Sunteți pe pagina 1din 1

HCLS 3 NR.

416
ADOPTATĂ ÎN ȘEDINȚA DE ÎNDATĂ
DIN DATA DE 31 AUGUST 2018

HCLS3 nr. 416/31.08.2018 privind schimbarea destinației unei suprafețe de teren de aproximativ
1500 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, care aparține Colegiului Tehnic
Mihai Bravu, din ”spații de învățământ” în ”spații la dispoziția Consiliului Local Sector 3 pentru
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, București, în vederea
realizării de căsuțe de tip familial”.