Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Departamentul de Automatică și Electronică

Subiecte examen la disciplina SSATR, anul I Master SAI, TIIS


- sesiunea iunie, 2018 -

1. Sisteme de calcul în timp real


1.1. Caracteristicile sistemelor de calcul în timp real
1.2. Schema de principiu a unei structuri de echipament cu microprocesor destinate
conducerii proceselor industriale
1.3. Particularităţile programarii sistemelor de calcul în timp real
1.4. Exemple de sisteme în timp real
1.5. Sisteme de operare în timp real: definiție, funcții, structură, caracteristici
2. Concepte de bază în programarea în timp real
2.1. Multitasking și multithreading
2.2. Principiile programării paralele. Exemplu de execuţie a taskurilor în regim de
multiprogramare
2.3. Sisteme multitasking în timp real
2.4. Planificarea taskurilor
3. Primitive de timp real pentru gestiunea resurselor
3.1. Consideraţii generale
3.2. Mecanisme pentru sincronizare și excluderea mutuală a taskurilor
3.2.1. Utilizarea semafoarelor binare pentru excluderea mutuală a taskurilor şi pentru
sincronizarea lor indirectă
3.2.2. Utilizarea variabilelor eveniment pentru sincronizarea indirectă şi excluderea
mutuală a taskurilor
3.4. Comunicarea între taskuri prin zone de date comune
3.5. Realizarea operaţiillor multitasking prin intermediul mesajelor şi cutiilor poştale
4. Algoritmi numerici de reglare
4.1. Modele discrete pentru legile de reglare de tip PID
4.2. Proiectarea și implementarea algoritmilor numerici de reglare folosind metoda dead-beat
clasic
4.3. Algoritmi numerici de reglare obţinuți prin metoda proiectării directe pentru o evoluţie
dorită în raport cu mărimea impusă
5. Sisteme de operare multitasking
5.1. Planificatorul de task-uri
5.2. Algoritmi de planificare a taskurilor
5.3. Sincronizarea task-urilor şi comunicaţia între acestea
5.3.1. Secţiuni critice
5.3.4. Semafoare
5.3.7. Cozi de mesaje
5.4. Probleme care pot să apară în planificarea task-urilor
5.4.1. Interblocari
5.4.2. Inversarea priorităţii

Titular disciplina,
Prof. dr. ing. Emil Petre