Sunteți pe pagina 1din 4

Teme de cercetare Maths and Languages 2017-2018

Tema 1 : Alegerile!

La alegeri se prezintă 3 candidați : A, B și C. Rezultatele scrutinului pot fi reprezentate printr-un triunghi


echilateral. Distanța de la punctul R (rezultatul) la latura triunghiului opusă vârfului A este proporțională cu
procentajul de voturi obținut de candidatul A. La fel pentru B și C. De exemplu:

Este întotdeauna posibilă o astfel de reprezentare ?


Se poate spune, doar privind diagrama, dacă un candidat a câștigat cu majoritate absolută sau relativă? Cum se
poate realiza o diagramă în cazul în care sunt 4 candidați?

Tema 2 : Problema faianțarului

Un faianțar a pavat o încăpere poligonală (convexă) cu plăci de gresie identice de


20x20. El a utilizat 37 distanțiere de faianță tip cruce, din care 10 sunt pe margine.
Determinați suprafața încăperii.

Tema 3: Management forestier

În Cluj și Briancon găsim păduri mari. Cum se determină cantitățile


diferitelor soiuri de arbori dintr-o anumită pădure? Pentru aceasta
există o metodă care constă în cvadrilarea pădurii (se realizează un
caroiaj). Alegem aleatoriu niște pătrate pe care le vom numi centre și
unde vom efectua numărarea copacilor (conifere și foioase). Pentru
celelalte pătrate se va aplica metoda celor mai apropiați vecini.
Pentru fiecare pătrat pentru care nu s-a efectuat numărarea copacilor
sunt asociate valorile celui mai apropiat centru. Astfel, estimăm
numărul de rășinoase și conifere din pătratul respectiv.
Problema: Pentru o anumită alegere a centrelor în care vom realiza numărarea copacilor, cum stabilim zona
asociată centrelor? Realizați un program eficient prin care să se determine centrul asociat fiecărui pătrat.
Tema 4 : La ce oră trece autobuzul ?
Cum să aflăm câte autobuze sunt necesare pentru orașul Briançon /Cluj, pe unde ar trebui să treacă și la ce oră ar
trebui să pornească ? (Stabiliți un orar și un traseu).
(Pentru grupele RO și FR care cercetează această temă : Trebuie să alegeți, de comun acord, un număr de
autobuz.)

Tema 5: Forma unui clopot (din biserică)

Cum să modelăm forma clopotului din Collégiale de Briançon ?

Tema 6 : Jongleria
Este posibil să se codeze o jonglerie. De exemplu, 441 înseamnă că prima minge este aruncată 4 timpi în aer,
următoarea tot 4 timpi, iar ultima minge 1 timp și apoi, procesul se repetă. Diagrama fazelor:

Este posibil să funcționeze ? Imaginează-ți alte exemple cu 3 mingi.


Tema 7 : Creionul care scrie singur

Se realizează un robot care este legat, cu cabluri, pe un plan, de 3 sau 4 motorașe. Cum sa pilotăm motorașele
astfel încât, pornind din punctul S, să ajungem în punctul F dat. Aceeași problemă dar cu mențiunea că robotul
trebuie să parcurgă segmentul [SF].
Pentru început: avem 3 motorașe A, B, C se află în vârfurile unui triunghi dreptunghic cu laturile AB=3, AC=4,
BC=5. Un creion este legat la cele 3 motorașe și se află în punctul S=m[AC] ; cum pilotăm cele 3 motorașe astfel
încât creionul să ajungă în punctul F=m[AB] – astfel încât drumul să corespundă segmentului [SF].

• Design/ proiectare: de câte cabluri este nevoie? Cum să poziționăm cele 3 motorașe pentru a optimiza suprafața de
scriere – cu 3 cabluri, cu 4 cabluri?
• Modelare: scrieți modele geometrice directe care dau lungimea cablurilor în funcție de poziția creionului și invers.
• Realizare practică: cu ajutorul motoarelor și a plăcii d`Arduino/Raspberry și a pieselor imprimate în 3D
(terminațiile cablurilor, suportul creionului etc.)
• Programare: scrieți un program care permite controlarea bobinajului de cabluri pentru deplasarea creionului.
Tema 8 : Algoritm de jocuri video

Se cercetează modelarea zborului unui stol/ cârd de păsări. La început, ne limităm la o modelare în plan (2D).
Considerăm următoarele ca reguli de mișcare ale
păsărilor :
– O pasăre este caracterizată de o poziție în x și y și de o
viteză în x și y.
– Fiecare pasăre are un câmp vizual de rază R. Ea nu ține
cont de păsările care sunt înafara câmpului ei vizual.
– Există și un unghi vizual mai mic de 180° și fiecare
pasăre nu poate vedea dincolo de câmpul ei vizual.
– Fiecare pasăre este atrasă invers proporțional de centrul
de greutate al păsărilor pe care le vede.
– Fiecare pasăre se îndepărtează de păsările pe care le
1
vede direct proporțional cu 𝑑2 , unde d = distanța care
separă păsările.
– Fiecare pasăre își aliniază, puțin câte puțin, direcția (viteza în x și y) cu cea a păsărilor vecine (pe care le
vede).
Atracțiile, îndepărtarea și aliniamentele sunt forțe care trebuie considerate ca accelerații de masă constantă, deci
trebuie calculate în fiecare etapă și adăugate la viteză.

Tema 9 : Drumul furnicilor

Prima furnică se deplasează pe un traseu format din 10 segmente de lungime 1, la întâmplare, și își marchează
drumul. După deplasarea pe cel de-al 10-lea segment găsește mâncare și transmite vestea, prin radio,
mușuroiului. O a doua furnică se deplasează de-a lungul primului segment, până la jumătatea lui și apoi își
continuă drumul pe segmente ce unesc mijloacele segmentelor parcurse de prima furnică până ajunge la mijlocul
celui de-al 10-lea segment; de aici, merge pe drumul primei furnici. O a treia furnică urmează aceeași strategie pe
traseul celei de-a doua furnici ș.a.m.d.
Este fiecare traseu mai scurt decât cel precedent ? Va ajunge, cândva, o furnică la drumul cel mai scurt dintre 2
puncte ?

Tema 10: Ciupercile

Plecăm să explorăm o pădure pentru a găsi ciuperci. Cum alegem drumul pe care găsim, într-un timp dat, un
număr maxim de ciuperci?
Ascultându-i pe cei bătrâni în jurul focului, generațiile tinere învață din experiența lor și recoltele sunt mai
bogate ... de arătat!