Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUAREA PRODUCTIILOR LA CULTURILE LEGUMICOLE '

in vederea obtincrii unor rezultate corespunzatoare, de-a lungul intregii perioade de vegetatie este
necesara cunoaterea, urmarirea i inregis-
trarea evolutiei culturilor, precum i determinarea cantitativa i calitativa a produqiei prin efectuarea
prealabila a evaluarii acesteia.
Speciile legumicole la care, in mod obinuit i chiar obligatoriu, se realizeaza aceasta lucrare sunt:
tomatele timpurii, de var i tomatele de toamna, ceapa uscata i varza de toamna, dar evaluarea se poate
efectua la
toate speciilc, prin analogii. Evaluarca producpei cuprinde doua etape:
- in prima etapa se unnarete starea de vegetatie a culturilor in fazele caracteristice de cretere i
dezvoltare a plantelor, vizand in primul rand uniformitatea. Astfel, la tomatele timpurii, de vara i
toamna, precum i la varza de toamna, prima verificare se face la 15 zile de la plantare, iar la
ceapa, dind aceasta are 3-4 frunze formate. La tomate se efectueaza verificari i in perioada
infloritului;
- fn etapa a doua se face evaluarea in camp a productici, corespunzator normelor tehnice de
evaluare, in acel stadiu de vegetatie care permite determinarea marimii reale a recoltei. in
conditii concrete de productie legumicola, cvaluarea se face pe
baza probelor luate de pe intreaga suprafata cultivata cu spccia respectiva.
Evaluarea productiei cuprinde, pcntru fiecare cultura, unnatoarelc date:
suprafata cultivata cu specia respectiva;
productia medic pe hectar; productia totaHi a suprafetei
cultivate.
Datele privind evolutia culturilor, de la infiintare la recoltare, vor fi inscrise in registre speciale
(agricole), de ditrc fennierii sau cultivatorii particulari. Evaluarea productiilor la culturile de tornate
timpurii, de varli i de toamnli, se face dupli o metodologie asemiiniitoare.
Momentul adecvat evaluarii, pe soiuri i parcele de culturii, corespunde etapei cand fructele din
prima inflorescenta au intrat in pargii.
Evaluarea se face dupii metoda analizei probelor. Acestea se stabilesc, localizandu-se pe teren i se
marcheazii, pe sole i parcele de culturii, in
numar de 5 pentru parcele cu suprafatii pana la 10 hectare i de 10 pentru suprafete mai mari de 10
2
hectare. Marimea unei probe este de 10 m . Fixarea i marcarea pe teren a probelor se stabilcte pe
diagonala fiecarei parcele de cultura, la distante egale, dar marimea acesteia este in fiecare caz variahila,
in functie de lungimea diagonalei i numiirul probelor, pen-
tru a cuprindc zonele reprczentative ale fiedirei parcele de cultura.
In vcderea evaluarii produc1ici in punctele stabilite, pentru fiecare proba se noteaza:
- numarul de plante cu rod;
- numarul de inflorescente pe planta, cu posibilitati de fructificare; - numiirul de fructe i
flori roditoare in inflorescentii.
La tomatele timpurii evaluarea se efectueazii separat, atat pentru primele doua inflorescente, pentru
a aprecia productia timpurie, cat i pentru inflorescentele urrniitoare pentru productia totaHi.
La tomatele de varii-toamnii, detenniniirile respective se fac pentru toate inflorescentele,
impreunii.
Pe haza acestor date, se stabilesc i se calculeaza pe total probe:
- numarul de plante;
- suprafata cultivata a probelor;
- numarul mediu de inflorescente roditoare pe o planta;
- numarul mediu de fructe pe o infloresccnta;
- numiirul de plantc la hectar;
- productia probelor analizate, in kg.
Calcularea productiei evaluate se face luand in considerare atat aspectele mentiunate mai sus, cat i
greutatea mcdie a fructelor la data recoWirii, pentru soiul cultivat (tabelul 10.1.1). Pentru culturile de
tumate din sere i solarii, evaluarea productiilor se face ascmanator celor timpurii din camp, stabilindu-
se valori atat pentru productia timpuric, dit i pentru cea totala.
La ceapa din arpagic ; ceaclama, evaluarea este asemanatoare i se face intr-o singura etapa, atunci
cand frunzcle pergamentoase au coloratie specifica soiului cultivat.
Fixarea, marcarea pe teren i numarul probelor sunt asemanatoare culturilor de tomate.
2
Suprafata probei este de 4 m . In locurile accidentate sau in depresiuni nu se fac evaluari sau se
fac separat, daca suprafetele sunt mari.
In punctele stabilite, pentru fiecare proba se determina numarul de bulbi normal dezvoltati i
greutatea medie a acestora, dupa ce bulbii au fost curatati de frunze. Se insumeaza probele i se raporteaza
la hectar (tabelul 10.1.2). I

S-ar putea să vă placă și