Sunteți pe pagina 1din 2

Factură fiscală seria 17 MF nr. 13477497 din data de 26.11.

2017

ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.


Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr.41-43 , Adresa de corespondenţă a clientului
Corp A, SECTOR 2
STRADA Fluierului Nr.: 25 Sc.: A Ap.: AP1
CIF RO24387371, Nr. înreg. RC J40/14506/2008 BUCURESTI, Cod postal: 021432
Capital social subscris şi vărsat 37.004.350 Lei ASOC
*Cod IBAN RO52CITI0000000725076002, COD CLIENT: 10471032

Operator de date cu caracter personal nr. 10585


Prin Punct Enel
BUCURESTI, Sos. Giurgiului nr. 127, Sect. 4
Program L-V 9:00 - 17:00
Centru informaţii clienţi Adresa: STRADA Fluierului Nr.: 25 Sc.: A Ap.: AP1,
Tel. 0800 07 08 09, program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00 SECTOR 2,
E-mail contacteem.ro@enel.com, www.enel.ro BUCURESTI, Cod postal: 021432
Tel. deranjamente 021.9291
Tel. pentru comunicare index autocitit 0800 07 08 09
Perioadă de comunicare index autocitit: Cod Client: 10471032
16 - 25 ale lunii 12 Cod(furnizor): 302 EEM
Citire de regularizare in intervalul: 16martie-25martie
Număr contract 1012-1472926-1/01.01.1950
Cod Eneltel : 104320101
Informaţii necesare plăţii
ID factură : 898961150
Factura seria 17 MF nr. 13477497/26.11.2017
Perioadă de facturare: Produse UM Valoare
17.10.17-16.11.17
1 Valoare factura fara TVA (conform "Detalii factura") lei 52,90
Mod stabilire index:
Regularizare 2 Total baza de impozitare TVA lei 52,90
Dată scadenţă: 3 TVA 19%(3=2*19%) lei 10,05
11.12.2017
4 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (4=1+3) (conform "Detalii lei 62,95
factura")
5 Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credite) lei 0,00
6 Total de plata (6=4+5) lei 62,95
7 CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 102,00
(Detaliile la factură se regăsesc în pagina/paginile următoare.)

TOTAL DE PLATĂ 62,95 lei

Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenţei are drept consecinţă perceperea penalităţilor de întârziere, începând cu prima
zi după data scadenţei facturii şi până la data achitării acesteia şi întreruperea alimentării cu energie electrică, conform preavizului
comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai devreme de a 50 a zi de la data scadenţei.
Informaţii suplimentare
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona împreună cu noi, în baza procedurii de soluţionare internă pe care o găsiţi
publicată pe site-ul Enel. În caz de neînţelegeri precontractuale şi/sau de neînţelegeri în derularea contractului, nesoluţionate împreună cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE
conform Ord. ANRE nr. 35/2013, Ord. 61/2013 sau instanţelor competente.
*Pentru plata facturilor puteţi alege, În funcţie de preferinţele dumneavoastră, una dintre modalitaţile de plată disponibile pe verso sau pe www.enel.ro, inclusiv acest cont bancar.

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă în valoare de 62,95 Lei

0089896115000000000629526111710432010109
Pagina 1 din 2 la factura 13477497
Factură fiscală seria 17 MF nr. 13477497 din data de 26.11.2017

Client ASOC, adresă loc consum STRADA Fluierului Nr.25 Sc.A Ap.AP1, SECTOR 2, judeţul/sectorul BUCURESTI nr.contract
1012-1472926-1, cod loc consum 104320101, cod punct de măsură RO001E104320101, nivel tensiune punct măsură Joasa tensiune, nivel
tensiune punct delimitare Joasa tensiune, tip contor Contor monofazat, serie contor 004000887220310, tip tarif Monom JT, Perioada de
comunicare index autocitit 16 - 25 ale lunii 12, Citire de regularizare in intervalul: 16martie-25martie
Consum
Index vechi/mod Index nou/mod Cantitate mă Factor de Cantitate de
Specificaţie Perioadă consum UM Const. Corecţii Nr. de zile mediu
stabilire stabilire surată putere facturat
(kWh/zi)

Serie contor: 004000887220310; Tip contor: ACE2000 : 5/60A, 230 V

Energie activa 17.10.17-16.11.17 kWh 1 13297/telecitire 13399/telecitire 102 102 30 3.4

Preţ unitar făr


Cantitate Valoare fară Valoare TVA
Nr.crt Denumire servicii facturate Perioada de facturare U.M. ă
facturată TVA (lei) (lei)
TVA (lei/U.M.)

1 Energie activa Monom JT total* 17.10.17-16.11.17 102,00 kWh 46,34 8,80


2 Energie activa facturata anterior**
3 Energie activa Monom JT factura curenta 17.10.17-16.11.17 102,00 kWh 46,34 8,80
(3=1+2)***
4 Energie activa monom jt factura curenta 17.10.17-16.11.17 10,00 kWh 0,416100 4,16 0,79
5 Energie activa monom jt pt cpc factura 17.10.17-16.11.17 92,00 kWh 0,458400 42,18 8,01
curenta
6 Contributie pentru cogenerare factura curenta 17.10.17-16.11.17 102,00 kWh 0,012310 1,25 0,24
7 Certificate verzi factura curenta 17.10.17-16.11.17 102,00 kWh 0,047267 4,82 0,92
8 Acciza factura curenta 17.10.17-16.11.17 102,00 kWh 0,004740 0,49 0,09
9 Total energie activa 17.10.17-16.11.17 52,90 10,05
10 TOTAL DE PLATA FACTURA 52,90
CURENTA/LOC CONSUM
11 TOTAL DE PLATA FACTURA 62,95
CURENTA/LOC CONSUM CU TVA
12 Energie activa facturata in perioada similara 106,00 kWh
a anului precedent

Temei legal contribuţie cogenerare Ord.ANRE 119/2013, 52/2017; Temei legal certificate verzi : L134/2012, L23/2014,L122/2015, OUG
24/2017;Ord.ANRE 11,27/2017; Temei legal tarife energie electrică Ord.ANRE 107,108,109/2016,Ord.48;50/2017; avize pt CPC 10, 11/2017;
Acciză unitară consum comercial/necomercial: L227/2015, energie utilizată în scop comercial 2,37 lei/MWh; energie utilizată în scop
necomercial 4,74 lei/MWh; Tarif transport: 15,73 lei/MWh; Tarif servicii de sistem 10,5 lei/MWh; Tarif distributie 141,5 lei/MWh.
Alte reglementări: Ord.ANRE 116/2013; 9,33,35,64/2014; 88,92,176,177/2015; 11,76/2016; 6,12/2017
Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru perioada mai - decembrie 2017: 0,358 CV/MWh.
Pret mediu ponderat calculat valabil incepand cu 01.05.2017: 132,0295 Lei/CV.
Energia activă pentru care se aplică CPC este de 90 % din totalul energiei consumate în perioada 01.07.2017-31.12.2017 pentru consumatorii casnici. Preţul rezervării/ abonamentului, calculat
conform art.5/art.6 din Ord. ANRE 176/2015, este preţ publicat [lei/zi] x procent de reglementare piaţă.
* Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferenţă, între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.
** Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum, stabilite conform contractului.
*** Consum facturat pentru perioada cuprinsă în ultimele două citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferenţă între consumul efectiv realizat de energie electrică activă şi energia electrică
activă facturată pe baza valorilor estimate de consum.

Pagina 2 din 2 la factura 13477497