Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

FACULTATEA DE MEDICINĂ
SPECIALIZAREA : MEDICINĂ

CORELAȚIA ÎNTRE PSA ȘI SCORUL


GLEASON LA DIAGNOSTIC ÎN
CANCERUL DE PROSTATĂ

cORDONATOR ȘTIINȚIFIC:
PROF. DR. IOIART IOAN
ABSOLVENT:
STOLNICU V. ROBERT VALENTIN
Studiu clinic
Motivația și scopul lucrării

• Prevalența cancerului de prostată este în creștere în Europa.


La nivel mondial, se apreciază că incidența crește într-un
ritm de 2-3% pe an.
• Motivaţia pentru abordarea acestui subiect este dată de
frecvența cancerului de prostată și de importanța unui
diagnostic precoce, în faza de boală limitată la organ, chiar
înaintea apariției simptomelor.
• Scopul lucrării este de a realiza un studiu clinico-statistic de
tip retrospectiv pe un lot semnificativ de pacienţi, pentru a
observa corelații între simptomatologia specifică cancerului
de prostată, examenul obiectiv al pacienților, modificări ale
nivelului seric de PSA și sistemului de clasificare Gleason.
Obiectivele lucrării
• 1. Repartiția bolnavilor în funcție de valorile PSA;
• 2. Repartiția subiecților pe grupe de varstă;
• 3. Repartiția subiecților în funcție de scorul Gleason;
• 4. Performanța PSA-ului seric in diagnosticul cancerului de
prostată;
• 5. Corelația între nivelul PSA și scorul Gleason;
• 6. Corelația între nivelul PSA și vârsta pacienților;
• 7. Corelația tușeului rectal cu scorul Gleason;
• 8. Corelația între scorul Gleason și vârsta pacienților;
• 9. Corelația între PSA și gradul de inflamație;
• 10. Corelația între PSA și volumul prostatei;
• 11. Corelația între gradul de inflamație și volumul prostatei.
Materiale și metodă
• Studiul este de tip retrospectiv, efectuat în perioada
2017 – 2018, în care au fost incluși 59 de pacienți
diagnosticați cu cancer de prostată, de pe secția de
Urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgentă Arad.
• Criterii de includere și excludere în studiu: pacienți
diagnosticați cu cancer de prostată, cu vârsta peste 45
de ani și fără alte patologii neoplazice;
• Datele pentru studiu au fost colectate din fișele de
observație(vârsta, antecedente heredocolaterale și
personale, ecografie, buletine de analize, rezultate
histopatologice) și au fost prelucrate cu Softwareul
Microsoft Word și Excel.
Rezultate
Repartiția subiecților după valoarea PSA-ului

Din repartiția subiecților în funcție de nivelul PSA pe grupe de vârstă, cei


mai mulți subiecți au avut PSA-ul mai mare de 10 ng/ml. Numarul dominant (44%)
, au fost în grupa de vârstă 60-69 de ani.
Repartiția subiecților după scorul
Gleason

Se poate observa că majoritatea subiecților(69%) au avut scorul


Gleason =7. Dintre subiecții cu scorul Gleason 7, marea majoritate
(56%) a avut Gleason 7(3+4).
Repartiția subiecților în funcție de
Scorul Gleason şi vârstă(%)

Procentul subiecților cu scorul Gleason mediu(=7) crește odată cu vârsta.


Cei mai mulți subiecți cu scor Gleason agresiv sau identificat în grupa de vârstă
cuprinsă între 50-59 ani.
Repartiția subiecților în funcție de PSA şi
volumul prostatic

Majoritatea subiecților au avut volumul prostatei


cuprins între 40 și 70 de grame, cei mai mulți(31) au avut PSA
mai mare de 10 ng/ml.
Repartiția subiecților în funcție de Scorul
Gleason şi tuşeul rectal

La tușeul rectal cei mai mulți subiecți (46 subiecți, 78%) au fost
descoperiți în stadiul T3, marea majoritate (33 de subiecți, 72%) au avut
valoarea scorului Gleason 7.
Repartiția subiecților în funcție de PSA şi
gradul de inflamație

Numărul dominant de subiecți (26 subiecți, 44%) a avut gradul 1 de


inflamație prostatică, majoritatea (20 de subiecți, 34%) au avut PSA-ul seric
>10 ng/ml.
Repartiția subiecților în funcție de gradul de inflamație
şi volumul prostatic

Cele mai mari valori ale gradului de inflamație prostatică (2,3) s-au
identificat la pacienții cu volum prostatic mediu (40-70 centimetri cubi).
Repartiția subiecților în funcție de scorul
Gleason şi valoarea medie a PSA-ului

Se observa că valoarea medie a PSA-ului crește direct


proporțional cu scorul Gleason. Subiecții cu scor Gleason > 7 au avut
cele mai crescute valori medii ale PSA-ului seric.
Concluzii
1. Toți subiecții din acest studiu au avut PSA>4 ng/ml, marea majoritate
având nivelulul PSA-ului seric mai mare de 10 ng/ml
2. Vârsta medie a subiecților incluși în studiu a fost 68,9 ani, majoritatea
subiecților având vârsta cuprinsă între 60 și 79 de ani.
3. Numărul dominant subiecți cu PSA-ul mai mare de 10 ng/ml, au fost
în grupă de varstă 60-69 de ani.
4. Toți subiecții incluși în acest studiu au avut valori mai mari ale PSA-
ului seric, decât cele din intervalele de referintă, specifice
nomogramelor de vârstă.
5. Toți pacienții cu grad 3 de inflamație prostatică au prezentat valori ale
PSA-ului >10ng/ml, sugerând faptul că nivelul PSA-ului seric crește
direct proporțional cu gradul de inflamație prostatică.
6. Majoritatea pacienților cu cancer de prostată au prezentat un volum
prostatic mediu. Nivelul PSA-ului seric crește direct proporțional cu
volumul prostatic.
Concluzii
7. Majoritatea subiecților au avut adenocarcinoame mediu diferențiate
cu scorul Gleason 7. Procentul subiecților cu scor Gleason 7(3+4), a
fost mai mare decât al celor cu scor Gleason 7(4+3).
8. Cei mai mulți subiecți cu cancer agresiv(Gleason>7), au dezvoltat
bolă mai timpuriu, contrar nomogramelor de vârsta.
9. La tușeul rectal cei mai mulți subiecți, au fost descoperiți în stadiul
T3. Majoritatea subiecților cu scorul Gleason >7 au avut stadiul 3 la
tușeul rectal, ceea ce sugerează că agresivitatea cancerului de
prostată crește direct proporțional cu stadiul clinic tumoral.
10. Majoritatea subiectiilor cu cancer agresiv (Gleason>7) au prezentat
gradul 3 de inflamație cronică asociat, astfel scorul Gleason crește
direct proporțional cu gradul de inflamație cronică.
11. Valoarea PSA-ului crește odată cu scorul Gleason, subiecții cu
cancer de prostată agresiv (Gleason >7), au avut cele mai crescute
valori ale PSA-ului seric.
Vă mulțumesc pentru atenție!