Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizare psihopedagogica a elevului

Cursant
Gaga Catalin-Emanuel

Elevul caracterizat se numeşte Toader Daniel, născut la data de 12.06.2004,


domiciliat în oraşul Sibiu. T.D în prezent este elev în clasa a VIII- a la Liceul Tehnologic
Marsa.
Elevul face parte dintr-o familie bine organizată, cu părinţi iubitori – tatăl – 38 ani,
instalator, mama – 37 ani –asistenta. În familie domină un climat psihologic favorabil
dezvoltării elevului, educativ-formativ; relaţiile afective putând fi definite drept calde şi
prietenoase. Fiind singurul copil la părinţi, aceştia îl iubesc foarte mult, fără însă a
manifesta o tendinţă exagerată în a-i satisface dorinţele. Părinţii îi acordă şi posibilitatea
de a lua singur decizii.
Condiţiile materiale pot fi definite ca fiind satisfăcătoare unui trai decent. Elevul
locuieşte împreună cu părinţii într-un apartament de 3 camere, proprietate personală a
părinţilor. Are propria sa cameră aranjată potrivit preferinţelor personale.
În ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi starea de sănătate – elevul este dezvoltat
armonios, în limitele specifice vârstei; nu a suferit şi nu suferă de boli grave, exceptând
bolile caracteristice copilăriei.
Elevul învaţă foarte bine, este conştiincios, prezintă un nivel al achiziţiilor şcolare
peste limita normală. Prezintă un interes deosebit pentru disciplinele matematică, engleză
şi religie, interes concretizat în participarea la concursuri şcolare la aceste materii.
Elevul are un vocabular bogat, prezintă coerenţă şi cursivitate în exprimare, abilităţi
crescute de comunicare. Elevul are o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi familie,
interacţionează şi colaborează foarte bine cu colegii şi profesorii, se stimulează reciproc.
În ceea ce priveşte receptivitatea de învăţare, elevul are o capacitate mare de
concentrare, sesizează esenţialul, are memorie logică, localizează şi interpretează
informaţia foarte atent. Motivaţia de învăţare este intrinsecă, cognitivă. Elevul participă
cu plăcere atât la activităţi şcolare, cât şi la cele extraşcolare.
Elevul este perseverent, îşi pregăteşte lecţiile cu conştiinciozitate, învaţă sistematic,
logic, îşi întocmeşte rezumate, scheme, grafice, etc. Este activ şi atent la ore, nu
absentează, are un spirit de observaţie foarte dezvoltat; dispune şi de o imaginaţie bogată,
revenind totuşi la realitate. Toate operaţiile gândirii sunt funcţionale la un nivel ridicat,
atât în domeniul obiectelor şi fenomenelor, cât şi în sfera noţiunilor şi ideilor abstracte. În
ceea ce priveşte memoria, prezintă un nivel superior al raţionamentului logico-matematic,
un volum mare al memoriei de scurtă / lungă durată.
Din punct de vedere comportamental, la acest elev domină combinaţia sangvinic –
flegmatic / dominant extravertit, vesel, optimist / prudent, selectiv.
Elevul este un bun coleg, modest, disciplinat, organizat. Are aptitudini
cognitiv-intelective, iar ca aptitudine specială domină limba engleză. Este relativ
echilibrat din punct de vedere psiho - afectiv, prezintă o uşoară labilitate
emoţională specifică vârstei.
În ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a elevului, acesta este îndrumat
către orice domeniu cu caracter ştiinţific, exact, de cercetare eventual, având în
vedere aptitudinile şi interesele sale speciale – ştiinţele exacte şi limba engleză.
În concluzie, dezvoltarea elevului în plan fizic, psihic şi educaţional se
realizează în limitele specifice vârstei şi dacă nu vor interveni transformări
traumatizante în viaţa sa şi va fi susţinut şi îndrumat în continuare de către părinţi,
dezvoltarea sa va continua armonios.