Sunteți pe pagina 1din 4

COLEGIUL NAŢIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO

VIZA SEF CATEDRA


PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
LIMBA ENGLEZĂ – 2 ORE/SĂPTĂMÂNĂ
SEMESTRUL I - ANUL ŞCOLAR 2018-2019

PROFESOR: VĂSII ELENUŢA


CLASA: A XII-A B L1 MANUAL: Advanced Expert CAE
NR. UNITATI DE INVATARE C.S. CONTINUTURI NR. SAPTA- OBSERVATII
CRT. ORE MANA
1. Revision Tense review 2h S2 S1 Practica
Vocabulary Pedagogica
Speaking drills
2. New directions Learning experiences 5h S3-S5
1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, discursuri,
interviuri, talk-show-uri A job for life?
Expressions with on
1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de
Tense review
vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
Job application
2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi
puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente
şi exemple
2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii
din diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare,
argumentate logic şi susţinute de exemple pertinente din
experienţa personală sau din alte surse
3. Seeing is believing 2.3 Redactarea unor texte funcţionale variate mai The inexplicable 5h S5-S7
complexe, structurate şi cu folosirea de conectori Relative clauses
2.4 Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea orală şi în It’s only logical
scris, formală şi informală, adecvând formatul şi limbajul la Use of articles
context şi la tipul de text Film review
3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar Leaflet
pe teme de interes, în care sunt motivate opţiunile
3.2 Realizarea de prezentări pe teme din domeniul de

1
specializare, pe bază de materiale pregătite în prealabil
4. Values The burden of fame 5h S8-S10
1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, discursuri,
interviuri, talk-show-uri Collocations
Description of a
1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de
famous person
vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
What I believe in
4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte dat, a Report
unui text citit
4.2 Transferul informaţiilor din texte referitoare la
domeniul de specializare în diverse forme de prezentare
7. Life’s rich tapestry Making choices 5h S 10-S12
1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, discursuri,
interviuri, talk-show-uri Idiomatic expressions 10.12-11.01
Rewriting a text
1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de
Human nature
vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
Relationships
2.4 Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea orală şi în Noun clauses
scris, formală şi informală, adecvând formatul şi limbajul la Competition entry
context şi la tipul de text
3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj
adecvat funcţional la context şi respectând normele
socio-culturale, în funcţie de rol şi de relaţia cu
interlocutorii
5. Revision 2h S13

6. Test paper 1h S14

1. Looking forward, looking 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de Health and fitness 5h S14-S16
back vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate Predicting
1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau Emphasis
citite, în scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor Information leaflet
decizii Unveiling past

2
2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii Infinitive
şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu Guidebook entry
argumente şi exemple
2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii
din diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare,
argumentate logic şi susţinute de exemple pertinente din
experienţa personală sau din alte surse
2.3 Redactarea unor texte funcţionale variate mai
complexe, structurate şi cu folosirea de conectori
2. Breaking the mould 3.3 Redactarea de scrisori / alte texte funcţionale pe Against the odds 4h S17-18
diferite teme, către diverşi destinatari, în diferite Article
scopuri de comunicare (a obţine ceva, a informa, a Kicking the habit
convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea Describing emotions
formatului şi a limbajului la subiect şi la cititorul Wish, if only
intenţionat
Letter of complaint
3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj
adecvat funcţional la context şi respectând normele
socio-culturale, în funcţie de rol şi de relaţia cu
interlocutorii
4.2 Transferul informaţiilor din texte referitoare la
domeniul de specializare în diverse forme de prezentare
3. Making life better? A changing society 5h S1-3
1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale,
discursuri, interviuri, talk-show-uri Emphasis
Attitude
1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de Law and order
vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
Comparatives and
1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau superlatives
citite, în scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor Report
decizii
7. Communication 2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii Something to say 5h S3-5
şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu Animal idioms
argumente şi exemple Reporting verbs
2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii Making a statement
din diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, Proposal
argumentate logic şi susţinute de exemple pertinente din

3
experienţa personală sau din alte surse
2.3 Redactarea unor texte funcţionale variate mai
complexe, structurate şi cu folosirea de conectori
2.4 Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea orală şi
în scris, formală şi informală, adecvând formatul şi limbajul
la context şi la tipul de text
8. The world of 2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii You have to laugh 6h S6-8 S9 Practica
entertainment şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu Error correction Pedagogica
argumente şi exemple Participle and to-
2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii infinitive clauses
din diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, Taking part
argumentate logic şi susţinute de exemple pertinente din
Music
experienţa personală sau din alte surse
Prepositions
2.3 Redactarea unor texte funcţionale variate mai
Review
complexe, structurate şi cu folosirea de conectori
2.4 Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea orală şi
în scris, formală şi informală, adecvând formatul şi limbajul
la context şi la tipul de text
9. Revision 2h S10

10. Test paper 1h S 11

Final revision 5h S11-14 S13 Scoala


Altfel