoltarea biologică
(D.O. Hall, 1981).
Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din
agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe,
precum și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane (definiție
cuprinsă în H.G. nr. 1844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanților și a
altor carburanți regenerabili pentru transport).
Termenul de biomasă se aplică masei de substanţă generată de dezvoltarea
organismelor vii, fie ele microorganisme, plante sau animale. Termenul include, de
asemenea, produsele agricole, deşeurile rezultate din agricultură sau de la
prelucrarea recoltei agricole, inclusiv paiele de cereale, resturile de la producerea
zahărului, amidonului, berii etc.
Biomasa reprezintă o formă de stocare a energiei solare în energia chimică a
moleculelor de substanţe organice, fiind una din cele mai populare și răspândite
resurse de pe Pământ. Ea asigură nu doar hrană, ci și energie, materiale de
construcție, hârtie, țesături, medicamente și susbstanțe chimice. Biomasa a fost
utilizată în scopuri energetice încă din momentul descoperirii focului de către om,
pentru ca în prezent să fie fi utilizată de la încălzirea încăperilor până la producerea
energiei electrice și a carburanților pentru automobile.
Biomasa este considerată una din principalele forme de energie regenerabilă.
Statisticile actuale indică faptul că, țările în curs de dezvoltare își acoperă circa
38% din nevoile proprii de energie din biomasă, iar în multe dintre aceste țări,
arderea lemnului de foc reprezintă până la 90% din consumul total de energie. De
asemenea, unele țări dezvoltate își asigură în prezent, din biomasă, o cotă
importantă din consumurile proprii de energie, cum ar fi cca. 18% în Finlanda, cca.
14% în Suedia, cca. 10% în Austria, etc.
Biomasa, care reprezintă cca. 15% din sursele primare de energie utilizate pe plan
mondial, nu contribuie la creșterea concentrației de CO2 în atmosferă, însă
contribuie la reducerea efectului de seră și nu produce ploi acide, datorită unui
conținut de sulf mai redus decât cel existent în structura combustibililor fosili.