Sunteți pe pagina 1din 3

177

Bibliografie

1. Antoniu M. – Măsurări electrice . vol. I Metrologie, aparate de


măsură analogice. Iaşi (Ed. “ Gh. Asachi”) 1995
2. Antoniu M. – Măsurări electrice . vol. II Aparate şi sisteme de
măsură numerice. Iaşi (Ed. “Satya”) 1995
3. Antoniu M. – Măsurări electrice şi electronice. Iaşi (Rotaprint
I.P.I.) 1993
4. Asch G. s.a. - Les captures en instrumentation industrielle, Paris
(Dunod) 1991
5. Boisseau J.F. – Methodologie de la mesure – Traite Mesures et
Controle, R140, Paris 1991
6. Braccio M – Basic Electrical and Electronic Test and
Measurement Reston P.C. 1978
7. Chicazumi, Soshin – Physics of ferromagnetism, Claderon Press
Oxford, 1997
8. Chretien I. – Les decibels, Paris (Chiron), 1964.
9. Constantin Iliescu : s.a. – Măsurări electrice şi electronice EDP
Buc 1983
10. Cramariuc R. s.a. – Măsurări electrice industriale,
vol.3,Bucureşti,Ed.Tehnică, 1971
11. Creţu Tr. I. – Fizică, Bucureşti, Ed.Didactica,1996, cap.12
12. Crisan S. s.a. – Măsurări şi traductoare, Timisoara (Rotaprint
UPT), 1993.
13. Dehmel, G. – Magnetic field sensor, vol 5 Sensors, VCH
Verlagsgesellschft Gmbh, Weinheim, 1989
14. Edmond Nicolau Mareş Pelin – Măsurări electrice şi electronice
Buc 1972
15. Firma Hewlett-Packard, catalolg 1994.
16. Firma Philips-Fluke, catalog 1992-1994.
17. Firma Tektronix, catalog 1992.
18. Frankel D. s.a. – Traductorul Hall, Bucureşti (ET), 1968
19. Gaswik K.I s.a – Optical Metrology, New York, John Wiley
Pross,1995
20. Gazdaru C. s.a. – Îndrumar pentru electroniştii radio şi
televiziune, vol. I, Bucureşti Ed.Tehnică 1986
21. Gray P.R. – Circuite integrate analogice Bucureşti (Ed.Tehnică)
1997
178
22. Helfrick A.D. – Modern Electronic Instrumentation and
Measurements Tehniques, New York (P.H.) 1990
23. Helke H. – Messbrucken und Kompusatoren Fur Wechselstrom,
Muncheu (R. Oldembourg) 1971
24. Hortopan Gh. – Compatibilitatea electromagnetică. Bucureşti ET
1996
25. Ionescu G. s.a. – Traductoare pentru automatizări industriale,
Bucureşti (Ed. Tehnică) 1996
26. Jones L.D., s.a. - Electronic Instrumentation and Measurements,
New York (Pretince-Hall International) 1991
27. Jurga Tr. s.a. – Instrumentatie de măsurăre, Timişoara (Editura de
Vest) 1996
28. Kodali V.P. – Engineering Electromagnetic Compability, New
York (IEEE Press) 1996
29. Manolescu P. s.a. – Măsurări electrice şi electronice – Bucureşti
(EDP) 1980
30. Mihai Antoniu s.a. – Măsurări electronice , Iaşi, Ed.Satya, 1999.
vol I
31. Mihai Antoniu s.a. – Măsurări electronice , Iaşi, Ed.Satya, 2000.
vol II
32. Millea A. – Cartea metrologului, Bucureşti (ET) 1985.
33. Millea A. – Măsurări electrice generale, Bucureşti (Ed. Tehnică)
1981
34. Murgatroyd, P.N. – Optimum design of circular coil system for
generating nonuniform axial magnetic fields, Rev. Sci.
Instruments, n.50 (5) May, 1979, p.668 – 669

35. Ney G. – Cours de measures electriques et electroniques, Paris


(ESE) 1967
36. Nicolau E. s.a. – Măsurări electrice şi electronice. Bucureşti
(EDP) 1984
37. Norma ISO: Vocabulaire international des termes fundamentaux
et generaux de metrologie, Deuxieme edition, 1993
38. Sandu F. s.a. – Măsurărea puterilor la frecvenţe industriale,
Revista de Instrumentatie Virtuală, 1998, nr. 1, p. 25-28.
39. Schnell L. s.a. – Technology of Electrical measurements. New
York (John Wiley) 1993
40. Schwab A. – Hochspannungsmesstechnik, Berlin, Springer-
Verlag, 1980, cap.3,5
179
41. Sedlacek M. s.a. – Electrical Measurements and Instrumentation.
Praga 1995.
42. Sergiu Ivas, Nicolae Badea – Măsurări electrice şi electrornice,
Galati, Ed.Scripton, 1998
43. Taylor D.M. s.a. – Industrial Electrostatics, New York, I.Wiley
Press, 1994
44. Timotin, A. s.a. – Lecţii de Bazele electrotehnicii, Bucureşti
(EDP), 1970
45. Tran Tien Lang – Systemes de measures informatises, Paris
(Dunod) 1991
46. Webster J.G. – Measurements, Instrumentation and Sensors
Handbook, IEEE Press 1999 cap.5
47. Wiener, Ulrich – Măsurări electrice şi magnetice, Bucureşti (Ed.
Tehnică), 1969
48. Wiener, Ulrich – Măsurări electrice şi magnetice, Bucureşti
(Ed.Tehnică),1968
49. Wildi, Theodore – Metric units and conversion charts, New York
(IEEE Press), 1995
50. Wildy Th. – Metric Units and Conversion Charts, New York
(IEEE Press), 1995.